Post entry

OssDsign - redo att kraftigt penetrera USA med banbrytande teknologi. Övertecknad IPO med nuvärde på 55-80kr aktie.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

En revolutionerande teknik för benimplantat som är känd världen över som är redo att expandera kraftigt, främst i USA.

• En produkt redan lanserad och mer växande försäljning i USA och flera andra nyckelmarknader

•    Kraftigt övertecknad av allmänheten, 170% samt starka institutionella investerare åtagit sig 74% av erbjudandet.

• Reimbursement på plats för huvudprodukten och FDA godkännande för ytterligare en produkt som ska lanseras innan sommaren

• Över 500 operationer genomförda vilket verifierar tekniken

• Intressant pipeline med nya produkter

• Nuvärdesanalys indikerar kurs på mellan 55-80 kr per aktie

OssDsign utvecklar och tillverkar implantat för kraniet och ansiktet. Det unika i OssDsign implantat är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad.

Implantatet skrivs ut med en 3D skrivare och blir därmed perfekt anpassat till individen och medför att det estetiskt blir mer tilltalande än dagens konkurrenter.

Detta i kombination med att man i stor utsträckning undviker tex inflammation som är vanligt med dagens alternativ, skapar en tydlig patientnytta. Sjukhusen behöver dessutom inte ändra något i sitt arbete för att använda Cranial istället för dagens produkter.

Man har sedan 2017 godkännande att sälja cranial i USA och har även erhållit reimbursement, vilket är viktigt för försäljningen. I USA genomförs fler än 8000 kraniella implantat per år. Varje implantat kostar ~10k euro, OssDsign har en bruttomarginal på mellan 70-80%. Näst största marknaden är Japan där man siktar på att lansera under 2020. Man har sedan 2016 börjat lansera i Europa successivt och finns just nu i bland annat Norden, UK, Italien, Tyskland. Tidigare idag fick man positivt besked (se pm här) från Franska myndigheter inför lansering på denna nyckelmarknad. Vidare lansering fortsätter successivt.

Utöver Cranial har man två till produkter, Facial och Cranioplug. Cranioplug erhöll godkännande i USA och EU i slutet av 2018, lanseras under Q2 2019. Detta är en plugg som man använder till borrhål i kraniet. Cranioplug kostar mellan 100-160 EUR i Europa och 200-250 USD i USA. Storskalig produktion vilket kan ge bruttomarginal upp till 90%. Den globala marknaden värderas till 165 MUSD. Facial är som Cranial fast för ansiktet. Ansökan ska lämnas in under 2019 för USA. Pris mellan 500-2500 euro per implantat, ofta har en patient mer än ett implantat. Marknaden är värd 200 MUSD, siffror från 2016.

Tittar man värdering så har jag gjort modeller där jag antagit att bolaget kan ta 10% av respektive marknad med bruttomarginal på 70-85% vilket enligt mina beräkningar ger ett nuvärde på cirka 80 kr per aktie eller 1.4 miljarder kronor i börsvärde. Bolaget har ett uttalat mål att omsätta 100 mkr under 2020 och därefter dubblera denna till 2022. Lönsamhet beräknas under 2021 och pengarna som man nu tar in ska räcka till detta. Erik Penser har i en analys kommit fram till nuvärde på 55 kr per aktie.

OssDsign växer kraftigt med momentum och är redo att penetrera marknaden i USA samt Japan. De har fler än 500 behandlade patienter med positiva kliniska resultat. Flertal starka institutionella och privata investerare, däribland Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest, hade åtagit sig att sammanlagt teckna aktier för 112 miljoner kronor. Det motsvarade 74 procent av erbjudandet vilket jag tolkar exceptionell positivt. Styrelse, ledning och de största ägarna har skriftligt avtal om lockup.

Caset som satte OssDsign på världskartan: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/emuna-fick-en-ny-skalle

Video intervju med VD: https://youtu.be/x1OAy-WKK9g

Prospekt: https://www.ossdsign.com/upl/files/157916/ossdsign-ab-publ-556841-7546-prospekt.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?