Post entry

Oriflame-aktien långsiktigt köpvärd

Kosmetikabolaget Oriflames aktie är inte jättebillig, men bolaget hoppas på långsiktigt god intäktstillväxt.

Oriflame-aktien hade en topp på över 460 kr våren 2010. Därifrån har aktien fallit kraftigt.

Och det blev inte bättre av Oriflames resultatrapport för q3/2011 (som kom 10 nov 2011) då bolaget bla varnade för ett svagt q4/2011 (vilket berördes i tidigare blogginlägg: http://www.redeye.se/aktiebloggen/oriflame-lar-fortsatta-falla). Det var bla tal om svag utveckling i Ryssland som är en viktig marknad för Oriflame.

Efter q3-rapporten nådde Oriflame-aktien en bottennivå på nästan 180 kr (vilket därmed innebar ett totalt kursfall på över 60% sedan toppnivån i apr 2010).

Sedan kom Oriflames q4-rapport i förra veckan (17 feb 2012) som visade att bolagets q4 blev som väntat ganska skralt, men det kom även uttalanden om att bolagets utveckling kan väntas bli bättre framöver.

Aktieinvesterare verkar därmed ha "vänt blad" och blickar nu framåt. I linje med det har Oriflame-aktien stigit med över 30% från bottennivån i november till nuvarande börskurs på nästan 240 kr.

Och nu kan man tex se Oriflame göra reklam i samband med den pågående damtennis-turneringen i Dubai där det står "Oriflame Sweden" i stora bokstäver vid sidan av tennisbanan. Dvs Oriflame håller sig framme och gör reklam för att öka kännedomen om sitt varumärke runt om i världen. Bolaget kanske behöver satsa mer på marknadsföring eftersom intäktstillväxten mattats av de senaste kvartalen:

Oriflames intäkter (intäktsförändring exkl valutaeffekter)
q1/2011: 397 miljoner euro (+7%)
q2/2011: 367 miljoner euro (+5%)
q3/2011: 322 miljoner euro (+2%)
q4/2011: 409 miljoner euro (-1%)

Oriflames rörelsemarginal
q1/2011: 12%
q2/2011: 11%
q3/2011: 8%
q4/2011: 13%

Oriflames resultat per aktie
q1/2011: 0,55 euro (-15%)
q2/2011: 0,42 euro (-19%)
q3/2011: 0,26 euro (+117%)
q4/2011: 0,61 euro (-37%)

• För helåret blev Oriflames intäktstillväxt 3% (exkl valutaeffekter), vilket var lägre än 2010 då intäktstillväxten blev 8% (exkl valutaeffekter).
• Rörelsemarginalen blev 11% för helåret 2011 (vilket var oförändrat från 2010).
• Oriflames resultat per aktie blev 16,38 kr under helåret 2011, vilket var -18% jämfört med helåret 2010.

Trots Oriflames något försämrade ekonomiska utveckling värderas Oriflame-aktien till ett p/e-tal på 14-15 (beräknat som börskurs 237,90 kr delat med resultat per aktie 16,38 kr). Dvs aktien verkar dyr.

Ändå är tex Handelsbanken väldigt optimistisk om Oriflame, och anser att aktien är värd 300 kr enl ny rekommendation: http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1889010 Hur motiverar Handelsbanken det?

I sin kommentar till q4-rapporten skrev Oriflames vd Magnus Brännström bla: "För 2012 är fokus att vända försäljningstrenden och åter generera tillväxt med förbättrad rörelsemarginal." Det verkar kunna tolkas som att Oriflame räknar med att resultatet per aktie åtminstone blir bättre 2012 jämfört med 2011.

Aktieanalytikerna räknar i snitt med följande resultat per aktie för Oriflame framöver:

2012: 18,94 kr (+16%)
2013: 21,22 kr (+12%)
2014: 23,25 kr (+10%)

http://www.4-traders.com/ORIFLAME-COSMETICS-SA-6497044/financials/

Dvs analytikerna verkar utgå ifrån att Oriflame är ett stabilt bolag som kommer att ge långsiktigt god tillväxt i intäkter och resultat de kommande åren.

Aktiens p/e-tal blir 12-13 beräknat som börskurs delat med förväntat resultat per aktie för 2012 vilket inte är en jättehög värdering om Oriflame kan hålla tillväxttakten uppe långsiktigt.

Oriflames långsiktiga finansiella mål enl q4-rapporten:
• en intäktstillväxt på 10%/år
• en rörelsemarginal på 15%

Dvs det finns en del kvar att göra för Oriflames vd Magnus Brännström eftersom bolagets utveckling under helåret 2011 blev följande:
• en intäktstillväxt på 3% (exkl valutaeffekter)
• en rörelsemarginal på 11%

Oriflame har en relativt låg skuldsättning med en nettoskuld (räntebärande skulder minus kassa) på drygt 2 miljarder kr, jämfört med att bolaget är värt 13-14 miljarder kr på börsen vid nuvarande börskurs. Det innebär lägre risk i Oriflame-aktien än om skuldsättningen hade varit högre.

Sammantagen reflektion

Sammantaget kan nog Oriflame vara en långsiktigt god aktieplacering om analytikernas resultatprognoser infrias och Oriflame kan närma sig sina finansiella mål för intäktstillväxt och rörelsemarginal.

Men en riktkurs på 300 kr verkar lite väl hög, i alla fall i det korta loppet. Däremot lär aktien ha ganska goda chanser nå dit inom säg 3-4 år med en ganska försiktig bedömning.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?