NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Post entry

Sonetel - Ett av Sveriges snabbast växande tech-bolag

Sonetel är ett av Sveriges snabbast växande företag med över 2000 % tillväxt senaste 4 åren. Med 90.000 betalande kunder i 160 länder så växer företaget så det knakar. Bolaget har som mål att växa med mer än genomsnittliga 80 % per år fram till 2020, och redan i år leverera sin första vinst som ger oss ett av de lägre P/E tal kontra peers. Med ett mål att omsätta 165 miljoner kronor och ha en vinst på 35 miljoner kronor inom 3 år så blir framtiden väldigt spännande. Det innebär en uppsida på 6-700% inom loppet av 3 år. Dessutom gör den höga bruttomarginalen på 70% att affärsidén blir lönsam, samtidigt som den är väldigt skalbar. Kärnan i den uppkommande expansiva tillväxten ligger i det nya avtalet med Weebly som ger 40 miljoner användare tillgång till Sonetels tjänster snabbt och enkelt.

OM BOLAGET

Sonetel är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller globala kommunikationstjänster för små företag, grundat 2005 av Henrik Thomé. Sonetels mjukvaruplattform tillhandahåller en global SAAS-tjänst (Software-As-A-Service) för intern och extern kommunikation (röst, video och text) i små företag med upp till 50 anställda. Lösningen har tagit 250 manår att färdigställa.

Målet är att bli en global marknadsledare med miljontals betalande kunder. Man riktar sig primärt mot småföretagare globalt med lågt pris, höga bruttomarginaler för tilläggstjänster, affärs kvalitet, affärs funktionalitet samt ett starkt fokus på enkelhet och användarvänlighet.

Idén är egentligen att ha ett så kallat freemium-koncept. Att erbjuda så många gratistjänster som möjligt för att få så många användare som möjligt. På så sätt får de mer och mer spridning och marknadsföring och sedan kommer inkomsterna med premium-tjänster som folk betalar för. Då det i dagsläget är 14% som är betalande kunder är konceptet väldigt smart och med större volymer kommer även lönsamheten. En väldigt simpel men genialisk idé.

Affärsidé

Deras huvudtjänst kostar för närvarande 8 kronor per månad exklusive tilläggstjänster, vilket kan jämföras med exempelvis Skype som tar ungefär 150 kr per månad. Trots det redan billiga priset är Sonetels plan att erbjuda tjänsten helt kostnadsfritt och tjäna pengar på tilläggstjänster. Det har varit grundtanken från början, en så kallad Freemium-modell. Det gör man för att växa väldigt fort och bygga upp sin image. Även fast vissa kunder aldrig kommer att bli betalande kunder kommer dessa att vara ambassadörer för Sonetel och på så sätt ge gratis marknadsföring. De siktar på att bli den ledande app och molntjänsten för hantering av inkommande röst- och textkommunikation till internationella små företag globalt.

En av tjänsterna Sonetel erbjuder är lokala telefonnummer internationellt, med vidarekoppling. Kortfattat tar man bort avståndet och kostnaden i den internationella kommunikationen. Här följer ett exempel för att enklare förstå;
Om du har ett svenskt företag som säljer kläder på internet globalt, kan du ha ett lokalt telefonnummer i varje land. Så om någon ska ringa från Kina och beställa kläder så ringer de till ett kinesiskt nummer, till kinesiska priser, men samtalet kommer till dig i Sverige.

De har inga egna anslutningar till telefonnät , däremot har man samarbeten med teleoperatörer i nästan alla länder. Man kan säga att Sonetel är spindeln i nätet med sin mjukvaruplattform. När en kund ringer ett samtal från t.ex Indien till USA så går en signal från den lokala teleoperatören, som skickar en signal till Sonetels servrar där man tittar på vilken kund som har telefonnumret, hur kunden har konfigurerat det, man tittar på om samtalet ska kopplas ut, vilken operatör som är billigast för stunden, etc. Allt det sker precis som ett normalt telefonsamtal, tack vare Sonetels mjukvaruplattform.

Dessutom har man en global konferenstjänst för konferenssamtal och planer på att skapa en AL – tjänst. Den sistnämnda ska per automatik kunna svara på kunders text och röstsamtal via samlad data som reagerar på nyckelord.

VIDAREUTVECKLING

Initialt har tyngdvikt lagts på internationella telefonnummer med global vidarekoppling, vilket enbart nyttjar en mindre del av funktionaliteten i mjukvaruplattformen.

Därtill så har appar för Android och iPhone tagits fram som möjliggör för kunderna att ringa internationella affärssamtal från valfri mobil, via plattformen, till kostnaden av lokalsamtal.

Bolaget har även utvecklat ett API (gränssnitt för maskinell kommunikation) som möjliggör för externa parter att integrera Sonetels erbjudande med deras (website, app etc.). API:et har varit i drift med testkunder (bl.a. www.easy.gr) sedan över ett år. Ett avtal har tecknats med Weebly (www.weebly.com) för att med hjälp av API:et tillgängliggöra Sonetels tjänst som en ”plugin” i Weebly’s gränssnitt för att bygga webbplatser (Weebly har 40 miljoner kunder).

De kommer även utveckla en AL-tjänst som gör att företag lättare kan bearbeta kunderna. T ex. automatiska utskrifter av samtal, textanalyser etc.

Sms-funktion samt röstinspelning kommer även det finnas tillgängligt med plan under 2017 då kunder efterfrågat det.

Ledningen

Henrik Thomé - VD

Serieentreprenör med 25 års erfarenhet inom telekom och Internet. Sonetel är hans 7:e bolag.

Tidigare bolag inkluderar Envox som tillhandahåller mjukvara för utveckling och drift av talsvar. Mjukvaran används för hanteringen av över 1 miljon telefonlinjer världen över. Investerare i det bolaget var bl.a. Intel Capital, NorthZone, Eqvitec och Provider ventures. Linewise - ett företag som skötte utveckling och drift av avancerade talsvars och Internetlösningar för IKEA, Skatteverket, Försäkringskassan etc.

Prashant Pant

Har 15 års erfarenhet av mjukvaruutveckling inom telekomområdet. Efter avslutade studier vid Indian Institute of Technology Delhi år 2000, har han arbetat i diverse roller inom systemarkitektur, utveckling och drift av avancerade telekom-mjukvarusystem för fasta och mobila nät.

Christopher Engman

Marknadschef för climeon.com. Tidigare VD och grundare vendemore.com samt sälj och marknadschef Taxisystem.com samt CIO RNB Retail and Brands AB.

Tim Hansen

Styrelseledamot Conscriptor AB, Boardeaser AB, Windmill AB, Windmill Venture AB. Tidigare Vice VD Vendemore, VD Icepeak, styrelseledamot QlikTech samt sälj-, marknadschef och delägare Readsoft AB.

Mats Sommarström

Delägare i Respond4you AB (call center). Tidigare CTO på Advoco samt Produktchef på Castcom samt Ericsson.

MARKNADEN

Det är svårt att avgöra exakt hur många potentiella kundföretag av det här slaget som finns - inte minst eftersom vem som helst kan starta en internationell webbshop direkt från soffan - men det är tveklöst tiotals miljoner företag globalt. Långsiktigt är visionen att tillhandahålla världens mest attraktiva gratiserbjudande vad gäller röst/text lösningar för småföretag – och därigenom bli global marknadsledare även bland företag utan internationell inriktning. E-handeln växer kraftigt och förväntas dubblas under kommande år samtidigt som det blir allt lättare att öppna en webbutik.

40 % av världens Internetanvändare , motsvarande ca 1.6 miljarder personer, spenderade förra året knappt 2 000 miljarder USD på uppemot 24 miljoner olika webbbutiker eller köpte något från de 25 miljoner säljarna på Ebay eller de 10 miljoner säljarna på Alibabas olika plattformar eller från de ca 2 miljoner säljarna på Amazon.

Utöver de renodlade webbutikerna finns det en betydligt större mängd ”store fronts” d.v.s. webbsidor för företag med information om produkter och tjänster - men utan någon online-försäljning. Det aggregerade antalet webbplatser uppgår till 1 miljard stycken globalt. Hur stor andel av dessa som representerar en affärsverksamhet är okänt, men det är uppenbart att en överväldigande majoritet av alla hemsidor för företag tillhör småföretag – eller s.k. ”mom and pop stores”.

Sonetels primära tjänst (SAAS-tjänst) inriktar sig i första hand mot små entreprenörsdrivna företag som har en internationell inriktning, t.ex. e-handelsbolag, IT-service, mjukvaru, marknadsförings- och exportföretag, samt bolag som har personalen spridd i flera länder och regioner. I det segmentet är Sonetels globala lösning särskilt konkurrenskraftig i jämförelse med lokala mer traditionella erbjudanden.

I en undersökning som utfördes av undersökningsföretaget Nielsen konstaterades att 57 % av respondenterna hade beställt varor över Internet från någon leverantör i ett annat land under de senaste 6 månaderna . I vissa länder, såsom Indien, Italien och Tyskland var andelen som köpte från andra länder över 75 %. E-handeln driver på en globalisering där konsumenter i snabb takt vänjer sig vid att handla från andra länder – samtidigt som varje konsument även har möjlighet att själv bli företagare och starta en egen e-handelsbutik inom loppet av några minuter.

Det är i den här kraftiga trenden av ökad globalisering och småskalighet som Sonetel finner sin primära roll – som lösning för kommunikationen mellan småföretagare och deras kunder runt om i världen.

Konkurrenter

http://telekomidag.se/sonetel-utmanar-dyra-utlandssamtal/

“Tjänster som Skype och Viber är visserligen helt gratis att använda, men till skillnad från dem går Sonetels tjänst att använda även om du inte har någon datauppkoppling eller om din operatör spärrar ip-samtal. – Fördelen är att du ringer som vanligt från mobilen vilket ger hög samtalskvalitet och att den du ringer till ser ditt vanliga telefonnummer, säger Henrik Thomé.”

Branschens konkurrens kan komma från väletablerade globala aktörer med betydligt större förmåga att snabbt nå marknaden. Om Bolaget inte kan konkurrera effektivt med dessa aktörer kan framtida intäkter påverkas negativt. Idag har vi bland annat Skype som är en av världens absolut mest etablerade IP telefon bolag. Sonetel riktar däremot in sig på en annan målgrupp, men det är värt att ha i åtanke att Skype som etablerad aktör kan ge sig in bland dessa målgrupper. Och trots att Sonetels prissättning gör dem väldigt konkurrenskraftiga kan det bli svårt att konkurrera med ett så starkt varumärke som skype.

Finansiellt

Satsningen på Bolagets nya mjukvaruplattform, avtalet med Weebly, tillkommande tjänster samt marknadsföring väntas ge en kraftig tillväxt. I Bolagets plan ligger att öka tillväxten markant med resurser från förestående kapitaltillförsel och den vidareutvecklade plattformen. Den ökade förlusten 16/17 är hänförlig till emissionskostnader och satsningar, Bolaget beräknas göra vinst redan nästa år och pengarna de får in nu ska räcka för att bolaget ska uppnå sina målsättningar.

Triggers

Avtalet med Weebly som har 40 miljoner kunder börjar ge resultat under 2017

API-tjänsten ska lanseras

AL-tjänsten ska börja utvecklas där man t ex. kan få en automatisk utskrift över vad som sagts i ett samtal eller en textanalys över hur samtalet var, hur glada kunderna var som ringde etc.

Tjänsterna ska bli flera så att det lockar fler kunder. T ex. utöka med sms-möjlighet, chat och samtalsinspelning.

I prospektet står följande: ”Integrationen med Weebly är ett första steg i en strategi som syftar till att tillgängliggöra Sonetels SAAStjänst som ”plugin” i en rad tjänsteplattformar såsom Shopify, TicTail, Wix, Desk.com, Wordpress etc. och på så sätt nå tiotals miljoner användare.” Detta tolkar jag som att Sonetel nu riktar in sig på att synas på ovanstående företags hemsidor och nå ut till deras kunder.

Om vi kollar på hur stor potentialen är om man skulle få tillgång till deras kundbas så hittar jag följande:

WIX = 100 miljoner användare -http://sv.wix.com/about/us

Shopify = 400 tusen användare -https://www.shopify.com/about

Wordpress = Overall, the WordPress.com network welcomes more than 409 million people viewing more than 15.5 billion pages each month. Our users publish about 41.7 million new posts and leave 60.5 million new comments each month och antalet användare får jag till ungefär 70 miljoner stycken. -https://sv.wordpress.com/about/

https://www.desk.com/

https://tictail.com

Med nuvarande avtal med Weebly så får Sonetel möjligheten att marknadsföras till 40 miljoner kunder vilket såklart är en oerhörd möjlighet då Sonetel i skrivande stund har ungefär 700 tusen kunder. Detta arbete kommer påbörjas nu under 2017 och enligt sidan 22 i prospektet så redan under Q1. ” Sonetel har ett avtal med Weebly (weebly.com) om integration av sin mjukvaruplattform vilket innebär att Sonetels erbjudande kommer att tillgängliggöras till Weeblys 40 miljoner kunder. Integrationen beräknas vara färdig under 2017.”

Så med det arbetet pågående och med planer på att synas på Wordpress, Wix, Shopify, Desk.com och Tictail så får de tillgång till ytterligare över 100 miljoner användare att sprida sonetels affärsidé till. Att detta bara är 1 del av Sonetels marknadsföringsplan och att de givetvis har flera intressanta spår på sidan av detta visar verkligen för mig hur stor potential Sonetel har. Alla uppdateringar kring API, AL, chat och samtalsinspelning etc. planeras att komma under 2017 vilket visar att Sonetel inte vill vänta med satsningarna utan är redo för att ta nästa steg mot fortsatt tillväxt. Det stärker även Sonetels tjänst och förutsättningarna för att få fler kunder ökar och därmed också lönsamheten.

Framtidsutsikter

Bolaget siktar på att leverera ett positivt rörelseresultat om 5 miljoner kronor för 2018, därefter är målet att växa med 60%, 86% och 99% de 3 kommande åren med ett bibehållet positivt rörelseresultat och för 2020 är bolagets mål att levererar 35 miljoner kronor i rörelseresultat. Marknaden beräknas dessutom att växa kraftigt, och med den nyetablerade freemium modellen finns potential för expansiv tillväxt de kommande åren.

Bolaget noteras till ett värde om 103 miljoner kronor post money, och har därefter som mål att mer än fördubbla sitt rörelseresultat årligen, vilket ger oss ett P/E om 3 ifall målet för 2020 nås.

Målsättningar för kommande åren:

I mina beräkningar nedan har 22 % bolagsskatt använts på vinsten. Och då de inte behöver nytt kapital så väntas ingen ny utspädning på aktierna förutom TOs som kan lösas in i slutet på 2018.

Uträkning:

Räknar vi inklusive de TOs som kan lösas in nästa år så får vi på ett ungefär

4.400.000 st aktier

35 miljoner vinst

22% skatt

27.300.000/4.400.000 = 6.2kr VPA

6.2*30 = 186 kr kurs om bolaget når sina mål och värderas till P/E 30 som är vanligt för tillväxtbolag som har en tillväxt på 50% årligen.

Finns givetvis mycket som kan gå fel på vägen men potentialen finns där. Kan tilläggas att detta är förutsatt att bolaget når alla sina mål som de lagt fram och att inga nyemissioner eller negativa händelser sker. Å andra sidan skulle det kunna gå bättre än förväntat. Så en kurs om 195kr inom 3 år behöver nödvändigtvis inte bli verklighet. Den skulle kunna bli lägre om vinsten blir sämre än det uppsatta målet, och vice versa.

Sammanfattning

Med en historisk kraftig tillväxt så känns tillväxtmålet att växa med 80% per år rimligt. Speciellt med tanke på att bolagets tidigare tillväxt varit möjlig utan något större kapital och nu får de en ny kassa på 30 msek som de kan använda för expansion. Avtalet med Weebly är också ett argument för att tillväxttakten kan behållas då det avtalet träder i kraft 2017 och ökar potentialen markant. Att de även har planer på att synas på Wordpress, Wix, Shopify och andra större plattformar visar att de verkar fokusera på rätt ställen och vet vad de vill göra för att fortsätta växa. VDn äger även drygt 35% av bolaget vilket gör att bolaget får större trovärdighet i mina ögon och med en liten freefloat på drygt 1,2-1,5m aktier så känns det som väldigt attraktivt att investera både på kort och lång sikt.

Det som gör Sonetel bra ur ett perspektiv kring risk är att de har en riskspridning på olika produkter så de är inte beroende av enbart 1 tjänst och de har redan en stabil kundbas på flera 100-tusen kunder och växer så det knakar så det finns lite mer fakta än förhoppning bakom deras målsättningar. Med en väldigt simpel men ändå genialisk idé som kan jämföras med Spotifys gratistjänst så är potentialen fortsatt hög i Sonetel.

Länkar

http://www.bolagsfakta.se/nyheter/sonetel-plan-positivt-kassaflode-senare-delen-2017-vd-oms - Bolaget ska ha 60, 86 respektive 99% tillväxt kommande 3 åren och ha en vinst på 35msek 2020.

http://news.cision.com/se/sonetel-aktiebolag/r/sonetel-ab--publ--genomfor-garanterad-nyemission-infor-listning-pa-nasdaq-first-north,c2183265 - Över 600 000 har registrerat sig för gratistjänsten. Av dessa har ca 90 000 i 160 länder blivit betalande kunder.

https://www.nordnet.se/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=125113011&sourcecode=wkr&sourcesubkind=pressreleases - Avtal med Precis Digital

http://sonetel.com/wp-content/uploads/2017/02/Sonetel-AB-investeringsmemorandum-februari-2017.pdf - Prospekt

http://computersweden.idg.se/2.2683/1.492152/overlevaren - Historia om VDns hårda väg till framgång

http://sonetel.com/en/sonetel-is-the-46th-fastest-growing-tech-company-in-emea/ - 46e snabbaste växande tech-bolaget emea.

https://www.nordnet.se/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=124767011&sourcecode=wkr&sourcesubkind=pressreleases - Ska satsa på AL för småföretag

https://www.reddit.com/r/AskTechnology/comments/3sn07l/best_voip_provider_of_local_phone_numbers/ - Sonetel diskuteras i allmänt forum kontra konkurrenter.

http://creatingmymuse.com/index.php/2016/11/06/getting-a-us-phone-number-skype-vs-sonetel/ - Sonetel jämförs med Skype

https://wonderland.videosync.fi/sonetel - Presentation med VDn

Disclaimer:

Jag är aktieägare i bolaget och är därmed partisk i mitt skrivande. Jag är ingen professionell rådgivare och detta är ingen köprekommendation utan endast ett blogginlägg för diskussion om aktien. Alla riktkurser bör man ta med en nypa salt och det är endast exempel på beräkningar och inget man ska ta för givet då allt kan hända i en aktie. Vinstmarginalerna kan vara bättre eller sämre och siffrorna likaså. Jag säger varken att aktien är undervärderad eller övervärderad utan försöker bara diskutera mig fram sätt till den informationen jag hittat på internet. Var källkritisk då jag inte kan stå för källorna då jag inte är huvudförfattaren i länkarna och kan heller inte garantera att all information är tillförlitlig. All investering sker på egen risk och du kan förlora allt du investerar så gör din egen research och rådgör med en bankman innan du köper något. Jag är inte en långsiktig investerare och har inte tänkt äga aktien speciellt länge men tycker den är väldigt intressant som en kortsiktig trade. Jag vill också påpeka att jag inte kommer säga ifall jag sålt eller köpt fler aktier då jag vill aldrig ge en bild av att försöka trycka ner eller upp en aktie. Skriver jag att jag sålt ser jag detta som ett potentiellt sätt att skada diverse aktieägare, och detta finner jag inget intresse i. Återigen, jag rekommenderar aldrig en aktie- Detta är något jag råder er alla att läsa på om själva alternativt rådgöra med en Swedsec licensierad rådgivare.

What happened to comments?!

Don’t worry we will activate comments very soon. And also Top Lists, User Profile information and other features that was available before launching the new version of the Redeye Community.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?