Post entry

Spago Nanomedical - Riktkurser om över 100% från dagens nivå

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Du har säkert tidigare hört talas om Nanoteknik. Prefixet nano betyder miljarddel och nanoteknik handlar om att utveckla eller ändra material på nanometernivå för att åstadkomma önskade egenskaper. Nanoteknik har den senaste tiden blivit ett väldigt omfattande användningsområde inom fler industrier och förväntas växa väldigt kraftigt de kommande åren.

Det finns en viss gren inom nanoteknik som kallas för nanomedicin. Det är den medicinska applikationen av nanoteknik. Området omfattar användande av material i nanoskala i syfte behandla sjukdomar. Ett bolag som ligger i framkant gällande nanomedicin och teknik är Spago Nanomedical.

Bolaget utvecklar nanomedicin mot livshotande sjukdomar och har utvecklat en plattform där de i nuläget fokuserar på att behandla cancer av olika former.

Till skillnad från konventionella cancerläkemedel, har nanomedicin inte lika omfattande biverkningar i samband med behandling. Detta beror på att behandlingar på nanonivå är så pass koncentrerade att de inte påverkar frisk vävnad omkring tumörer och således kan isolera behandling mycket bättre än andra behandlingsformer. Detta innebär alltså att nanomedicin minskar på annars normala biverkningar samtidigt som det behandlar tumörer bättre då man kan isolera och fokusera på enbart skadad vävnad.

Bolaget har idag två spännande projekt på gång inom nanomedicin: SpagoPix och Tumorad som jag nedan kommer att beskriva djupare. Där man sedan tidigare har patent i flera strategiskt viktiga regioner, där bland annat USA, EU samt Japan återinns.

 

SpagoPix

Cancer är idag en av de vanligaste sjukdoms- och dödsorsakerna bland vuxna, särskilt äldre. Årligen drabbas runt 15 miljoner människor av cancer. En av de viktigaste egenskaperna för en korrekt behandling är att patienten får en tidig och korrekt diagnos. Detta är ofta avgörande för ett positivt behandlingsresultat. 

SpagoPix är ett cancelselektivt MR-kontrastmedel som är avsett att förbättra cancerdiagnostiken. 

Vad innebär detta?

Nanomaterialet SpagoPix är designat för att selektivt ansamlas i tumörvävnad. Genom det ansamlade nanomaterialet kan dagens MR-teknik snabbare och tydligare synliggöra mjukvävnadstumörer och metastaser i kroppen.

SpagoPix gör det alltså lättare att skilja ut tumörer från annan frisk vävnad i kroppen, vilket reducerar biverkningar jämfört med andra behandlingsmetoder. Den exceptionella förstärkningen av MR-signalen leder även till att röntgenbilderna blir tydligare och förbättrar möjligheterna till tidigare upptäckt och korrekt diagnos av cancer. Detta beräknas dra ner patienters sjukvårdskostnader enormt mycket.

Tumorad

Tumorad är en behandlingsmetod där nanopartiklar först laddas med radionuklider för att på samma sätt som SpagoPix selektivt ansamlas i tumörer. Den lokala ansamlingen av radionuklid leder till att cancerpatienter inte behöver använda lika hög stråldos som vid normal cancerbehandling, samtidigt som bestrålning av frisk vävnad minimeras. Allt som allt kan cancerpatienter genomgå en strålbehandling med mindre biverkningar, samtidigt som cancern bekämpas med minsta möjliga påverkan på livskvalitet. 

Tumorad har godkänt patent i Japan, USA, EU och andra viktiga regioner vilket innebär att Spago Nanomedical har produktskydd för Tumorad® på de största marknaderna för radionuklidterapier.

Investment case - licensieringsavtal kan vara nära

Spago Nanomedical har två viktiga produkter för cancerbehandling där SpagoPix är den främsta värdedrivaren (60/40). Att bolaget har två ben att stå på, minskar eventuell risk i investerings caset rejält.

En analys från Erik Penser Bank beskriver att marknadspotentialen för cancerdiagnostik uppskattas till 300 MUSD. Vid ett positivt utfall i pågående fas 1-studie har bolaget möjlighet att teckna ett licensavtal redan under H2 2021.

Vidare uppskattar EPB att Tumorad har möjlighet att uppnå en marknadsandel om 1000 MUSD. Båda produkter som bolaget utvecklar kan komma att säljas för väldigt höga belopp, vilket även tas upp i EPBs analys. Den främsta värdedrivaren kommer fortsatt att vara SpagoPixs möjlighet att nå licensavtal. 

Riktkurser

Bolaget har idag två riktkurser som ligger runt 13 kr, vilket är väsentligt mycket högre än dagens kurs.

Teknisk analys

Aktien har efter en snabb uppgång rekylerat tillbaka till ett väldigt starkt stödområde. Härifrån förväntas nästa sving upp gå mot 9.3kr, för att sedan ta ut 10,7kr på väg mot riktkursen om 13k från de olika analyshusen.

Vi har även brutit den fallande trenden.

 

Triggers

⦁ Fas I-studien av SpagoPix bedöms bli färdig under Q4 2020 och har hög sannolikhet att få positivt utfall (enligt Erik Penser Bank).

⦁ Tumorad prekliniska studie del 2 beräknas vara klar under 2020. Resultaten från denna studie förväntas leda till nominering av produkt kandidat i projektet.

⦁ Eventuellt licensieringsavtal för SpagoPix under H2 2021.

⦁ RedEye kommer att under hösten (Q4 2020) kommer ut med en matigare analys av Spago Nanomedical

Slutsats

Att nanomedicin är här för att stanna är det ingen tvekan om. Spago Nanomedical är bland de få bolagen i Sverige som idag håller på med nanomedicin. Det är högst intressant att de olika analyshusen ser en uppsida på minst 100 % till deras base case om 13kr, detta tyder på att marknaden helt missat potentialen i detta bolag. Vidare kan detta visa tecken på vilken viktig samhällsfunktion bolaget förväntas uppfylla genom deras olika produkter tack vare dess säkerhet och möjlighet att isolera behandlingar till tumörvävnad (tumörselektivitet).

Att inhandla aktien på dagens nivåer (6,5 - 7 SEK) ger en väldigt god risk/reward-ratio, detta styrks dels av riktkurserna från RedEye samt EPB men även tekniskt. Baserad på riktkurserna finns det en uppsida om minst 100% men även högre om man ser till RedEyes Bull case kurs. RedEye har satt en Bull case-nivå på 24 SEK, vilket innebär en uppsida på nära 300% från dagens nivåer.

Länkar:

https://links.penser.se/f/a/spag_20200825.pdf

https://spagonanomedical.se/wp-content/uploads/2020-Q2-Spago_final.pdf

https://www.lifesciencesweden.se/article/view/694365/spago_valjer_huvudkandidat

https://www.redeye.se/research/792141/spago-intervju-med-vd-mats-hansen-video

https://www.redeye.se/research/791980/spago-nanomedical-redeyes-q2-kommentar

Disclaimer: Jag äger aktier i bolaget, därmed finns det ett konfliktintresse och jag hänvisar er till mina källor för att ni ska skapa er en egen av bolaget och dess potential! Analysen ska varken ses som en köprekommendation eller säljrekommendation.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?