Post entry

Smarteye – världens mest avancerade eyetracking

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Eyetracking-företaget Smarteye har noterats. I samband med notering så tog man in sammanlagt 80,5 Mkr och erbjudandet övertecknades med hela 800 procent. Utav bas-erbjudandet så tecknade Floriertransform AB (största ägare), Handelsbanken Småbolagsfond, Erik Selin (fastighetsgigant) och Martin Krantz (VD) tillsammans 45 procent av aktierna exklusive överteckningsoption.

SmartEye logga standard (1)

Företaget är idag aktivt inom två affärsområden. Inom affärsområdet research instruments, säljer man analysinstrument till olika forskningsmiljöer runt om i världen, till flygindustrin och företag som NASA, och Apple. Det andra affärsområdet, det som företaget är mest uppmärksammat för är affärsområdet applied solutions. Här har man sedan 2001 samarbetat med bilindustrin för att eyetracking ska bli ett vedertaget element inom bilbranschen.

Smarteye har riktat in sig på att bli världens ledande leverantör av eyetracking-teknologi till fordonsbranschen, både inom segmentet för premiumbilar och mellanpris-bilar.

Företagets teknologi är idag den mest avancerade teknik som finns inom området för eyetracking. I de bilar som är utrustade med Smarteyes eyetracking teknologi så finns olika typer av kameror och processorer samt. infraröda belysningskällor som genom avancerad bildbehandling läser av ögonens och ansiktets rörelser och uttryck för att sedan kunna utföra olika olika operationer.

När en OEM-kund är intresserad av Smarteyes lösningar och funderar på att integrera de i sina bilar så börjar det med att slutkunderna använder Smarteyes forskningssystem, då kan de lära sig de begränsningar och möjligheter som är förknippade med just Smarteyes teknologi. Sedan arbetar man tillsammans vidare i forskningsprojekt som kan leda fram till förutvecklingsprojekt där ofta en stor underleverantör till bilindustrin kommer in vilket i sin tur leder till ett seriekontrakt.

Ett seriekontrakt kommer vanligen 36 månader innan serieproduktionen startar.

Företaget har idag flera tillverkare av premiumbilar som kunder (man har skrivit avtal om att inte avslöja vilka aktörer som avser använda tekniken) och de första premiumbilarna med Smarteyes teknologi kommer släppas redan 2017.

Eyetracking systemet är dyrt och därför har biltilverkare hittills ansett att tekniken passar bättre i dyrare bilmodeller som vill erbjuda innovation, men i och med att tekniken blir billigare i framtiden så kommer den vara finansiellt applicerbar även på billigare bilmodeller. Enligt VD:n så kommer omsättningen ta fart på riktigt just när teknologin kommer att migrera ned från premiumsegmentet till mellanpris segmentet, något som VD:n förväntar sig kommer ske år 2020. Detta innebär i sin tur att de första upphandlingarna för bilar inom mellanklass segmentet kan ske redan nästa år.

Detta är den huvudsakliga anledningen till att man noterar sig – man vill vara redo att ta täten när eyetracking blir relevant för hela den stora massan bilförare, inte bara lyxåkare. Man kommer nu även att expandera sin verksamhet till Detroit, USA och södra Tyskland där företaget har många kunder. När Smarteye får nya kunder så sker det oftast via mässor och direktuppsökande verksamhet, både när det gäller affärsområdet research instruments och applied solutions.

Enligt företagets VD så har man koncentrerat sig på att skapa en konfigurerbar teknik för att den flexibelt ska gå att anpassa till olika bilmodeller. Detta är något som VD:n ser som en värdefull konkurrensfördel.

Eftersom företaget äger sina produkter helt så kommer bruttomarginalen vara 100 procent av försäljningen. Intäkterna består av produkt och systemförsäljning och även av en eftermarknad i form av supportintäkter, något som kommer öka i framtiden.

Tobii som noterades i Sverige nyligen sysslar även med eyetracking men eftersom företaget främst riktat in sig mot handikapp och virtual reality inom gaming så ska inte dessa två företagen ses som konkurrenter ännu. Tobii:s börsvärde idag är ungefär 6,5 miljarder medan Smarteye har ett börsvärde på 589 miljoner kronor.

Smarteye har hittills i år haft en omsättning på ungefär 35 Mkr och företaget förväntas omsätta ungefär 55 Mkr helåret 2016. Periodens resultat var negativt med ungefär 13,4 Mkr.

Man förväntas nå en omsättning på 300 Mkr år 2020, en omsättning som kommer att accelerera allt med att Smarteyes teknik integreras in i vår vardag.

Ägandestruktur (innan nyemission):

Skälet till att företaget idag har en relativt låg omsättning är att man precis börjat generera intäkter inom affärsområdet applied solutions vilket egentligen är företagets huvudsakliga affärsområde men som idag inte dominerar intäkterna. Man befinner sig helt enkelt i startgroparna inför det att branschtekniken bryter igenom och det är något man bör ta hänsyn till när man tittar på ett företag som Smarteye. VD:n är även övertygad om att eyetracking kommer vara en viktig beståndsdel i AI-bilar, dvs. självkörande bilar.

Jag anser att företaget idag har ett lågt börsvärde givet den tillväxtpotential som finns inom marknaden för eyetracking inom bilindustrin. Jag anser att man ska se Smarteye som en investering med ett långsiktigt värdeskapande. Företaget har några element som påminner om ett utvecklingsföretag eller läkemedelsföretag. Smarteye har höga utvecklingskostnader, ett negativt resultat samtidigt som tillväxtpotentialen är enorm på sikt. Vinner man nya upphandlingar eller träffar nya avtal så kommer också värdet på företaget att revideras. Allt detta gör att det blir svårare att faktiskt översätta företagets prestation till ett motiverat värde.

Här är det därför extra viktigt att hålla koll på olika kursdrivande moment, likt ett läkemedelsföretag som genomgår olika faser i utvecklingen av läkemedel. Inom affärsområdet applied solutions kan det vara allt från nyheter om att man vunnit olika designerpriser till vunna avhandlingar och avtal med slutkunder. Inom affärsområdet för analysinstrument kan det vara ordrar från olika forskningsinstitutioner. En mycket intressant detalj är att CFO Ulrika Molin även nämner NASA och Apple som nuvarande kunder inom området research instruments.

Jag rekommenderar köp på både lång och kort sikt.

Källor:

Hemsida:

http://smarteye.se/

Prospekt:

http://nyemissioner.se/files/rights-issues/2702/prospekt.pdf

Analysguiden (video)

https://www.youtube.com/watch?v=j08dObgbeJ8&t=325s

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?