Post entry

Ortoma - Mångdubbling väntas!

FDA, Uppköp, +100 %

Kursen håller på slå stort och har redan utvecklats väldigt bra! Klar uppköpskandidat! "Buy winners, Sell losers!" Håll dig till vinnaraktierna och du blir en vinnare! Jag sätter en riktkurs med slutgiltigt uppköp på 158 - 203 kr (BV 2.5-3.2 miljarder kr) med motivering nedan! Läs längst ner för sammanfattning om du inte orkar läsa allt.

Kort om bolaget:

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av ledimplantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortomas huvudsystem Ortoma Treatment SolutionT(OTS) är ett integrerat planerings- och mätsystem för att optimera operationsutfallet. Systemmodulen Ortoma PlanT är ett pre-operativt planeringssystem som med 3D-grafik underlättar för kirurger att i 3D mäta in patientens anatomi och planera för val av implantat inför en operation. Den andra systemmodulen Ortoma GuideT är ett guidesystem med kamera och navigationsutrustning som assisterar kirurgen vid placeringen av ett ledimplantat under operation.

Antal A-aktier : 1 456 000

Antal B-Aktier: 14 310 610

Totalt antal Aktier: 15 766 610

Free-Float : ca 9.8 miljoner aktier

Produkten:

Ortoma har verkligen lyckats bevisa att deras produkt är något att räkna med. Ortoma känner inte till några märkesoberoende integrerade operationsystem för implantatkirurgi som liknar det som utvecklats inom Ortoma. "Enligt Linus Byström finns det ingen motsvarande lösning i dag som konkurrerar med OTS". "Resultaten från operationerna gav siffror som visar att systemet är snabbt och mycket noggrant. De värden som vi fått fram visar att precisionen vid insättande av höftledsproteser har potential att förbättras dramatiskt jämfört med dagens manuella operationsteknik. Implantaten kom på plats med en avvikelse på i snitt under 0,5°. Detta kan jämföras med en avvikelse på 3°, som enligt FDA (U.S. Food & Drug Administration) anses vara acceptabelt för kirurgiska navigationssystem. Sammanfattningsvis bekräftar de utförda operationerna att vårt system säkerställer en mycket hög precision i placeringen av implantat."

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/04/23/ortoma-en-intensiv-period-borjar-ge-utdelning-vd.html

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/04/23/ortoma-ortoma-har-genomfort-pre-kliniska-operationer-for-verifiering-och-validering-med-mycket-gott-resultat-och-tidigarelagger-svar-till-fda.html

Nyckelpersoner samt ägarlista:

Roy Forslund - Styrelseledamot och Bolagets största ägare. Roy Forslund äger 17,18 % av kaptialet och 26,18 % av rösterna. Entreprenör som enbart inne för att tjäna pengar. Kan inte se någon bakgrund inom hälsosektorn utan mer än telekom miljonär som har gjort stora pengar från försäljningen av Zitius/Quadracom. Även styrelseledamot i Vitra Novus tillsammans med flera inom Ortoma. Vitra Novus verksamhet bedriver produktmätning.

http://www.telekomnyheterna.se/pub2/viewArticle?articleId=25745

Matts Andersson - Grundare, CFO, Styrelseledamot och storägare i Ortoma. 2:a största ägare i bolaget på 9,28 % av kapitalet och 29,26 % av rösterna. "Dr.Matts Andersson är tandläkare och genom sin profession uppfann han och sålde Procera® till Nobel Biocare på 80-talet. Matts Andersson har tidigare erfarenhet av att bygga upp ett varumärke för att sedan sälja det till en större aktör. Allt talar för att denna resa med Ortoma blir detsamma!

Linus Byström - VD -. 8:e största ägaren på 2.15 % av kapitalet och 1.17 % av rösterna. Linus har en civ. ing. examen i elektroteknik med industriell ekonomi, från Lunds Tekniska Högskola. Han är också diplomerad inom European Patent Litigation från Université Robert Schuman (Strasbourg III). Tidigare erfarenheter omfattar bland annat chefskap för immaterialrättsavdelningen inom Nobel Biocare, där han arbetade med internationella strukturaffärer och viktiga förhandlingar i nära samarbete med Business Development. Linus är sedan flera år delägare i Ortoma och har deltagit i bolagets utveckling av patentportfölj, samt strategier inom utveckling och försäljning.

Peter Möller - Entreprenör och 5:e största ägaren på 5.2 % av kapitalet och 4.92 % av rösterna. Även styrelseledamot i Vitra Novus. Stark tilltro till bolaget och har även via sitt bolag lånat ut pengar till Ortoma på 3 miljoner kr förra året som är idag betald.

Morgan Andersson - 6:e största ägaren på 3.25 % av kapitalet och 1.77 % av rösterna, Anknytning till Linus Byström, Matts Andersson (Möjligtvis familj), Andreas Petterson (Chef för produktutveckling och kundsupport i Ortoma) via Bolaget Carucell AB där samtliga 4 är styrelseledamot.

Tommy Hansson -Styrelseledamot 9:e största ägaren på 1.72 % av kapitalet och 0.94 % av rösterna. Tommy Hansson är professor emeritus vid avdelningen för ortopedi vid Göteborgs universitet och är sedan 2011 styrelseledamot i Ortoma. Dr. Hansson innehar posten Chief Medical Officer (CMO) i Ortomas ledningsgrupp och är tillika uppfinnare inom ryggimplantatområdet. Dr. Hansson har forskat om påverkan på ryggraden vid olika arbetssituationer, experimentellt och kliniskt, samt har publicerat cirka 200 publikationer i vetenskapliga tidskrifter, över 30 böcker eller bokkapitel och över 500 abstracts.

Cedavision Holding AB -Huvudleverantör av mjukvara till bolaget, 5:e största ägaren på 4.22 % av kapitalet och 2.28 % av rösterna.

Gunnar Nemeth -Styrelseordförande och äger 57 108 aktier. Är professor i ortopedisk kirurgi och är sedan 2013 styrelsemedlem i Ortoma. Dr. Németh har en MBA från Frankfurt School of Finance & Management. Dr. Németh är vice styrelseordförande i Capio-koncernen, Independent Director och styrelsemedlem i Swedish Hospital Partners och styrelseordförande i Scandinavian Robotic Surgery Group.

Elisabeth Liljesten -Styrelseledamot och äger 42 757 aktier. Är legitimerad tandläkare och har en doktorsexamen i biomaterialforskning från Göterbogs universitet. Dr. Liljensten äger och är VD i Devicia AB, ett medicintekniskt konsultföretag inom Clinical & Regulatory Affairs. Dr. Liljensten har innehaft flera ledande befattningar inom Clinical & Medical Affairs i medtech-bolag

Konkurrent:

Mako såldes till stryker för 1.65 miljarder US dollar 2013. (14,4 miljarder svenska kronor). Mako är en robotlösning som assisterar kirurgen, till skillnad från OTS som är ett komplement till befintliga instrument. OTS systemet ska bland kirurgerna vara klart de bättre alternativet än robotarmen från MAKO. Om Ortoma skulle säljas för 14 miljarder kr innebär det 21 gånger pengarna från dagens börsvärde 662 miljoner kr (kurs 42 kr).

https://stryker.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/stryker-announces-definitive-agreement-acquire-mako-surgical

Gammal podd från Börspodden 2013, https://soundcloud.com/borspodden/avsnitt-64-worst-of-bp#t=35:35

Kassa:

Ortoma är inte behov av någon kapitaltillskott de närmaste 12 månaderna. "Ortoma har tecknat avtal om löpande likviditetsfacilitet med Ortomas aktieägare Roy Forslund via bolag. Faciliteten är upptagen med en årlig ränta på 4,5%, är tidsbegränsad t.o.m. 2019-05-10." Ortoma har även under årstämman valt att inte ta med "bemyndigande om emission". Alltså kommer nyemission inte att ske!

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/05/28/ortoma-kommunik-fran-arsstamma-i-ortoma-ab-publ.html

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/05/07/ortoma-ortoma-fixar-likvitetsfacilitet-via-storsta-agaren-har-finansiering-atminstone-ett-ar-framat.html

Uppköp:

PM från 5 januari 2018. Ortoma uppdaterar om strategin för marknadsintroduktion av OTS!

"Bolaget har förevisat OTS för representanter från den medicintekniska industrin i Europa och USA, vilka tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster till hälsovården. Från denna pågående dialog är det för bolaget tydligt att OTS inte bara skulle tillföra värde till leverantörer av implantat utan även till leverantörer av andra typer av produkter och tjänster, såsom leverantörer av bildbehandlings- och operationsutrustning. Systemet är väl anpassat för att passa in i befintliga behandlingsflöden och med befintliga produkter i klinisk miljö. Sammantaget blir bolagets bedömning att OTS har goda förutsättningar för marknadsintroduktion tillsammans med en större industriell samarbetspartner. I en första fas kan den redan utvecklade modulen för höftkirurgi introduceras på marknaden. Arbetet med att slutföra anpassningen av systemet för knäledskirurgi, och att anpassa det för rygg- och andra typer av ledkirurgi, planerar bolaget att slutföra i samarbete med en sådan industriell samarbetspartner. Detta gör att det finns en tydlig mottagare av moduler för olika typer av kirurger, vilka utvecklas och sedan underhålls av bolaget."

Nästa Trigger:

En förutsättning för att kunna få marknadsföra och sälja OTS i USA är ett FDA godkännande. FDA ansökan skickades tidigare in i höst och ytterligare komplettering begärdes då in vilket nu är slutfört och inskickat 31 maj. Ortomas regulatoriska rådgivare och handläggaren i FDA pratar med jämna mellanrum för att eftersträva ett FDA godkännande (en del av FDAs rutinarbete). FDA godkännande innebär att man öppnar upp den mest lukrativa marknaden, USA samt blir redo för snabb lansering internationellt eftersom alla pusselbitarna sitter på plats.

Sammanfattning:

Läs PM nedan i följande ordning för få en egen uppfattning samt kortfattat min tolkning av PM.

  1. Ortoma går ut med att man kommer bli uppköpta av en industriell aktör som man redan har pågående dialog med. Ska bara åtgärda produkten så aktören får produkten precis som de önskas. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/01/05/ortoma-ortoma-uppdaterar-om-strategin-for-marknadsintroduktion-av-ots.html
  2. Produktutvecklingchefen har fixat åtgärderna som efterfrågades och insåg snabbt vilket värde som tillförs och självklart vet han vad resultatet av OTS innebär för aktören och för Ortoma. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/03/07/ortoma-ortomas-produktutvecklingschef-har-begart-inlosen-av-teckningsoptioner-och-fordubblar-darigenom-sitt-aktieinnehav-i-ortoma-ab.html
  3. Flera inser kvalitén i produkten och hakar på! Här ska det tjänas pengar! https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/03/23/ortoma-ortoma-chef-och-styrelsesuppleant-utnyttjar-teckningsoptioner.html
  4. 30 dagars regeln där insynspersoner inte får handla 30 dagar före rapport. Man kunde inte hålla sig med 4 dagar alltså? https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/04/12/ortoma-ortoma-presenterar-delarsrapporten-redan-23-april-i-stallet-for-27-april.html
  5. Man presenterar de fantastiska resultatet och uppdaterar marknaden de goda nyheter. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/04/23/ortoma-ortoma-har-genomfort-pre-kliniska-operationer-for-verifiering-och-validering-med-mycket-gott-resultat-och-tidigarelagger-svar-till-fda.html
  6. Samtidigt vill både Styrelseordförande och VD inte sitta ute och missa möjligheten att tjäna MER pengar så man tidigarelägger rapporten med 4 dagar (punkt 4) för att tokköpa aktier vid rapportdagen innan man publicerar operationsresultatet och går in i slutförhandling om uppköp. https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/04/25/ortoma-ortomas-vd-linus-bystrom-koper-5-000-aktier.html https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/04/25/ortoma-ordforande-gunnar-nemeth-har-kopt-20-500-aktier.html
  7. Bemyndigande av emission saknas på årsstämman, Man kommer inte ansöka om mer pengar för planen är att sälja bolaget inom kort. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/04/27/ortoma-kallelse-till-arsstamma-i-ortoma-ab-publ.html
  8. Roy visar upp kapitalstyrka och stark tilltro till bolaget. (Skickar signal om att ingen aktör kan köpa ut Roy billigt. Här ska det betalas ett högt pris) https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/05/07/ortoma-ortoma-fixar-likvitetsfacilitet-via-storsta-agaren-har-finansiering-atminstone-ett-ar-framat.html
  9. Lämnar in det sista som efterfrågades från FDA och inom kort kommer beslut. https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2018/06/01/ortoma-ortoma-har-lamnat-in-kompletterande-information-till-fda.html
  10. Samtidigt håller man på att säkerställer så man kan paketera ihop allt för försäljning med bättre villkor för Ortoma. https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/06/26/ortoma-ortoma-har-inlett-omforhandlingar-med-underleverantor.html

Notera att ledningen och styrelsen är nästintill de största ägarna i bolaget. Enda sättet att kunna avyttra sina aktier utan att skada förtroendet för bolaget eller skapa en nedgång är att sälja bolaget. De finns heller inget som motsvarar Ortomas produkt och robotassisterade armen som såldes för 14 miljarder kronor gör utgångsläget bara bättre vid förhandlingar för Ortoma!

Lycka till!

https://www.aktietorget.se/bolag/bolags-aktieinformation/?id=340&InstrumentID=SE0005676103

http://www.telekomnyheterna.se/pub2/viewArticle?articleId=25745

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/11/16/ortoma-linus-bystrom-ny-vd-i-ortoma-ab.html

https://ventures.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext/ortoma-har-fatt-fou-stod-fran-vastra-gotalandsregionen.cid1101231

Prospekt: https://www.aktietorget.se/media/4216/c-temp-file.pdf

https://www.avanza.se/aktier/om-bolaget.html/471436/ortoma-b

Disclaimer: Jag äger aktier i bolaget och all investering sker på egen risk. Analysen är min tolkning av bolaget och varje person bör skapa sig en egen uppfattning och göra en egen analys innan man fattar beslut om att investera.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?