Post entry

Quickcool - Spännande tider

Quickcool utvecklar ett patenterat kylsystem för att kyla människokroppen efter bland annat stroke, hjärtstopp eller allmän feber.

Vad skiljer Quickcool från konkurrenter?

Vad som skiljer Quickcool från deras konkurrenter är att de kyler kroppen via näshålan för att kontrollera temperaturen efter en skada eller sjukdom. Kylningen ger patienten andra förutsättningar att vårdas på ett bättre sätt. En förhållandevis enkel metod som även gör att resten av kroppen inte påverkas utan kan disponeras till annat under tiden.

Hur utbredd är terapeutisk Kylning/Temperaturkontroll?

Metoden är mycket vanlig och används redan i någon form på svenska sjukhus. Runt om i världen diskuteras metoden väldigt mycket, intresset är stort men fortfarande finns inte all evidens för att den ska accepteras överallt. Forskning pågår inom olika indikationer - stroke, hjärnskada, trauma, hjärtstopp och även en mycket spännande indikation - sepsis som har stor dödligehet, där finns indikationer på att metoden kan ha gynnsam effekt.

Quickcool håller på att jobba med en ny mer smidig och lättanvänd produkt som planerar att lanseras under första halvåret 2017.En ny säljorganisation mobiliseras för närvarande där en ny VD har tillsatts för att öka fokus på marknadsföring och försäljning.

En ny VD på plats - VD Fredrik Radenscrantz kommer närmast från Probi där han suttit som affärsutvecklare. En duktig kille med komersiell expertis angående just marknadsföring och försäljning kommer att bli mycket nyttig för Quickcool i detta skede. Tillträder i april.

Enligt den största konkurrenten Bard bedöms marknadspotentialen vara 200 miljoner dollar årligen och väntas stiga framöver.

Aktien noterades på aktietorget strax innan Jul 2015 på teckningskurs 7 kr.
Under 2016 har stort fokus på att få sin nya produkt redo för lansering under första halvåret 2017. Siktet är inställt på att i egen regi påbörja penetrering av den Svenska och Skandinaviska marknaden, för att sedan med partner sikta på resten av världen.

Bolaget har erhållit ISO certifikat vilket ger dom rätt att CE-märka sina produkter för distribution på den europeiska marknaden. Även forkningsbidrag från EU på 50 000 euro harerhållits.

Bolaget tillfördes nyligen 9.8MSEK efter en nyemission för att kunna öka takten för lansering. Så finanserna är goda (10MSEK) när bolaget står inför sin mest spännande period någonsin.

Ett väldigt intressant läge för aktieägare då bolaget går in i en komersiell fas under året

En aktiekurs på 3.19 kr ser attraktiv ut (Bv 25MSEK)

Vad lockar att investera i Quickcool?

- Lansering av The Quickcool System under H1

- Insiderköp av VD - fler att komma?

- Uppbygnad av marknadsorganisation

-Patentbesked

- Stark kassa

Jag äger själv aktier i bolaget och ser inte det här inlägget som någon rekommendation utan alla får fatta sina egna investeringsbeslut.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?