Post entry

Prolight, kompletterande information

I anslutning till mitt tidigare inlägg så har jag läst på mer och funnit följande fakta som gör bolaget än mer köpvärd.

Följande är klippt från memorandum sid 15,

"Investerat kapital Totalt investerat kapital i Prolight Diagnostics AB uppgår för närvarande till ca 35 MSEK. Därtill har ”mjuka värden” till- förts som uppskattas motsvara ca 15-20 MSEK. Inledningsvis finansierades Bolaget via eget kapital."

Detta är alltså innan det nu genomförda NE inför noteringen. Så, ca 50 milj har redan investerats i bolaget i rena pengar och annat.

Tillkommer nu 23 milj kontanter i kassan.

Det ger 73 milj investerad i bolaget varav just nu är 23 milj i kassan per årskiftet.

Från sid 4 i memorandum,

"Styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, inklude- rande större aktieägare, har förbundit sig att inför listning teckna s k lock-up avtal, där de förbinder sig att inte sälja aktier under de första 12 månaderna efter första listningsdag."

Och:

"Nuva-rande huvudägare har förbundit sig att i den kommande emis- sionen teckna aktier för 1 250 000 SEK."

Alltså huvudägaren har köpt fler aktier på 75 öre.

Från sid 15 i memorandum,

"Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem baserat på patente- rad teknologi, för användning vid s k Point of Care testning (POCT ). POCT-tester utförs utanför det traditio- nella sjukhuslaboratoriet. Små mobila instrument möjliggör testning nära patienten och ger snabba provsvar. Försäljningsvärdet inom området POCT estimerades 2013 till drygt 15 miljarder USD och är i stark tillväxt."

Det finns mao en riktigt stor marknad.

Styrelsen äger ca 10% av bolaget. Se sid 6 o 7 i memorandum.

Slutligen har bolget gett ut även TO i samband med noteringen med förfall under feb. 2018 och lösenkurs 90 öre, vilket kan ses som en fingervisning om vad bolaget själva anser/tror eller i varjefall har för intresse om kursutvecklingen för att få dessa TO inlösta.

Bifogar länk till memorandum:

http://www.bequoted.com/bolag/prolight-diagnostics/prospekt/?file=inbjudan-till-teckning-av-units-i-prolight-diagnostics-50835/Prolight_Diagnostics_Memorandum_2016-11-17.pdf

Slutsats,

Det har investerats en hel del pengar och kunskap i bolaget genom åren, dessa värderas till noll just nu, kassan är större än BV, vilket känns rätt fel, det finns en hel del incitament för bolaget att få kursen till rött högre nivåer.

Som jämförelse har ett bolag som Peptonic vilket saknar allt, är barskrapad och en värdelös kräm ett börsvärde som är 75% högre än Prolight.

Observera att ovanstående uppgifter är mina personliga åsikter. Jag är själv aktieägare i bolaget. Du bör själv kontrollera alla uppgifter och läsa på innan du köper/säljer aktier i bolaget. Jag är inte kunnig inom det medicinska eller tekniska området som bolaget verkar men anser att givet ovanstående uppgifter som jag har funnit finns det skäl att tro att börsvärdet just nu är galet litet.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?