Post entry

Orkla - Grundat 1654

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Orkla 54 NOK

En god vän, har köpt Orkla. Det gjorde mig nyfiken.

Orkla är ett norskt bolag, grundat 1654. Det kan närmast betecknas som ett industrikonglomerat. Orklakoncernen producerar bland annat för matvarubranchen.

Här återfinns stora delar av Volvos tidigare livsmedelsverksamhet bl a Felix och Abba med inlagda sillar och Kalles Kaviar. Här finns också det tidigare börsbolaget Sapa (aluminiumprofiler) och Elkem. (leverantör av silikon till elektronik- och solenergisektorn.)

Orkla har vid flera tillfällen gjort fina affärer, som när norska bryggeriet Ringenes fusionerade med Pripps, för att senare bytas mot Carlsbergs. När Carlsbergs såldes, så visade sig värdeskapandet. Vinsten blev 11 miljarder NOK.

Industrikonglomeratet Orkla är en av de största och mest resursstarka koncernerna i Norge med en omsättning på ca. 65 miljarder norska kronor. Orkla har ca. 28 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 19 dubblades, från 1985 till 2007. Vinsten per aktie ökade under den perioden från 0,44 NOK till 8,2 NOK. Eget kapital ökade med 14,4 procent under samma tid.

Orkla har precis som många bolag, gått med förlust under 2008. Det var första förluståret i modern tid.

Orkla kontrolleras ägarmässigt av Stein Erik Hagen som vi sitt investeringsbolag Canica äger drygt 20 procent av aktierna. Stein Erik Hagen är köpman. Han byggde upp dagligvarukedjan Rimi och grossistverksamheten Hakongruppen i Norge som fusionerades med ICA.

Vid aktuell kurs, handlas bolaget lågt. Som jämförelse: 42,65 NOK är 23 årslägsta. Avkastningen ligger på 2,25 NOK, vilket ger fem procent. Eget kapital befinner sig kring 46 NOK.

Marknaden tror på en vinst för 2009, motsvarande tio procent av eget kapital: 4,6 NOK. Aktuell aktiekurs på 54 NOK skulle därmed motsvara ett Kurs/JEK tal på 1,2 (Dvs. Något högre värderad än det egna kapitalet.) Som jämförelse så har detta svängt mellan 0,96-2,35 under åren 1985-2008. Den lägsta värderingen noterades 1985, medan den högsta noterades 1997.

P/E talet har under samma tjugoårsperiod varierat mellan 8,9- 14,2 (Om man undantar 1992, när intjäningen var hårt pressad och P/E=39, samt förluståret 2008).

Lägsta prissättningen (P/E=8,9) registrerades i december 2000, medan den högsta prissättningen (P/E=14,2) noterades i december 1999.

Från 1988 till 2008, en 20 års period, har aktiekursen stigit från 4,90 NOK till 45,45 NOK. Det är en genomsnittlig avkastning på 11,8 procent. Sedand dess har det gått upp ytterligare. Kursen är nu på 54 NOK.

Om vinsten blir 4,6 NOK under 2009 så är värderingen P/E 11,7

En tidigare prognos, för 2009 låg på 6,6 NOK. OM vi räknar med att den siffran kommer att uppnås ett år senare, under 2010 så får vi ett P/E 8,2. Det som talar för att detta skulle kunna inträffa, är att Orkla för närvarande genomför diverse sparprogram, för att få en bättre kostnadskontroll.

Bedömning: Så länge som det går bra för börsen, så borde det vara bra för Orklaaktien. Det som talar för Orkla på sikt, är dess erfarna ledning och lönsamma historia.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?