Post entry

Den 11/5 noteras Secits, en blivande Securitas eller blir de uppköpta av Niscayah numera Stanley Security Solution!?.

Torsdag den 11/5 noteras Secits, Security IT Solutions. I den nuvarande IPO-fiaskon på börsen är detta bolag nog en av de man bör ha ett öga på eller äga. Nedan följer lite argument för detta. I förhållande till sitt enda jämförliga bolag på börsen Mindmancer är bolaget enligt min mening mycket lågt värderad.

Säkerhets- och övervakningsföretaget SECITS genomförde under mars månad en nyemission inför sin notering på First north.

Emissionen blev i princip fulltecknad, och inga garantier utnyttjades, således inga garanter som har hamnat snett och behöver dumpa aktier. Bolaget har inte hellerhaft nåt Pre-IPO eller liknande där kompisarfår aktier billigt.

http://investor.secits.se/nyheter/spridningsemissionen-i-secits-holding-ab-publ-nara-fullteckn-55383

Bolaget värderas efter genomfört NE till ca 104 milj SEK.

SECITS har idag ca 625 kunder, varav de största utgörs av Nordea, Swedbank, Dollarstore, ICA, Handelsbanken och SEB.
Detta är säkerhetsbolag (kameraövervakning med alligoritmer) av den högre skolan. Att storbankerna har skrivit fleråriga avtal med de nyligen kan väl inte vara annat än ett riktigt bra kvitto på deras produkter/tjänster.

Kolla även in VD:en som har haft höga positioner i bl.a. Securitas så tror jag att detta är nog ett mycket intressant bolag.

Att marknaden för övervakning och särskild kameraövervakning växer så det knackar är det nog inga problem att förstå.

Tittar man på London så har de 4 milj kameror i den stan, i Stockholm är antalet betydligt färre men trenden är kraftigt ökande.

Klippt från prospektet sid 7

"De centrala avtal som SECITS ingått enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sex hundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren."

Alltså en kraftig tillväxt i intäkterna är garanterad då avtalen med banker löper över flera år enligt prospektet.

Vidare så framgår det även att inga av de befintliga ägarna säljer några aktier i samband med denna emission. Nedan en annan text från sid 8 som visar hur avancerad/smart deras teknik är.

"Med en IP-baserad kameralösning har SECITS en tydlig position på säkerhetsmarknaden och ett gott renommé hos befintliga kunder. Systemet bygger på en IP-kamera som är en del av ett nätverk som informerar om förutsed- da och oönskade händelser. Den intelligenta IP-kameran använder sig av edge-teknik, vilket innebär att den tar egna beslut om åtgärder i realtid. Informationen förs sedan vidare gen- om nätverket till mottagaren oavsett var denne befinner sig. Utöver bevakning kan systemet även användas för analyser som tryggar verk- samheten och ger förslag på hur lönsamheten kan stärkas. I en butiksmiljö kan t.ex. kundflö- det analyseras och ge information om butikens utformning är optimal, hur många besökare som handlar och vid vilken tid det oftast sker."

Idag har bolag ca 15000 kameror ute på drift.
I prospektet framgår följande:

"Ett aktuellt och mycket intressant projekt för bolaget är att leverera 25 000 kameror till en operatör för den amerikanska konsumentmarknaden. Tester avseende tjänsten pågår under våren 2017 och kunden skall utvärdera resultatet efter testperiodens slut. USA är en marknad med enorm potential då operatörer och telekomleverantörer vill utveckla sin affär till befintliga kunder."

Alltså om testerna faller väl ut så ökar deras totala volym med över 150% i ett bräde. Naturligtvis inget man vet men då ICA, Swedbank, SEB och Handelsbanken har skrivit avtal med de så tror jag att deras produkt borde kunna klara av även denna testperiod.

Bolaget har även hunnit komma med en 6-mån rapport.

http://investor.secits.se/nyheter/delarsrapport-september-2016-februari-2017-56083

Där kan man se att omsättningstillväxten är över 400%.

Jämför gärna med Mindmancer som är verksam inom liknande område där tillväxten för 2016 stannade på mindre än 30%. Dock har Mindmancer inga kunder av samma kaliber som Secits vad jag har kunnat läsa mig till.

Secits presenterade dessutom i April en följdorder på 5 milj SEK med en av sina befintliga kunder.

http://investor.secits.se/nyheter/secits-och-ahlberg-dollarstore-ab-forstarker-sitt-fyraariga--55431

Det intressanta med denna order är att man kan baklänges räkna ut hur mycket ordern är värd per affär och det ger ett värde på exakt 250 000 SEK per affär där de använder deras tjänster.

Från sid 7 i prospektet kan man läsa följande:

"De centrala avtal som SECITS ingått enbart med kunder inom banksektorn omfattar över sex hundra kontor, i vilka kompletta kamerasystem skall installeras och tas i drift under de närmaste åren."

Om man utgår från att intäkterna från dessa 600 kontor är likvärdiga avtalet ovan så innebär det intäkter på 150 milj SEK som är säkrade. Man kan naturligtvis tänka sig att den större volymen berättigar till rabatter men det kan också vara att banker kräver mer resurser och därför måste betala mer.

Se prospekt:
www.eminova.se/downloads/index/Memorandum/14882043071.pdf

Se länk:
http://investor.secits.se/emissionen/

Även nedan en färsk intervju med VD
http://www.introduce.se/foretag/secits/intervjuer/

Summering: Bolaget verkar inom en sektor som växer lavinartad, kravet på övervakning ökar och även politiker kräver mer övervakning med kameror. Nya och troligen mycket generösare lagar för kameraövervakning kommer och starten blir utredningen som peresenteras i junimånad.

http://www.dn.se/arkiv/ledare/lat-linsen-radda-liv/

Att kunder såsom SEB, ICA, Swedbank, Handelsbanken använder/kommer att använda Secits tjänster är ett bevis på att bolaget kan leverera till krävande kunder och per definition har dessa storkunder gjort det kontroll som inte vi kan göra av bolaget.

Det är inget hokus-pokus som bolaget sysslar med utan tjänsten och produkten är något som jag tror vi alla kan förstå.

Gällande värdering så värderas Secits till just 104 milj SEK på kursen 13,71 medan Mindmancer värderas till 85 mlj på kurs 7,3. Givet att Secits just nu växer 10ggr snabbare än Secits så är inte skillnaden direkt utmanande enligt mig.

Omsättningen för båda bolagen är just nu kring 23-26 milj men beaktad Secits nuvarande tillväxt så bör den lätt kunna vara mer än dubblerad till nästa år.

Om bolaget även skulle halvera sin tillväxttakt så skulle de alltså växa med 200% nästa år.

De 4 största ägarna med ca 60% av aktier har lock-up avtal i 12 mån.

Bolaget har inte haft någon Pre-IPO eller liknande fulupplägg såsom de flesta IPO har nuförtiden.

Bolaget kommer även att presentera sig på Aktiespararnas aktiedag den 15/5 i Stockholm kl.10,45

http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiedagen-Stockholm15maj/

VD har tidigare varit i 23 år högre chef på bl.a. Securitas teknik, Securitas systems, Niscayah (numera Stanley security solutions).

Bolaget har proppfullt med order och från bl.a våra storbanker och pengarna från emissionen ska användas till kompleterande förvärv och inte marknadsföring ellerdyl.

Givet den enorma tillväxten, kundportföljden och erfarenheterna som ledingen besitter så tror jag sannolikheten är rätt stor att bolaget inte blir allt för långvarig på börsen alt. kommer att kunna få en mycket högre värdering.

Slutligen, i samband med emissionen så kunde inte kunder hos Avanza inte teckna sig för aktier då bolaget inte hade anlitat Avanza. Därför är det nog ytterst få kunder hos AZA som äger aktien. Det informationen har jag fått av rådgivaren till bolaget.

_______________________________________________________

Jag har själv tecknat aktier i Secits, och är ägare i bolaget därmed är jag partisk i min värdering/åsikter och slutsatser. Detta är således ingen objektiv analys, jag uppmanar dig att tänka kritiskt och agera självständigt utifrån dina egna förutsättningar. All aktiehandel innebär risk, det gäller även Secits.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?