Post entry

Secits levererar se dagens PM

Titta på dagens PM från Secits, inte många som kan redovisa 100% tillväxt samt nya feta kunder. PM:et innehåller också några nya order, så det är en MULTI PM.

Redovisar nedan PM från Secits som publicerades idag.

Jag vill först konstatera att jag har haft rätt i min uppfattning att de växer, jaja mänsan, bolaget utlovar en tillväxt på 100% för 2017.

Vidare så har bolaget Ahlsellbutikerna har ingått ett koncernavtal för Sverige, Norge samt Finland. Dessutom Netto har tecknat serviceavtal för drygt 130 butiker och Lidl med 100 butiker och mer än 2000 kameror på serviceavtal.

Notera också att bolaget ska fortsätta förvärva och liknar enligt mig en liten Assa Abloy om ni som var med för 20 år sedan minns.

Se, också att alla Sveriges fyra affärsbanker är kunder hos de samt Polisen och tullen, behöver man ha då annan referenser när nya kunder knackar på....

Viktigast av allt, på kursen 11,05 har Secits en BV på 84 milj SEK och nu växer med 100% enligt PM och går som tåget. Som jämförelse har vi kamerabolaget Mindmancer som på kursen 7,6 har ett BV på 89 milj och krymper med över 20% under Q1. Notera också att Secits kommer att omsätta ca 100-120% mer än Mindmancer i år.

Så i en relativvärderingsvärld bör nog Secits med lätthet kunna motiveras ett BV på mer än 2-3 ggr mer jämfört med Mindmancer enligt mig.

Observera att jag själv är ägare i aktien och är absolut jävig i mina bedömningar och hur jag tror om potentialen. All information i texten ovan kan vara behäftad med fel. Som läsare bör du själv kontrollera alla mina uppgifter och själv söka upp fakta. Jag vill inte rekommendera dig att varken köpa eller sälja aktier i Secits eller de andra bolag jag nämner i texten ovan, utan vill belysa möjligheterna som jag efter egen bedömning tror kunna vara möjliga för bolaget. Jag är varken analytiker eller har några expertkunskaper inom de områden som Secits verkar inom.

Se nedan PM:et från Secits idag och njut.

2017-07-14 08:00:40 - BeQuoted

SECITS fördubblar omsättningen under 2017

SECITS FÖRDUBBLAR OMSÄTTNINGEN UNDER 2017

SECITS Holding AB förstärker marknadspositionen markant i och med det nyförvärvade helägda dotterbolaget MKS Sverige AB. Genom uppköpet stärks positionerna i såväl de befintliga affärsområdena Bank och Retail som i det nya affärsområdet Offentliga Myndigheter. Till affärsområdet Bank har nyligen även Nordea tillförts vilket innebär att SECITS nu levererar säkerhetstjänster till de fyra största affärsbankerna i Sverige.

Även inom affärsområdet Retail ökar kundlistan; Ahlsellbutikerna har ingått ett koncernavtal för Sverige, Norge samt Finland. Synsam har erhållit leveranser av varularm till 120 butiker. Netto har tecknat serviceavtal för drygt 130 butiker och Lidl med 100 butiker och mer än 2000 kameror på serviceavtal. Till Kicks och Bergendahlsgruppen (ECO, Citygross och Granit) levereras kamera- och varularmslösningar till respektive kunds butiksbestånd.

I det nya affärsområdet Offentliga Myndigheter levereras idag kameratjänster till hamnar i Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Norrköping och Puttgarden. Beträffande polis- och tullmyndigheter sker löpande leveranser av kameror, skyddsvästar och metalldetektorer.

Hans Molin VD för SECITS Holding AB och Dick Larsson affärsområdeschef ser en mycket stark tillväxt för bolaget och räknar med att minst fördubbla omsättningen under 2017.

"Affärsläget är mycket positivt. I och med nytillskottet MKS ser vi stora möjligheter att växa även genom synergieffekter. Med det nya affärsområdet Offentliga Myndigheter ökar vi också marknadsandelarna rejält inom den sektorn. Vår marknad visar på en mycket stark tillväxt samtidigt som säkerhetslösningar blir en alltmer naturlig del av verksamhet/vardagen för såväl företags- som privatkunder", säger Hans Molin.

"Vi följer vår aggressiva tillväxtplan. Förutom tillväxten med nya kunder analyserar vi andra möjliga förvärv som kan ta oss vidare mot målet att utveckla SECITS-koncernen till en av de ledande aktörerna inom IT-Säkerhetstjänster i Sverige, Norden och Globalt", avslutar Hans Molin.

2017-07-14

För ytterligare information:

Hans Molin VD

Tel: 073-049 89 55

E-post: hans.molin@secits.se mailto:hans.molin@secits.se

Per Holmgren, vVD

Tel: 070-600 82 51

E-post: per.holmgren@secits.se mailto:per.holmgren@secits.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

SECITS Presslease 2017-07-14.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20716

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?