Post entry

Sensys värt en chansning

Nedsidan i Sensys är begränsad anser jag. Med rätt nyheter finns dock möjlighet till en dubbling av kursen under 2012. Det är bra risk/reward.

Jag har varit en Sensysskeptiker i många år men nu finns det anledning att vara mer positiv av flera skäl;

1) Gårdagens order till Mellan Östern är lite av en "game changer" av flera orsaker. Dels visar det att Sensys kan bryta in på nya marknader med hård konkurrens, dels är ordern den största på lång tid och gör att bolagets ambition att nå break-even under året är lättare att uppnå. Dessutom minskar risken att Sensys behöver göra ytterligare stora nedskrivningar av det egna lagret.

2) Den pågående nyemissionen i kombination med ett annonserat konstnadsbesparingsprogram ska räcka till dess att bolaget når break-even, vilket beräknas ske i fjärde kvartalet i år enligt VD.

3) Den segdragna konflikten med Telvent är avslutat och bolaget kan nu fokusera på att göra nya affärer.

4) Värderingen av Sensys är nu nere på nivåer som gör risk/reward väldigt attraktiv. Vid en kurs på 30 öre per aktie blir börsvärdet 140 miljoner kronor. Nedsidan är begränsad på kort sikt eftersom finansieringsfrågan är löst för en tid framöver. Uppsidan är väldigt stor OM Sensys lyckas sluta ett nytt ramavtal med Trafikverket.

För att räkna på vad ett nytt ramavtal med Trafikverket skulle kunna innebära tittade jag på hur Sensys performade vid den förra stora utrullningen av hastighetsövervakningskameror. Under toppåret 2006 omsatte Sensys 181 miljoner kronor med en vinst på 56 miljoner kronor. Det året levererade Sensys 700 kameror till Trafikverket (av totalt 1100 installerade). Med en break-even-nivå på 80 miljoner kronor i försäljning och bruttomarginaler på 55-60% så skulle vinsten hamna i samma härad, dvs 55-60 miljoner kronor, om Sensys uppnådde samma försäljningsvolymer igen.

Hur stort ett eventuellt ramavtal med Trafikverket är vet jag inte men med tanke på att befintligt system börjar närma sig slutet på sin livslängd och det verkar som om myndigheten vill bygga ut systemet borde ett ordervärde inte understiga 200-300 miljoner kronor över ett antal år. I egenskap av befintlig leverantör borde Sensys ligga väldigt bra till för att få förnyat förtroende. Ytterligare faktorer som stöder detta är att bolaget är svenskt och att flera nya personer i ledningen har erfarenhet av att göra affärer med Trafikverket. Exempelvis var styrelseledamoten Ingemar Skogö tidigare generaldirektör för Vägverket.

Ett storkontrakt från Trafikverket skulle göra underverk för aktiekursen. Jag kan lätt se att aktien dubblas till ett börsvärde runt 300 miljoner kronor, vilket skulle motsvara PE 5x på en vinst i linje med 2006, dvs 55-60 miljoner kronor. Men även om ett storkontrakt från Trafikverket vart åttonde år är positivt behövs det en breddning av kundbasen för att aktien ska kunna motivera en högre värdering. Det är därför det är så viktigt att bolaget visar att de kan vinna orders på nya marknader och det är därför gårdagens order är så viktig. Utöver Mellan Östern finns under året en stor affärsmöjlighet i Danmark. Vår södra granne har annonserat att de står inför en upphandling av minst 500 fartkameror. Sensys amerikanske partner Sensys America har på senare tid tagit ett antal mindre kontrakt. Enligt information från Sensys prospekt ökar den amerikanska marknaden med 1000 övervakningssystem per år.

Slutsats: Risken i Sensys är hög men sjunker rejält iochmed gårdagens order, pågående nyemission och kostnadsbesparingar. Ett köp av aktien här är enligt min mening en bra lott med goda chanser till vinst i kommande dragning (Trafikverket). Skulle Sensys få förnyat förtroende från Trafikverket finns möjlighet att aktien dubblas. För att motivera ännu högre kurser krävs ordentliga framgångar även utanför Sveriges gränser.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?