Post entry

Plejd - lysande IoT

Internet of Things är ett av börsens hetaste investeringsteman för tillfället. Tillväxten för uppkopplade saker förväntas bli parabolisk de kommande åren och 2020 beräknas 50 miljarder produkter vara uppkopplade mot internet. Men än så länge har det varit få bolag som levt upp till förväntningarna. Ett bolag som konstant har slagit marknadens förväntningar det senaste året är Plejd som är verksamma inom Smart Belysning. Elmarknaden har tagit emot Plejds produkter med öppna armar och bolagets första produkt (en dimmer) har varit slutsåld sedan lanseringen i oktober 2016. Den (lönsamma) tillväxtresan har just startat och jag tror det finns stor sannolikhet för att Plejds aktie kommer dubblas under 2017. Analysen baseras på möte med Vd Babak Esfahani, bolagets rapporter och det senaste investeringsmemorandumet i samband med emissionen.

Caset i korthet;

- Tillväxt: Plejd kommer öka produktportföljen inom smart belysning från en till sex produkter under 2017 och dessutom expandera internationellt under hösten. Bolaget har kommunicerat att deras första OEM-produkt kommer lanseras i maj eller juni 2017. PM lär komma angående detta inom kort.

- Proof of concept. Efterfrågan på Plejds produkter har varit skyhög och antalet elektriker som använder Plejds produkter ökade med 50 % från februari till april 2017.

- Distributörsavtal: Plejd har centrala grossistavtal med landets fem största elgrossister vilka uppskattningsvis står för mer än 90 % av den svenska marknaden. Grossisterna finns även utanför Sverige vilket förenklar höstens internationella expansion.

- Kassan påfylld: bolaget tog nyligen in 22,4 mkr efter emissionskostnader för att rampa upp tillväxten ytterligare. Emissionen hade en teckningsgrad om 220 %.

- Bolagets kommunikation. Plejd har sedan deras IPO uppfyllt sina kommunicerade mål vilket underlättar prognoser och beslut hos investerare. Dessutom har grundaren och Vd:n frivilligt valt att förlänga lock-up i samband med den nyligen genomförda emissionen. Bolaget lyser av självförtroende.

Plejds affärsområden

Plejd grundades 2009 och är baserat i Göteborg. Tidigare har bolaget varit inriktat på att leverera styrsystem för superyachter. Tekniken från detta affärsområde har vidareutvecklats vilket ligger till grund för bolagets nya affärsområden inom smart belysning och smart armatur. Bolagets tre affärsområden beskrivs nedan.

Affärsområde 1: Styrsystem för superyachter

Original-affären. Plejds verksamhet startade år 2010 och bolaget har sedan dess utvecklat mjukvara för styrning av media- och komfortsystem inom marknaden för superyachter. Affärsområdet förväntas inte växa nämnvärt framöver men förväntas generera ett årligt positivt kassaflöde om 1–2 mkr och har redan fått orders på 7 mkr under 2017 (affärsområdet omsatte ca 4 mkr 2016). I dagsläget sker yachting-verksamheten i huvudsak genom avtalet med Van Berge Henegouwen, dvs affärsområdet kräver inga större resurser från Plejds verksamhet.

Plejd tillväxtresa bygger istället på affärsområde 2 (smart belysning) och 3 (OEM-affären).

Affärsområde 2: Produktserie inom smart belysning

Plejd har under de senaste åren utvecklat en ny produktserie inom smart belysning som riktas mot en professionell installationsmarknad. Produkterna baseras på Bluetooth Smart och kan kommunicera trådlöst med varandra.

Plejd har genom sin produktserie inom smart belysning börjat ta en betydande roll inom det ”smarta hemmet”. Affärsområdet kommer av allt att döma växa enormt under 2017 och framåt. Bolagets två första produkter (DIM-01 och CTR-01) har fått ett otroligt starkt bemötande av elmarknaden. Detta har resulterat i att omsättningen under årets första kvartal 2017 översteg hela fjolårets omsättning. Och tillväxten har precis börjat. Bolaget kommer lansera minst fyra nya produkter inom smart belysning under 2017. Dessutom kommer internationell expansion (Norge och Finland) påbörjas under hösten vilket bör ske relativt friktionsfritt eftersom bolaget kommer utnyttja sina genom sina grossister som har försäljning utanför Sverige.

Det finns en rad fördelar med Plejds teknik;

Fördelar:

Fördel 1: Ökad flexibilitet genom en ”trådlös kabeldragning”. I vissa fall kan totalkostnaden för installationen av Plejds smarta belysning bli billigare om man även beaktar kostnader för att fräsa kanaler i betongväggar och återställande av ytskikt. Det är rimligt att anta att detta varit en viktig faktor till det varma mottagandet av bolagets produkter bland elektriker.

Fördel 2: Skapa scenarion i en smartphone och på brytare. Att skapa scenarion är i sig inget nytt och kan utföra med t.ex. en smart glödlampa från Philips Hue. En stor skillnad med Plejd är dock att kunna koppla scenarion till valfri brytare. En brytare på hallväggen kan t.ex. släcka eller tända belysningen i hela hemmet, bara för att nämna en funktion bland många.

Fördel 3: Inbyggd timer och astrour ger möjligheter till automation. Exempelvis kan fasadbelysning eller fönsterlampor anpassas till solens upp- och nedgång.

Fördel 4: Autonom belysningstyrning. Bolagets vision är att skapa intelligenta, självlärande, och i förlängningen självreglerande funktioner

Fördel 5: Sammankoppling med övriga smarta hemmet. Bolaget kommer under 2017 släppa en s.k. Gateway vars syfte är att sammankoppla systemet mot molnet för att kunna styras utifrån men främst för att kunna sammankoppla systemet med de eko-system som nu växer fram inom IoT

Konkurrenssituation

Det smarta hemmet är ett stekhett tema vilket drar åt sig konkurrenter. Nyckeln för Plejd ska lyckas tror jag framförallt beror på tre saker;

1) Få kontrakt med distributörer. Att få grossistavtal med exv. Ahlsell för en liten aktör som Plejd inte helt lätt eftersom större leverantörer brukar prioriteras. Trots det har Plejd centrala grossistavtal med landets fem största elgrossister vilka uppskattningsvis står för mer än 90 procent av den svenska marknaden och därutöver stora delar av den övriga nordiska marknaden. Avtalen med grossisterna vara guld värda i den kommande internationella expansionen som inleds i höst.

2) Bli omtyckt av elektriker. För att Plejd ska få sin smarta belysning att nå slutkonsument krävs det att elektrikerna uppskattar deras produkter. Elbranschen har historiskt varit en konservativ bransch präglad av låg innovation.Ny smart belysning har verkligen tagits emot med öppna armar.

Ett av de absolut viktigaste nyckeltalen för Plejd är antalet elektriker som använder bolagets produkter. Inga elektriker ingen tillväxt. Från februari till april har antalet elektriker som använder bolagets produkter ökat från 650 till knappt 1000 st. Under två månader har alltså antalet elektriker ökat med 50 %. Denna tillväxt kommer vara guld värd när resterande produkter kommer rullas ut i produktserien. Har en elektriker lärt sig Plejds teknik och app blir det väldigt enkelt att lägga till ytterligare produkter.

Även om 1000 st. elektriker är väldigt många givet bolagets korta tid på marknaden så är penetrationsgraden fortfarande väldigt låg. Antalet elinstallatörer som kan använda Plejds produkter uppskattas uppgå till 15-20 tusen stycken. Så även om tillväxten utomland kittlar så har tillväxten i Sverige bara börjat.

För att förstå potentialen så omsatte Plejds affärsområde ”smart belysning” 3,3 mkr under första kvartalet. Med en produkt, med i snitt 800 elektriker, i ett land. Tänk er i slutet av året när bolaget har sex produkter, flera tusen elektriker anslutna och försäljning i flera länder. Tillväxten kommer bli lavinartad.

3) Plejds prissättning. Att förstå Plejds prissättning är a och o när det kommer till att utvärdera bolagets konkurrenssituation och möjlighet att lyckas. Det finns aktörer som konkurrerar med Plejd inom smart belysning, exempelvis Schneider m.fl. Något som ligger dom i fatet jämfört med Plejd är att de sitter på ett bagage med ”dum belysning”. Detta tvingar dem att sätta ett betydligt högre pris på deras smarta belysning för att inte kannibalisera på deras gamla dumma belysning (som ju är bolagens kassako). Detta har skapat ett sweet sport för Plejd som valt att lägga sina produkter någon hundralapp högre än konkurrenternas dumma belysning och samtidigt betydligt lägre än konkurrenternas smarta belysning. Trots ett betydligt billigare pris än konkurrenterna är Plejds bruttomarginal runt 45 %.

Affärsområde 3: OEM-affär inom smarta armaturer

Även om elinstallationsaffären är hyperintressant är marknaden för armaturer betydligt större. Plejds teknik går även att implementera i armaturer för att få dessa smarta ”out of the box”. Fördelen med att få en armatur ”smart” påminner väldigt mycket om fördelarna som nämns under Affärsområde 2 ovan. Eftersom det genom Plejds lösning kan få en sin armatur smart endast för en cirka en hundralapp är min gissning att armaturtillverkare kommer vara väldigt måna om att få deras produkter smarta i framtiden.

Plejd kommer att lansera sin första OEM-produkt tillsammans med en mindre armaturtillverkare under Q2 2017 (dvs i maj eller juni) och har ytterligare samarbeten igång (borde komma PM inom kort). Tillsammans med OEM-partners blir Plejds marknad global över en natt. Volymerna från OEM-affären kan bli gigantiska och detta är den största anledningen till att bolaget nyligen valde att stärka kassan med 22,4 mkr genom en nyemission trots att bolaget var lönsamt i Q1. Bolaget vill kapitalisera på den enorma möjlighet som uppkommit.

Fördelar för en tredjeparts OEM-tillverkare att licensiera Plejds teknik är bl.a. att:

• Det reducerar OEM-tillverkarens utvecklingsrisk.

• Det reducerar OEM-tillverkarens tid till marknaden. Produktutveckling kostar inte bara pengar utan tar även tid.

• OEM-tillverkaren får en komplett och testad färdigpaketerad lösning med en infrastruktur i form av molntjänster och en app, som går att skräddarsy till OEM-tillverkaren.

Risker

När jag träffat VD så anser han att de största riskerna inte är kopplade till konkurrenter utan snarare operativa risker så som att produktionen (outsourcad) eller organisationen inte ska hänga när bolaget växer snabbt. En annan risk som lyfts upp är om de skulle hamna utanför de kommande ekosystemen som växer fram för det smarta hemmet, exv. Apple Homekit. Bolaget arbetar aktivt med dessa risker men som i alla snabbt växande företag finns det risk för växtvärk eller att bolaget felaktiga operativa beslut.

Prognos & slutsats

På kurs 18,9 kr värderas Plejd till ca 137 mkr och har en nettokassa på ca 22 mkr efter den nyligen genomförda emissionen. Enterprice value är således 115 mkr vilket kan ses som dyrt för ett bolag som omsatte 6,3 mkr första kvartalet 2017.

Som tur är bygger värdering på framtida kassaflöden och inte på historiska. I början av 2018 kommer bolaget ha rullat ut minst sex produkter inom smart belysning, påbörjat expansionen i Norge och Finland och dessutom ha en OEM-affär med näst intill obegränsad potential. Bolagets egna målsättning är att växa minst 80 % per år. Givet att bolaget är väldigt måna om att uppfylla sina mål, och potentialen som finns inom smart belysning, tror jag att bolaget kan växa snabbare än så.

Jag räknar med att Plejd omsätter 35-45 mkr 2017 och 80-100 mkr 2018. Detta ger ett EV/S på 2,9 och 1,3 på 2017 respektive 2018. Detta är inte dyrt givet att bolaget har de viktigaste bitarna på plats: avtal med grossister, bekräftelse av elektriker, en spännande produktportfölj. Det finns all anledning att tro att bolaget starka momentum kommer fortsätta. EV/S 3 på 2018 års försäljning skulle inte vara i överkant vilket skulle ge en riktkurs på över 100 % det kommande året.

För mig är Plejd ett självklart val i en stekhet IoT-sektor. Och är det något marknaden älskar är det lönsam tillväxt och ett relevant nyhetsflöde. Det kommer Plejd erbjuda 2017 och 2018. Dessutom bör det inte vara orimligt att Plejd köps upp givet att de stora OEM-aktörerna kommer uppskatta bolagets teknik, även om en aktieinvestering aldrig enbart ska bygga på uppköpsspekulation. Det får snarare ses som en option i caset.

Ovan prognos och värdering är byggd på en rad olika antaganden och beräkningar. Jag reserverar mig för eventuella räknefel. Det är upp till var och en att justera parametrarna utifrån sina egna antaganden. Texten kan vara behäftad med fel. Alla köp sker på egen risk och alla bör göra sin egen analys. Jag äger aktier i Plejd.

Jake Moore på Twitter

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?