Post entry

Recyctec – det börjar ordna upp sig !

Sven Melander myntade i filmen Sällskapsresan den klassiska kommentaren ” det börjar ordna upp sig ”. Och den härliga klyschan skulle man nu kunna använda för att beskriva läget för glykolrenaren Recyctec på Aktietorget.

Och det är inte en faktor utan ett antal faktorer som nu talar för bolaget:

1 Finansiell osäkerhet nu borta.

Igår fick vi svart på vitt att dom 8 miljoner kr som man skulle ta in i en riktad emission nu är betalda och bolaget tillhanda:

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=45286&publisher=-1

Äntligen är man med denna finansinjektion kvitt problemet med dålig likviditet och kan nu växla över till en mer offensiv gameplan som bl.a  inbegriper kapacitetshöjande investeringar.

 

2 Flytt från OBS-listan

Lösta finansproblem har också den trevliga sidoeffekten att man nu undkommit den oglamorösa OBS-listan:

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=18918&publisher=371

Rejält positivt och  en klar signal till marknaden att risken i bolaget och aktien nu sjunkit väsentligt. Omsättningen i aktien borde efter detta kunna stiga.

3 Försäljningen har kommit igång.

Mycket trevligt att skåda att den nya ledningen fått igång försäljningen av renad glykol:

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=45208&publisher=-1

Recyctec har alltså hittills i år sålt för 4,7 miljoner kr att jämföra med hela 2017 där man sålde för 4 miljoner kr blankt. Och försäljningen i maj avsåg till ” största delen” teknisk glykol vilket innebär koncentrerad glykol. Med andra ord har man stora möjligheter att öka marginalerna framöver genom att sälja mer av ”Earthcare” som är bolagets blandade produkt och som ger bra mycket mer betalt än teknisk glykol.

I Q1-rapporten sista maj senast så kunde vi läsa att man fått ”positiva signaler från kunder” så det ser hoppfullt ut.

4 Investering i fabriken ökar produktionen rejält.

Detta kunde vi läsa i majupdaten:

”Produktionstakten i fabriken ligger på ca 100 ton renad glykol i månaden och detta är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta med en positiv utveckling i framtiden. Bolaget kan nu med en fulltecknad emission förbereda den planerade uppgraderingen av fabriken och då säkerställa att vi kan ta emot använd glykol från ett bredare spektra av kunder. Det innebär också att bolaget eliminerar en viktig flaskhals för att kunna öka produktionen till klart över de 100 ton per månad som är nuvarande produktionstakt. Vid en god kvalitet på inkommande glykol så kan produktionskapaciteten ökas med upp till ca 80%. ”

Nästan en möjlig fördubbling av dagens kapacitet således vilket känns mycket bra.

Och med denna ökade kapacitet ligger Break-Even runt hörnet, bolaget har meddelat att man räknar med positivt kassaflöde redan Q4 i år, ( om man slipper betala tillbaka EU-pengarna)

 

 5 Nya styrelsemedlemmar investerar i bolaget.

Som sagts tidigare så har nye ordföranden Ragnhild Skjaevestad investerat i dom senaste två emissionerna plus säkerligen hjälpt till med dom norska investerarkontakterna. Oklart hur mycket hon slantat upp men hon bör ha ett hyfsat ekonomiskt incitament för att hjälpa till med att optimera glykolaffärerna. Och hon har dokumenterad erfarenhet av ”turnaround”bolag så detta känns riktigt bra.

Och den nya mannen i styrelsen Andreas Cederborg går även han in med eget kapital via den senaste emissionen och det intressanta med honom är ju att han arbetar på Preem och har tjänsten Head of Sales, Special Fuels så han borde kunna bidra en hel del.

 

Summa summarum så känns uppsidan betydande efter den kursmässiga kollapsen som lett kursen neråt under lång tid. Under andra halvåret räknar bolaget med att öka produktionskapaciteten rejält och fortsätter man successivt att öka omsättningen så lär också aktiekursen stiga, den slutsatsen behöver man inte vara Einstein för att dra. Det ser verkligen ut som att aktien har bottnat och jag har i a f köpt på mig ett ansenligt antal aktier under kronan. Jag räknar med en fin resa härifrån.

 

M v h

 

Carpe Diem

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?