Post entry

Rhovac rapporterar top-line resultat för fas I/IIa. Immunsvar bättre än förväntat. Försäljningen kan börja - exit 2018. Riktkurs ca 150 kr/ aktie redan nu.

Immunsvaret bättre än förväntat, enligt VD Anders Ljungqvist. Rhovac har nyligen rapporterat att 86% av patienterna visat signifikant immunsvar för fas I/IIa studien. Immunsvaret har även under tiden som studien pågått varit robusta och ihållande (konsistent skriver bolaget). Både primärt och sekundärt mål är top-line resultat

Utöver lyckat utfall i studien har Rhovac även fått klartecken från EMA, som slagit fast att inga ytterligare prekliniska studier behövs innan Fas IIb. EMAs beslut öppnar möjligheten att testa RV001 peptiden på andra cancerindikationer utan krav på fler prekliniska studier. Beslutet är unikt. Fullständig rapport för fas I/IIa- studien väntas publiceras under september, men vi förväntar oss bara en bekräftelse av vad som rapporterats.

Vi har frågat VD Anders Ljungkvist om vad som följer nu. Strategin att Rhovac gör exit 2018 ligger fast. Det är även tydligt markerat i hur Rhovacs ledning är sammansatt och dess ägande. Marknadsorienteringen är betydande, vilket inte alltid är fallet i juniora biotechbolag. Vi noterar även att insider ökat eller har oförändrat aktieinnehav, per den 06-08-2018. Vi anser att priset per aktie redan i dagsläget bör vara åtminstone 150 kr, dvs ca 200% upp från dagens kurs.

Bolagets nätverk imponerar och samtal med branschens större Big Pharma aktörer bäddar för ett sockrat och snabbt bud/avtal. Vi erfar att ledningen har kontakt med bolag som söker potentiella uppköp. Vi har även nyligen talat med VD Anders Ljungqvist som säger att "resultaten för toxiciteten var som förväntat, men immunsvaret var bättre än förväntat pga den mer robusta och konsistenta responsen jämfört med vad man normalt ser"  

Sammanfattning

·        Top-line resultat för både primär och sekundär mål i fas I/IIa studien har uppnåtts. Primärmålet var att pröva toxicitet – inga allergiska reaktioner eller bieffekter under behandlingen har noterats. Sekundärmålet var att pröva immunsvar - signifikant immunsvar har hittills uppnåtts för 86% av pat. Med signifikant immunsvar menas respons som är minst 2 ggr ”Distributions Free Sampling”.

·        EMA har givit klartecken att fortsätta in i fas IIb för andra cancerindikation utan fler prekliniska studier. 

·        Rhovac arbetar för att få accelererat godkännande av RV001 USA. Det som talar för att de skall lyckas är bl.a. att under senare hälften av 2017 öppnade FDA upp för accelererad godkännande av behandling mot utgångspunkt från cancercellens genetiska egenskaper och inte dess diagnos och lokalisering. Det nya paradigmskiftet gynnar peptid RV001, som utgår från överuttryck av proteinet RhoC som finns i alla metastaserande cancerceller. ”FDA’s First Site-Agnostic Drug Approval Marks a Paradigm Shift in Regulatory Criteria” . http://www.ascopost.com/issues/august-10-2017/fda-s-first-site-agnostic-drug-approval-marks-a-paradigm-shift-in-regulatory-criteria/

·        RV001 aktiverar både CD4 och CD8 T-celler, vilket förbättrar immunsvaret jämfört med andra och äldre försök till immunterapeutiska behandlingar.    

·        RhoC (som RV001 härmar) är utsedd av Amerikanska NBI att vara ett prioriterat ”target” för framtagning av vaccin mot metastaserande cancer.

·        Peptidsekvenser och annan teknik som relaterar till RV001 och dess användning skyddas av en patentfamilj som härrör från en internationell patentansökan (WO2009076966).

·        Ledningen har mycket stor kompetens inom området, både vetenskapligt och kommersiellt, med lyckade exitaffärer för miljarder bakom sig, bl.a. med Roche 2014 för ca 4 miljarder SEK.   

·        Bolaget har kontakt med potentiellt uppköp/partnerskap inför fas IIb .

·        Stark och tydligt marknadsorienterad ägarbild. Ventac Partners har ett imponerande trackrecord vad det gäller försäljning och licensavtal för biotechbolag. Rhovac är ett av deras guldkorn nu.

·        Nytillträdda bolagsledamöten Gunnar Gårdemyr säger i en intervju ”RhoVac has a strong scientific foundation for developing its drug candidate, a committed board and a highly competent management team that is in full control of time and budget. RhoVac differs from most of the other companies in immuno-oncology field, as it targets metastatic cancer cells. Imagine if there is an opportunity to make cancer into a chronic condition that you live with in the future, as HIV is today. This opportunity makes me see immunology as one of the most exciting and dynamic segments today”

Starkt köp, med aktiekurs på kortsikt till 150 kr.

Vi sätter återigen Starkt köp. Bedömningen är helt enkelt att Rhovac är ett av de bästa casen på börsen. Efter att ha följt aktien sedan tidigt 2017 och höjt målkursen succesivt sätter vi target på kort sikt till ca 150 kr/aktie. Vi tror en snar affär är inom räckhåll. VD upprepar försäljning under 2018. En prislapp vid affär är svår att uppskatta och vi väljer därför att sätta riktkursen konservativt. 

The Biotech Analyst Group är en grupp investerar med lång erfarenhet av placering i aktier. Vi kommer i första hand att analysera biotech bolag mellan fas I och IIb, i den publika Nordiska marknaden. Gruppens medlemmar har individuellt lyckats vara med vid flera uppköp. Eventuella investeringar sker på egen risk..

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?