Post entry

Tre möjliga micro cap-raketer

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Statliga riskkapital-inkubatorn GU Ventures AB sitter på en fantastisk portfölj av intressanta startups och verksamheten rankas som topp 10 i Europa. Branscherna varierar, IT-företag och Life Science. Fyra bolag har de på kort tid valt att lista på börsen - Ortoma, Alzinova, Pexa och Toleranzia. Den förstnämnda - Ortoma - har blivit rena rama kursraketen, men det bubblar även mycket intressant om de tre andra bolagen. Det finns utan tvekan raketpotential i samtliga. Låga börsvärden och mycket spännande framtid för samtliga.

Gemensamt för alla fyra bolagen är att GU Ventures valt att lista dem på smålistorna, och värderingarna har inititalt satts väldigt lågt, för att sen låta marknaden bestämma priset. Det har gjort att intresset för alla fyra varit otroligt stort, antingen direkt vid emissionserbjudandet, eller senare när bolagen listats. Börsklimatet har varierat stort vid listningstillfällen och det kan ha påverkat utvecklingen i aktierna.

Ortoma (Aktietorget) är en av de svenska börslistornas stora raketer det senaste 1,5 året. Lite i skymundan av de mer omtalade Fingerprint, Tobii mfl. Stora insiderköp och en verksamhet som forceras framåt i rasande takt, och ett bolag med myck högt teknikvärde har varit - och är - den stora lockelsen. Ortomas 3d-positioneringssystem inom ortopedi har fortfarande inte säljlanserats men alla tillstånd är nu klara och det finns förhoppningar om att Ortoma blir en svensk export- och försäljnngssuccé. Fortsättning följer garanterat.

Ortoma har i nuläget ett börsvärde475 mkr. De tre övriga bolagen i denna blogg värderas klart lägre, och har inte kommit lika långt. Alzinova har ett börsvärde på 52 mkr. Pexa värderas till 66 mkr. Toleranzia har ett börsvärde på 57 mkr.

Alzinova. Lista Aktietorget. Aktiekurs 12 kr. Börsvärde 52 mkr. Bolaget drog in två fulltecknade emissioner under andra halvan av förra året och har i nuläget väldigt bra finanser. Det lilla bioteknikbolaget utvecklar både ett diagnostiksystem och ett vaccin mot en av världens mest omtalade sjukdomar - alzheimer. Alzinova har i forskning i tidig fas visat upp mycket lovande indikationer, och blivit omtalade i branchen vilket gjort att bolaget bjudits in och är en av huvudtalarna vid en stor alzheimer-konferens i London i maj. Detta bland stora läkemedelsdrakar!

www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/Alzheimers.

Läs under Benefits of Attending

Alzinova uppger att de kontaktas av stora läkemedelsbolagsbolag som vill veta mer om deras upptäckter. Ungefär som en ung 16-årig fotbollstalang i Brommapojkarna som visar upp en bländande teknik och talangscoutrar flockas. En lång väg kvar men man kan förvänta sig att både stora investerare och branschakörer noga följer bolagets framsteg. Vetskapen om möjligheten till lukrativa utlicensieringsavtal, och/eller uppköp, borde någon gång framöver väga tyngre än de risker som forskningsbolag förstås medför, och kunna skicka upp värderingen klart högre än dagens ca 50 mkr. Affärstidningen Affärsvärlden skrev i sin skvallerspalt "Börsgolvet" förra veckan om Alzinova och just det faktum att bolaget ser väldigt lockande lågt värderat ut.

Pexa. Lista Aktietorget. Aktiekurs 10 kr. Börsvärde 66 mkr. Medtech. Pexa listades i höstas på Aktietorget och bolagets aktie har haft en framgångsrik resa och dubblats i kurs. Små medtech-bolag är populära bland investerare. Ortoma, Phase Holographic, Braincool. En rad kursraketer således. Pexa ser ut som ett riktigt litet guldkorn. Lågt börsvärde, men stora ambitioner. Bolaget utvecklar ett lungtest vars mål är att tidigt upptäcka ett antal allvarliga lungsjukdomar. På Sahlgrenska sjukhuset har man satsat stora resurser på Pexa och förefaller mycket stolta över bolagets utveckling. Bolagets vision är att metoden blir lika vanlig som ett blodprov, fast för lungorna.

Pexa har ett samarbete med AstraZeneca som nyligen förlängdes. Väldigt spännande. Bolaget uppgav i höstas även att de fått många propåer och intresseförfrågningar om bolagets produkt och det låter som en framtida succé. En Chalmers-professor kallade Pexa ett möjligt miljardbolag. Pexa:s instrument har nyligen blivit CE-märkta. Fortsatt utveckling för kommande generations produkter väntar. Men försäljning tar vid redan kvartal 2. Minsta försäljningsframsteg lär skicka upp Pexas aktiekurs till nya höjder. Och vetskapen om att Astrazeneca lurar i vassen gör inte saken sämre. Medtech är hett, och Pexa-aktien kan rusa iväg riktigt ordentligt om det stora placerarkollektivet hittar aktien. Produkten är lätt att förstå och det är väldigt lätt att fatta tycke för bolagets möjligheter, i synnerhet när de är uppbackade av svenska forskare/sjukhus i världsklass. Och därtill Astrazeneca. Håll utkik efter de första försäljningsframgångarna, då kan aktien kursdubblas på en dag.

Toleranzia. Lista Akietorget. Aktiekurs 7,25 kr. Börsvärde 57 mkr. Toleranzia är ett litet bioteknikbolag som omedelbart vid listningen tilldrog sig stora rubriker, bolagets emissionserbjudande hade en teckningsgrad på 520 %! Listningen en månad senare sammanföll med att börsen kraftigt rasade och blev lite mer anonym. En radioskugga som sedan aktien/bolaget ännu inte kommit tillbaka ur.

Toleranzia är kanske det bolag med allra störst potential i ovanstående trio. Men också lite mer komplext att förstå. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar, flera stora folksjukdomar utan botemedel idag. Positiva resultat har uppnåtts i djurmodeller och indikativt har man valt att satsa på läkemedel mot nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis, en ovanlig sjukdom men ändå en stor ekonomisk potential. Toleranzia har erhållit sk Orphan drug-status i USA och Europa vilket ger dem ensamrätt under ett antal år. Således hägrar stora intäkter, om de lyckas ta forskningsprojektet vidare till ett läkemedel.

Att GU Ventures har mycket stora förväntningar på Toleranzia är tydligt. Även Toleranzia har kallats möjligt "miljardbolag" och möjligheterna är stora för bolaget. Deras plattformsteknologi har utvärderats mot flera olika sjukdomar, bla diabetes 1, och har visat positiva indikationer i djurmodeller. Det satsas enorma summor inom läkemedelsindustring på utveckling av läkemedel inom dessa sjukdomar, licensavtal och uppköp sker på svindlande nivåer. När man lyssnar på Toleranzia får man känslan av stor optimism, både för att man kan lösa stora medicinska gåtor, men förstås också den stora ekonomiska potentialen.

Toleranzia värderas till en spottstyver jämfört med många andra bioteknikbolag. Den dag marknaden får korn på att Toleranzia kan ha en forskning i världsklass, med möjlighet till stora affärer. Då kommer inte börsvärdet ligga kvar på 57 mkr. Bolaget har varit rätt så anonyma som listat bolag men efterhand de har saker att berätta lär marknaden upptäcka aktien, och fascineras av den stora potentialen som finns. Precis som i Alzinovas fall så bör det komma perioder där optimismen flödar, och där marknaden tar fasta på de stora möjligheterna med Toleranzias plattformsteknologi. Då kan aktien potentielt klättra avsevärt.

Diclaimer: Undertecknad äger aktier i samtliga fyra bolag sedan förra året. Det är unga bolag och saker och ting kan gå fel, och/eller försenas, som gör att värdet kan bli nära noll. Insatser i den typen av bolag bör därför starkt begränsas, även fast potentialen om flerdubbling hägrar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?