Post entry

Respiratorius mångdubbling fullt möjlig!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Respiratorius går under radarn märkligt nog. Trots det borde bolaget tilltala biotech investerare som söker massiv avkastning. Bolaget värderas som ett biotech i preklinik/ tidig i fas1 fast de ska snart starta fas3 med potentiell partner. Bolaget har bla. utmärkta data mot cancersjukdomen aggressiv lymfom och förbereder en fas3 ihop med partner. En värdering runt 200 miljoner med full stridskassa bör reta aptiten hos högprofilerade investors med höga avkastningsmål.

Val001 som avancerar nu mot fas3 visar signifikant förbättrad 1- och 2-årsöverlevnad för patienter med aggressiv lymfom jämfört med dem som endast behandlats med standard behandlingen R-CHOP.

Val001 förbereder Respiratorius nu för fas3. En mindre emission plus teckningsoptioner har emitterats för att förbereda fas3 och att slutföra förhandlingar med ”big pharma” att finansiera fas3. Bolaget förväntar sig ett licensavtal i ett inte allt för långt tidsperspektiv. Listan på intressenter växer och bolaget hävdar intresset är stort. 

Bolaget har sedan i fjol ett samarbete med Partner International Inc. för att slutföra sin exitstrategi från VAL001-projektet. Partner Internationals uppdrag går ut på att använda sitt etablerade nätverk för att hitta intresserade tagare med målet att nå ett avtal. I en färsk intervju med BioStock berättade Respiratorius vd Johan Drott att över 20 möjliga tagare har flaggat sitt intresse för projektet och att arbetet med att hitta en partner fortlöper utan hinder trots den pågående Covid-19-pandemin.

” - Biostock

Ledningen i många biotech hävdar de samtalar med ”bigpharma” i Respiratorius förhandlar de snarare med ”bigpharma”.

Det ser man tydligt i storleken på den emission som genomfördes. 25 miljoner tog bolaget in och ytterligare ca 20 miljoner är möjliga nästa år via teckningsoptioner som löses in om ett år ungefär. Bolaget uppger att 25 miljoner räcker ett år ungefär. Det visar att bolaget inte avser göra en fas3 emission i egen regi utan räknar kallt med att få in pengar via ett licensavtal.

Den andra faktorn är ledningen i bolaget som visar att Respiratorius ledning förhandlar med ”bigpharma” om licensavtal. 

Respiratorius Vd är Johan Drott som 2017 var med i utlicensieringen av antikroppen h11B6 mot prostatacancer som tillhörde Diaprost. Bolaget som ingick licensavtalet är ett av världens tio största ”bigpharma”.

Licensavtalet utvecklas också i rätt riktning. I år valde partnern att utnyttja sin option att förvärva h11B6 av Diaprost till ett värde av 90 MUSD trots bolaget erhållit redan 13 MUSD.

”En förskottsbetalning och forskningsfinansiering har redan mottagits 

och en klinisk prövning i tidig fas har initierats. Redan före 

utövandet av optionen har Diaprost mottagit betalningar uppgående 

till 13 MUSD. Ersättningen för antikroppen h11B6 kan uppgå till 

ytterligare 90 MUSD vilket utgörs av optionsavgiften tillsammans med 

eventuella framtida kommersiella milstolpebetalningar. Inga royalties 

kommer att erhållas”

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/diaprost-ab-diaprost-meddelar-att-ett-ledande-lakemedelsbolag-forvarvat-rattigheterna-till

VDs trackrecord är att ingå, utveckla och göra exit med sin pharma partner. Det är långtifrån alla små biotech som klarar det. VD i Respiratorius uppger att intresset för val001 är stort. 

Den tredje faktorn som gör Respiratorius väldigt spännande är grundaren av bolaget. 

En av Sveriges främsta entrepenörer inom biotech med ett gediget trackrecord.  Christer Fåhraeus är en gigant inom svensk biotech/ medtech. Cellavision värderat till 6,5 miljarder sek är hans bolag. Fåhraeus är aktiv i Respiratorius, tecknar i emissioner, vägleder och är aktiv som ordförande. Han har dessutom mängder av kontakter inom världs ledande ”bigpharma” vilket ökar chanserna att ett modell större licensavtal verkligen är på G för att finansiera bolagets fortsatta fas3 planer. 

https://www.respiratorius.com/about-us/board-of-directors/

På vägen mot genombrott har bolaget fått sårläkemedelsstatus för val001. 

Bolaget har mer än en substans som är mycket intressant. Resp9000 är en unik substans mot kol och svår astma. Bolaget håller på slutföra det prekliniska arbetet inför fas1 tänkt att starta -21.

Ett börsvärde på 200 miljoner inklusive kassan för ett fas3 biotech med mycket goda fas2 data. Är inte det aptitligt? 

En jämförelse med biotech som genomför fas2 är följande. Den stora skillnaden är att dessa inte har resultat som är goda i fas2 ännu. Det är värt att påminna om hur många lovande biotech som misslyckas i fas2. En investering i Respiratorius har därmed betydligt lägre risk än följande biotech trots de ännu inte har goda fas2 data.

Synact sen fas2a 358 miljoner.

Scandion Oncology Tidig fas2a - 952 miljoner.

Kancera fas2a ansökan - 1192 miljoner 

Dextech lyckad fas2b 737 miljoner

Cantargia sen fas2a 1956 miljoner

Biotech med en aktiv fas 3 studie värderas ofta till åtskilliga miljarder på börsen.

Läs mer https://www.biostock.se/2020/06/respiratorius-emission-ska-finansiera-exitprocess/

Mitt eget innehav är nästan 500 tusen BTU nästan eftersom jag tror TO som man erhåller gratis via BTU kan bli en enorm hävstång.

/HausserBerger

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?