Post entry

PledPharma (Egetis Therapeutics): Bråkig historik, ljus framtid?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Med fokus på särläkemedel och blockbusterpotential genomgår nu PledPharma något av en turnaround.

• Nytt bolag, turnaround case. Kommer från väldigt pressat läge, förtroendet i botten

• Emcitate ha blockbusterpotential mellan 2–4 miljarder USD årligen + fler kandidater i pipeline

• Alla huvudägare + ordförande och VD tecknar sina pro-rata. Ordförande med två andra huvudägare garanterar dessutom emissionen som sattes till premie

• Liknande resa som Xbrane, Isofol och Guard möjlig. Samtliga vänt upp kraftigt efter emission som gjorts till låg värdering och med förtroendet i botten

• Stor värderingsdiskrepans mot andra bolag i fas III tex Ascelia Pharma och Isofol. PledPharma kommer ha två helt olika fas III igång samtidigt, vilket är unikt

• Möjlighet att sälja en ”Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher” som kan inbringa mellan 100-200 MUSD till bolaget

Pled meddelade den 5 oktober att man förvärvar Rare Thyroid Therapeutics (RTT) och bildar därmed ett bolag med tydligt fokus på utveckling av särläkemedel – ett hett område inom läkemedelsindustrin. Förvärvet finansieras dels genom en kontant betalning 60 mkr, men främst genom att man betalar med aktier. Ägarna till RTT kommer äga cirka 41% av det nya bolaget och därmed blir dom majoritetsägare. Jag menar därför att dom dels fått 60 mkr upfront men har kvar hela uppsidan i projektet i och med dom blir största ägare.

I samband med förvärvet genomförs en företrädesemission på 200 mkr med en potentiell övertilldelning på 50 mkr. Huvudägarna har åtagit sig att teckna 64 mkr (motsvarande 32%), vidare garanterar Fjärde AP-fonden, Cidro Förvaltning AB (Peter Lindell), Håkan Åström (ordförande) samt NYIP (Nyenburgh Holding BV) resterande 136 mkr (68%). Väldigt starkt comitment från huvudägarna och ordförande tycker jag, vilket andas framtidstro. Det enda potentiella svaghetstecknet i transaktionen är Nyenburgh, som troligen kommer flippa över tid om dom får på sig. Detta gjorde dom tex i Xbrane, och flera andra case.

Så vad är då RTT och vart kommer dom ifrån?

Peder Walberg som är VD har lång erfarenhet inom särläkemdel och har tidigare varit anställd inom affärsutveckling och strategier hos SOBI, han kliver nu in i styrelsen och man behåller därmed kompetensen i bolaget. Han har även varit med involverad i Wilson therapeutics som en av medgrundarna, vilka blev uppköpta av amerikanska Alexion.

Den ledande kandidaten i RTT heter Emcitate, med beviljad särläkemedelsstatus i både EU och USA. Kandidaten inriktar sig på behandling av ovanliga sjukdomar kopplade till ruibbningar i sköldkörtelhormonsignalering. Första indikationen är inom MCT8-Bbrsit som är en medfödd rubbning av kroppens transportsystem för sköldkörtelhormon. Man uppskattar att 1 av 70 000 män drabbas av MCT8-brist.

RTT har framgångsrikt genomfört en fas IIb (där resultat blev publicerade i den högt rankade vetenskapliga tidskriften The Lancet). Nu väntar en fas III studie som kommer vara registeringsgrundande på 15-18 patienter i åldrarna 0-30 månader (då det är särläkemedel så krävs inte större patientunderlag) som kommer intieras innan året är slut. Last visit är beräknad till H2 2021 och topline beräknas under H2 2022.

Skillnaden mellan den lyckade fas IIb och den pivotala studien är att endpointen är mer strikt, vilket sätter ribban högre. Likväl är potentialen slående även om man är försiktig i sitt LOA-antagande (<35%). Bolaget ser en ”target population” på 10 000 till 15 000 patienter och antar att priset per år för en patient är mellan 200 000 till 400 000 USD. Man avser ta produkten till marknad på egen hand, jag antar dock att man ändå kommer göra det med en partner. Marknadspotential på 2-4 miljarder USD varje år, tydlig blockbuster potential.

Det tål att nämnas att bolaget i Europa hade möjligheten att skicka in en marknadsansökan på fas II datan vilket stärker caset i min mening.

Ytterligare potential finns i en potential av en så kallad Rare Pediatric Disease Priority Review Voucher. Denna ”kupong” möjliggör en påskyndad process hos FDA för nya läkemedel och det står ägaren av en denna att fritt välja att sälja möjligheten till andra bolag. Detta brukar big pharma ofta vara intresserad av och priserna för en ”kupong” varierar mellan 100-200 MUSD. Under 2019 sålde Sobi en ”kupong” till AstraZeneca för 95 MUSD. I händelse av att man säljer denna rättighet kommer 50% att tillfalla dom gamla ägarna i RTT (som en tilläggsköpeskillning) och resterande 50% tillfaller Pled/Egetis. Detta skulle motsvara en stor del av dagens EV, marknaden verkar helt bortse ifrån detta. 

Så vad bidrar det gamla PledPharma med?

PledOx har blivit en besvikelse efter att studien avslutades i förtid i USA pga. säkerhetsproblem. I Europa har dom inkluderade patienterna fått gått klart studien och resultat väntas under Q4 2020. Det är detta misslyckande som fått kursen att pressas ner så långt (från 20 kr till 5kr på mindre än ett år).

Man ska i bästa fall se PledOX som en liten option i caset men jag tror man gör rätt i att fokusera på den nya Emcitate (som är lead candidate i min värld) och sen Aladote. Med det sagt så skulle ett positivt pm om PledOX troligen innebära en kursökning med 30-50% med tanke på det pressade läget i kursen.

Aladote är utvecklad för att minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning och har enlyckad fas Ib/IIa i bagaget. Nästa steg är en fas IIb/III som kommer vara registreringsgrundande. Potentialen är lägre än i Emcitate men peak sales antas enligt Redeye kunna vara 180 MUSD. Efter utspädningen från emissionen motsvarar detta cirka 4-5 kr per aktie.

Antaganden för Emcitate

Estimaten nedan är baserade på konservativa antaganden. Lägre delen av spannet för populationen och en penetration på 40% (man är ensamma i sen utvecklingsfas så konkurrenter finns inte). Bolaget säger att dom ska gå själv så rimligen borde alla intäkter gå till dom, väljer att vara försiktig och räknar med att dom får 50% (margin of saftey, igen). LoA på 40%, troligen on the low side men bättre att räkna lågt än för högt. Höjer man LoA till coin flip (50%) så ökar värderingen till 20 kr per aktie. Jag applicerar en WACC på 14%.

Bear points:

·   Usel historik, misslyckandet med PledOX väger tungt. Finns en förtroendekris här som bolaget måste ta sig ur. Det är dock fullt möjligt, bra exempel på detta är Xbrane och Guard Therapeutics det senaste åren. När aktiekursen är pressad räcker det med små saker för att förtroendet ska börja komma tillbaka och då följer aktiekursen med.

·    Annan endpoint än i fas II, fortfarande bra chans att lyckas men inte lika bra som tex Caltx som bara upprepar sin fas III. Någonstans mellan 35-50% känns troligt.

·   Emissionen kan eventuellt skapa kortsiktigt tryck om Nyenburgh skulle få på sig aktier. Bör vara köpläge.

Disclaimer: Jag äger aktier och avser teckna mina TR som jag blivit tilldelad. Vid större kursrörelser kommer troligen min position förändras.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?