Post entry

Han sålde till Securitas. Repris nu i Secits? VD Hans Molin.

Kameraövervakning. Butikssäkerhet. Digitala säkerhetslösningar. Secits ska bli störst i Sverige, säger nye VDn Hans Molin. Han har en tydlig tillväxtstrategi och som mål att bli störste spelaren i denna nisch. Kanske blir Securitas uppköpshungriga igen efter att Hans levererat till oss aktieägare?

Stark videointervju med en tillväxthungrig Hans Molin från denna vecka:

https://www.youtube.com/watch?v=psqfcXr0to8VD

Hans Molin i Secits var tidigare VD för Infratek Security Solutions som köptes upp av Securitas:

https://www.linkedin.com/pulse/securitas-förvärvar-infratek-security-solutions-hans-molin

Kanske blir Securitas uppköpshungriga igen efter att Hans levererat till oss aktieägare?

Det är fler sådana här affärer och nyheter jag tror kommer att dugga tätt i denna veckas nya börsbolag Seciits, som ökat 15 % idag när detta blogginlägg skrivs:

"SECITS Sweden AB och Ahlberg-Dollarstore AB stärker sitt samarbete avseende kameraövervakning. Idag är totalt 1 612 kameror monterade i 52 varuhus och under 2017 är ytterligare 20 varuhus planerade att utrustas med modern IP-kamerateknologi från SECITS.

Dollarstore är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med en målsättning att i slutet av 2017 ha 70 varuhus i drift, varuhusen är idag i storleksordningen 2500 - 4000 m2 och finns över hela landet. Dollarstore är verksam inom detaljhandeln och försåg under 2016 ca 9,5 miljoner betalande kunder med intressanta och användbara artiklar.

- I och med samarbetet tryggas säkerheten för både medarbetare och butikskedjans kunder, dessutom har vi konstaterat ett minskat svinn med 30 procent sedan vi införde kameralösningarna från SECITS, säger Camilla Sandström, personalchef på Dollarstore.

Dollarstore lägger stor vikt på det interna säkerhetsarbetet, som utöver trygghetsaspekten även aktivt arbetar för att motverka svinn i varuhusen.

- Våra medarbetares trygghet på jobbet är av högsta prioritet, men vi vill även att våra kunder ska känna att vi även satsar på deras säkerhet när de väljer att besöka våra butiker, menar Camilla Sandström. Genom vår ökade satsning på kameralösningar har vi märkt en ökad trygghet hos våra medarbetare samt mer ordning överlag i våra butiker.

SECITS ser en tydlig trend i att allt fler företag efterfrågar moderna trygghetslösningar.

- Allt fler efterfrågar kameraövervakning i butik och att våra kameralösningar som är uppkopplade direkt mot vår driftcentral tar en större marknadsandel. Som affärsansvarig för Dollarstore känns det extra roligt att bidra till att trygga kedjans personal och kunder med våra lösningar, säger Per Holmgren. Jag ser fram emot en vidare långsiktig relation med Ahlberg-Dollarstore AB, fortsätter Per Holmgren.

Tilläggsaffären är för SECITS värd ca. 5 MSEK."

SECITS är ett IT-bolag som utvecklar tekniklösningar för att administrera säkerhetslösningar och business intelligence på en global marknad. De största kunderna återfinnes idag i bank- och retailsektorn.

Genom sina IP-baserade kameror där allt filmat material direkt finns tillgängligt online sätter SECITS säkerhet och trygghet i fokus. Primärt görs detta genom olika säkerhetslösningar för banker, där övervakning av bankomater står för majoriteten av affären. En annan stor del av affären återfinnes inom retailsektorn där övervakningslösningar för butiker, bensinstationer, parkeringsgarage och hotell tillhandahålls. SECITS erbjuder även processövervakning inom industri, fabrik och lager. Affärsidén bygger på ett ansvar för hela värdekedjan och tillsammans med kunden utformar man ett passande serviceavtal vilket leder till återkommande intäkter för SECITS. Dessa avtal löper vanligtvis på mellan tre till fem år. Totalt har SECITS över 15 000 kameror i drift.

Marknaden för kameraövervakning och VSaaS (Video Surveillance as a Service) förväntas växa med i genomsnitt 17 procent per år mellan 2016 och 2024 enligt marknadsundersökningar och SECITS ser goda möjligheter att växa i takt med marknaden.

Bolaget noterades på Nasdaq First North den 11 maj. Inför listningen genomfördes en spridningsemission som tillförde bolaget 16,7 miljoner kr (före emissionskostnader). Pengarna från emissionen ska användas för att intensifiera säljarbetet samt göra förvärv, med tillväxt som primärt fokus.

Webbplats med fler intervjuer och videopresentationer:

www.secits.se

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?