Post entry

Börsdagarna (Liveblogg)

Alltele

Ola Norberg gör en karismatisk och stabil presentation. Han går igenom de olika förvärv som företaget har gjort. Mer om detta finns att läsa på www.redeye.se/aktieguiden/alltele

Ola går igenom konkurrenterna på marknaden och imponeras av Tele2:s lönsamhet. Fast telefoni går ned vad gäller intäkter och utgör samma andel som mobil och ip-telefoni (21%). Bredband utgör cirka 35%. Alltele har lanserat en ny tjänsteplattform riktat mot företag (Telpo). Här finns en stor potential.
Frågestund
Ni har gjort många stora förvärv vilket har gjort Alltele till en helhetsleverantör (generalist istället för specialist). Planerar ni att göra fler förvärv?

Det finns fler intressanta förvärv att göra. Ola menar att han dock inte får säga så mycket om vilka förvärv det kan tänkas vara. Han lägger dock upp ett scenario : tänk om du skulle kunna ringa från din privata mobil i utlandet för runt 1 krona/min. Vore inte det fantastiskt. Kanske ett smakprov vad vi kan vänta oss i framtiden…

Varför investera i Alltele?
Ola gillar inte att ge aktietips. Men han berättar dock att företaget växt kraftigt de senaste åren och tidigare omsättningsmål känns nu larviga. Alltele kommer fortsätta att gå på offensiven får vi en känsla av.

Bredband2

Daniel Krook går igenom hur företagets turnaround har gått till. Med ett övertagande av bland annat en kundstock från Labs2 (2007), renodling av verksamheten (2008) för att sedan 2009 höjt marginalerna och ett förbättrat kassflödet.

Daniel går igenom styrelsen och ledningsgruppen. Leif Danielsson har nu blivit största aktieägaren.

Fokus har legat på tillväxt… Bolagets är en specialist och fokuserar på fiberteknik. Då undviker man att bli splittrade i sitt tjänsteutbud. Regeringens bredbandsambition är att 90% skall ha tillgång till minst 100Mbit/s. För att nå denna ambition så krävs mycket fiberteknik. Vilket talar för Bredband2. (FiberLAN)

Bahnhof är konkurrent och befinner sig på den öppna marknaden liksom Bredband2. Fokus 2010 är att öka kännedomen för bolaget.

Frågestund
Hur skall man kunna få fortsatt tillväxt med lönsamhet framöver? Vad är bolagets edge?
Volymfördelarna med den fiberteknik de specialiserar sig på är väsentligt för att nå detta.
Hur ser er kassa ut? Med tanke på de förvärv som gjort.
Man har gjort en emission nyligen och belåningen är låg. Daniel menar att denna belåning skulle kunna öka om man exempelvis väljer att fortsätta göra förvärv.

DGC One Mattias Wiklund (vice VD) presenterar bolaget. DGC inriktar sig på företagsmarknaden till skillnad från Alltele och Bredband2 som i nuläget är verksamma på privatmarknaden. Bolaget grundades av Daniel Giertz 1987 (Daniel gick fortfarande i skolan…).
Bolaget har varit mycket framgångsrikt i sitt fokus på företag. Man har visat stabilt växande lönsamhet och tillväxt och är skuldfria. Den senaste kvartalsrapporten var den starkaste någonsin.

Bolaget har fokuserat på en skalbar datakommunikationslösning mot företag. Detta fokus kommer dock att förändras någor framöver. IT-drift och telefoni kommer dock DGC att fokusera på den närmsta tiden då de tror att detta kommer att visa en starkare tillväxt än datakommunikation

Framgångsfaktorer är bolagets starka konkurrensposition. Stora möjligheter inom molntjänster, med eget nät och hög servicegrad. Kunddriven organisk tillväxt. Många, långa utvecklingsbara kundrelationer. Stabila, repetitiva och avtalsbundna intäkter. Starka finanser med möjlighet til förvärv.

Bolaget har fått avtal inom offentlig sektor nyligen och man jobbar på att få mer kunder inom offentlig sektor.

Varför köpa DGC-aktier?

DGC är starkt positionerade , är stabila och och trygga. Jag kan sammanfatta presentationen med att saga att bolaget för tillfället lyser med ett gott självförtroende och mer framgångar verkar ligga runt hörnet. Jag blev själv sugen på att köpa aktier.

Profilgruppen

VD, Nils Arthur går igenom hur stor del av omsättningen som de olika verksamhetsområdena utgör. El (26%), Fordon (24%) Bygg (18%) är de största.

Vd går igenom finanskrisens effekter på råvarupriserna och därigenom även på profilgruppens verksamhet. Vilket krävde effektivisering och nedskärning för bolaget. Rapporterad EBIT -23,4 Q4 2008. Q1 2010 hade profilgruppen en EBIT på 7,3. Vilken vändning!

Det finns en tydlig återhämtning på marknaden konstaterar VD. Profilgruppen har bland annat tagit del av den starka tyska exportindustrin. Aluminium är den råvara som påverkar Profilgruppen mest. Aluminium är miljövänligt och har stora fördelar.

Profilgruppen är väl positionerade:
Ökade krav på kundanpassade helhetslösningar
Lång erfarenhet av leveranser i hela värdekedjan

Förvärv?
Bolaget har fokuserat på att vända sin egen skuta. Man ser lönsam organisk tillväxt som fortsatt huvudsakligt fokus.

Valutarisker?
Man köper mest i kronor men även i Euro, inte i dollar. Inga större valutafluktuationer med andra ord.

Free2Move

Trådlös audiokommunikation i professionelltk krävande miljöer och sportsektorn. Man har förpackat sin teknologi i sk plattformar.

Man koncentrerar sig på kommunikation för cyklister, där man utvecklat ett headset för cyklister. Produkten har en fjärrkontroll på styret med display (ingen annan konkurrent har det) och en hel del annan intressant teknik. VD är förväntansfull för hur denna produkt skall tas emot.

Man har nyligen fått orders på utrustning för spelmarknaden (Bingohallar i Ohio).

Bolaget är verksamt på den globala marknaden, ej endast den svenska.

Frågestund
50 miljoners order på den filipinska marknaden. Vad tror ni att ni har för chanser att få tilläggsorder?

Vi har goda chanser. Men det finns en viss politisk osäkerhet.

Varför gör ni en emission?

Vi gör huvudsakligen emissionen för att växa inom den trådlösa audiokommunikationen.

Enea

Enea är en global aktör med många välkända bolag som kunder. Eneas mjukvara sitter i mobiltelefonen. När det säljs färre mobiltelefoner så får Enea mindre intäkter.

Man har gjort aktieterköp trots detta har man 120 miljoner i kassan. Bolaget står finansiellt starka. VD berättar om trenden med Smartphones (som fortfarande är i sin linda) och hur exempelvis Iphone tilltalar betydligt större del av marknaden än vad folk trodde från början. Enea gynnas av denna positiva trends där mjukvara för mobiltelefoner blir allt viktigare och större.

Enea vill vara en aktiv partner på en marknad med hög konsolidering. Stor del av verksamheten har flyttats till Rumänien där personalkostnaderna är lägre. Största delen av intäkterna kommer ifrån Eneas operativsystem. 80 % kan härledas till mobilmarknaden. Enea sköter kommunikation mellan mobiltelefon och basstation samt kan ses som en "motor" i telefonen. Multicore är en viktig i framtiden och Enea har en prisbelönt lösning inom multicore.

Enea har även en konsultaffär som kan ses som regional eller till och med lokal. Är bland annat verksamma i Lund. Där man har mycket duktigt folk i Android- teknologin.

Det känns som om Enea har en bra position inom den fortsatt intressanta marknaden inom mjukvara till mobiltelefoner. En marknad som definitivt har framtiden för sig.

Fortnox

Jan Älmehult (grundare) berättar om bolaget och fördelarna med molntjänster.
Bolaget har haft en starkt tillväxt men inte tjänat några pengar... Man har byggt upp bolagets system/plattform nu i 6 år och nu verkar det vara dags att "skörda frukterna".

Man behöver inte installera någon mjukvara på datorn för att använda Fortnox molntjänster. Det enda man behöver är en dator och en webbläsare, då resten ligger på servrar på internet.

Bolagets nya VD tar över. Man hade sina första kunder 2004, men kom inte in på marknaden (mer på allvar) förrän 2006. Man är ledande leverantör på webbaserade applikationer.

Framgångsfaktorer
Stor erfarenhet, brett kontaktnät, användarvänligt program, attraktivt pris- affärsmodell, relationsbyggande, högt tempo i vidareutveckling och kvalitativ support.

Kunder är bland annat revisionsbyråer Öhrlings, och Deloitte. Man tror att man har goda förutsättningar att locka fler internationella revisionsbolag utomlands. Man har bildat ett nytt bolag för att anpassa sig till andra länders regelverk vad gäller bokföring, vilket kommer medföra kostnader med även möjligheter för tillväxt i framtiden. Det gamla Fortnox-bolaget skall nu istället visa upp lönsamhet för att göra aktieägarna glada. Man har gjort en riktad nyemission och tanken är att det nya bolaget (Fortnox International) skall listas på NGM.

Priskänsliga kunder, volymleverantör. När kan ni tänkas visa lönsamhet?

Ungefär 30-35 miljoner i omsättning. Vi har valt tillväxt framför lönsamhet hitintills.

3L Systems

Kontor i Solna, Dayton (Ohio) och Östersund. I Dayton finns bolagets största kund. Företaget specialiserar sig även dem inom molntjänster, men det är inte ett lika stort område som för Fortnox.

3L Systems hade en rörelsemarginal på 12,7 procent inom området förvaltningssystem. 3L Systems hade dock en tung start av sina förvaltningssystem.

2009 hade bolaget en omsättning på knappt 100 miljoner kronor. Bolagets intäkter kommer huvudsakligen från sökmedia (dryga 70 procent), resten utgörs av förvaltningssystem. Man vill vara lokala världsmästare inom sökmedia och är topp 3 globalt. Man är prisledande, flexibla kan lätt integreras i andra system. Har affärssystem för exempelvis Eniro.

Finansiella mål- Man vill öka repetitiva intäkter ytterligare. Bolaget har en stabil kundbas med kunder som har hängt med sedan 80-talet. VD jämför sina affärssystem med stambyten, vilket betyder att kunder inte gärna byter. Man installerar skäddarsydda system som inte kunden gärna byter. Molntjänster är en del av leveransen till kund.

Ni har en stor kassa. Vad skall ni göra med den?

VD nämner att man kan tänkas förvärva bolag.

Vitec

Vitec är ännu ett mjukvarubolag med Lars Stenlund som VD. Vitec är majoritetsägare i 3L Systems.

VD går igenom balans och resultaträkning. Jag hänvisar till bolagets rapport.

Tillväxtmål: Man skall fortsätta att växa med 25% i genomsnitt varav 5-10% organiskt. Man planerar att noteras på NasdaqOMX, förmodligen inom 12 månader.

Varför har nu 52% i 3L Systems?

Det finns en industriell likhet mellan de båda bolagen, vilket gynnar Vitec. Man har inga planer på att ta över hela 3L för tillfället.

Aktietips från paneldebatt

Greger: Alltele ser intressant ut med en låg värdering det samma gäller 3L Systems och Vitec. Enea är en potentiell uppköpskandidat.

Björn: Addnode, Vitec och 3L Systems.

IT-bolag som fokuserar på offentlig sektor är intressanta. Exempelvis Formpipe, Tieto, Know-IT

Lars: Tre bolag med bra hävstång, Sektra, Axis och Orc Software

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?