Post entry

Sensec - Svensk världsklass inom säkerhet - Garanterad uppvärdering inom kort (520-870%)

Sensec, helhetsleverantör av säkerhetslösningar för känsliga miljöer (flygplatser, rättsväsende, offentliga byggnader, kärnkraftverk e.t.c.), har de två senaste kvartalen visat fantastiska siffror och gjort en kraftig vändning till god lönsamhet. De kommande 3 åren beräknas en omsättningsökning på 20% och en rörelsemarginal på 10%. Börsvärdet är idag extremt lågt jämfört med liknande bolag och uppvärderingen lär komma.

!OBS! Under tiden jag har ägnat mig åt att skriva denna text så har bolagsvärdet börjat öka. Jag har lagt till en uppdaterad del i min text där jag skriver om denna stigning som infunnit sig sedan jag började skriva.

  1. Om bolaget.
  2. Kraftig vändning till lönsamhet.
  3. Viktiga händelser.
  4. Värdering av liknande bolag.
  5. Framtida kurser.
  6. OBS! Uppdatering 180604 (Ökning av bolagsvärdet samt nytt avtal med norska försvaret).
  7. Länkar.

1. Om bolaget.

Sensec AB bedriver verksamhet i att sälja, marknadsföra och utföra teknisk service av säkerhetsprodukter som röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, Hazmatutrustning, personlarm samt kameraövervakning. Verksamhetsområdena är i huvudsak säkerhetskontroll vid in- och utpassering, bagagekontroll, fordonskontroll och kontroll av inkommande post/paket. Sensec AB erbjuder färdiga lösningar för utförande av säkerhetskontroll som rådgivning, teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec erbjuder också personlarmstjänster från bl.a. SOS Alarm, Securitas och Avarn Security. Sensecs utbildningsavdelning erbjuder olika typer av säkerhetsutbildningar samt tekniska utbildningar.

2. Kraftig vändning till lönsamhet.

Sensec har under sin korta tid på börsen lyckats effektivisera bolaget till ett vinstdrivande bolag. Jag låter VD beskriva med detta citat.

"En stark försäljning i kombination med fokus på lönsamhet har givit effekt. Kostnadsreduktionen omfattar även omförhandlingar med våra leverantörer. Stort fokus ligger även på vår nordiska expansionsstrategi, där vi redan har vunnit affärer", kommenterar vd Michael Pettersson i rapporten."

Såhär ser de senaste två kvartalen ut.

Q4 2017 - Nettoomsättningen 39,4 MSEK steg med 25% mot föregående år. Rörelseresultatet blev 4,9 MSEK.

Q1 2018 - Nettoomsättningen 25,5 MSEK steg med 50% mot föregående år. Rörelseresultatet blev 2,3 MSEK. Observera att denna omsättningen är utan intäkter från upphandlingar. Ökningen kommer från operativ försäljning både mot nya och befintliga kundsegment, utbildning samt service- och eftermarknad som fortsätter öka sin andel av bolagets totala omsättning.

3. Viktiga händelser.

Flera viktiga händelser har hänt under de senaste kvartalen.

2018-05-10 - Sensec ingick samarbetsavtal med Mäklarsamfundet.

2018-04-23 - Sensec vinner upphandling om tvåårigt ramavtal med Kriminalvården.

2018-03-23 - Ny stark finansiell partner köper aktier av styrelseordförande Mats Holmberg med intention att ytterligare kraftigt öka sitt innehav i Sensec Holding under 2018.

2018-02-15 - Sensec förvärvar Mil Sec. Verksamheten har sedan dess fullt integrerats i Sensec och har bidragit till den ökade omsättningen och det positiva rörelseresultatet.

2017-12-04. Sensec tecknar ramavtal med stor aktör inom flygindustrin.

4. Värdering av liknande bolag.

Bara för att visa på vilken låg värdering Sensec har i dagsläget så har jag jämfört Sensec med Clavister och Eyeonid, andra bolag som arbetar inom säkerhetsbranchen. Clavister erbjuder säkerhetslösningar för nätverk i både fysiska och virtuella miljöer. Eyeonid arbetar för personlig säkerhet på internet. Bolagen har idag intäkter.

Nedan ser ni en graf på omsättningen i Sensec sedan börsnoteringen förra året samt Clavisters och Eyeonids omsättning. Här ser vi att Sensec och Clavister ligger ganska lika i detta avseende. Vi noterar också ett traditionellt starkt Q4 i dessa bolag.

Nedan ser vi ett diagram med rörelseresultat. Här ser vi att Sensec initialt låg på ett negativt rörelseresultat och har därefter vänt till lönsamhet. Clavister däremot har under flera år visat ett ganska grovt negativt rörelseresultat. Eyeonid har under sin tid på börsen legat på ett negativt rörelseresultat runt -5 MSEK.

I diagrammet nedan kan vi se hur Clavisters börsvärde efter år av negativa röreleresultat är på väg neråt. Eyeonid ligger en bra bit ovanför Clavister. Vi kan också se Sensecs börsvärde. Detta diagram säger det mesta. Sensec är extremt lågt värderat och bör i närtid uppvärderas till absolut minst 600 MSEK.

5. Framtida kurser.

Som jag nämnt är Sensec extremt lågt värderat och bör i närtid uppvärderas till absolut minst 600 MSEK. Fortsätter de fina resultaten kommande kvartal och en omsättning över 125 MSEK nås med en rörelsemarginal på 10%, ja då bör vi ha ett börsvärde någonstans mellan 700 och 1000 MSEK initialt.

Sensec börsvärde / kurs.

600 MSEK = 4,68 SEK/aktie.

700 MSEK = 5,46 SEK/aktie.

1000 MSEK = 7,80 SEK/aktie.

1300 MSEK = 10,14 SEK/aktie.

1500 MSEK = 11,70 SEK/aktie.

Sensec kommer att ha en viktig roll då det idag behövs en högre säkerhet och trygghet på flera olika offentliga platser i vårt samhälle. Sensec har all den kunskap och kapacitet som krävs för att bli ett nordiskt storbolag inom detta område.

6. OBS! Uppdatering 180604

Jag hade inte hunnit riktigt klart med denna text innan börsvärdet på Sensec började stiga så jag valde, med brist på tid att skriva, att låta all information vara som jag hade den och istället uppdatera med denna text.

4/6 hade Sensec i slutet av dagen ett börsvärde på 173 MSEK. Enligt mina beräkningar så är detta bara början på en större uppvärdering. Jag förväntar mig att börsvärdet fortsätter att stiga i rask takt upp över 600 MSEK initialt. Fortsätter Sensec påvisa framgångar så anser jag även detta vara en låg värdering och börsvärdet i Sensec kan ta fart över 1000 MSEK och vidare.

Det har också kommit in ett börsmeddelande att Sensec har tecknat ett nytt avtal med norska försvaret. Detta är en del av de fortsatta framgångar som jag vill att Sensec ska visa. Detta visar enorm kvalité och kommer att öka takten och höjden på uppvärderingen ytterligare. 1000 MSEK i börsvärde känns inte långt borta längre.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/06/04/sensec-sensec-har-tecknat-avtal-med-norska-forsvaret-vart-15-miljoner-norska-kronor.html

Jag har nedan också gjort ett nytt diagram med börsvärdet från idag. Här kan vi se att uppvärderingen tagit ytterligare några små steg.

7. Länkar.

Sensec börsmeddelanden.

https://www.avanza.se/placera/sok/bolag.html/ALL?query=22107

Sensec hemsida.

http://sensec.se/

Sensecs aktieinfo.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/766071/sensec-holding

Clavister hemsida.

https://www.clavister.com/

Clavister aktieinfo.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/480188/clavister-holding

Eyeonid hemsida.

https://www.eyeonid.com/

Eyeonid aktieinfo.

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/692793/eyeonid-group

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?