Post entry

Spectracure är nära (laser)ljusets hastighet.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Säkerhetsbältet på. Det är nära nu för Spectracure. Nästa år startas fas3 med stor möjlighet till “Accelerated approval” som snabbt kan leda till industripartner eller uppköp. 18 december håller VD Masoud en livesändning i den massiva och väldigt kunniga facebookgruppen “Spectracure international shareholder group” med nära 6000 medlemmar. Jag gissar att vi kan komma att få se nya börsmeddelanden i samband med denna livesändning runt Spectracures avslutande fas2-behandlingar eller om planerna runt fas3 och/eller mer information om “Accelerated approval”. Jag rekommenderar er att läsa på om Spectracure även i tidigare analyser och artiklar då jag inte kommer att förklara deras teknik i detalj i denna analys.

Innehåll 

1. Kort om Spectracure

2. Studierna fram till idag

3. Fas2-behandlingar klara i december

4. Fas3 med “Accelerated approval”, industripartner eller uppköp?

5. Konkurrenter

6. Framtiden

7. Värdering

8. Masoud live 18 dec

9. Länkar1. Kort om Spectracure

Forskningen bakom Spectracures teknik startade för ca 12 år sedan som en spinoff från Lunds Universitet. Grundarna är två svenska framstående forskare inom onkologi/optik och kärnfysik. Forskningen har till stora delar letts av fysikprofessor Stefan Andersson-Engels.

Spectracure har som ett första mål att behandla återkommande prostatacancer, d.v.s. prostatacancer som återkommit efter strålbehandling. Idag finns ingen annan effektiv behandlingsmetod för dessa patienter. Spectracure har även som mål att få deras PDT-behandling att bli en primärbehandling av prostatacancer och även andra typer av cancer med solida tumörer såsom bukspotskörtel-, huvud-, lever- och halscancer. Spectracures PDT-behandling har väldigt begränsade bieffekter såsom ljuskänslighet några dagar efter behandlingen, detta i jämförelse med strålbehandling som ger impotens/inkontinens och Hifu-behandlig (ultraljud) som ger urinal- och rektal inkontinens samt impotens.

Marknaden är verkligen gigantisk och Spectracure har sedan deras studier startade haft en hög hastighet och stark beslutsamhet att nå denna marknad.

2. Studierna fram till idag

Spectracure har precis innan fas2 gjort en fas1-studie. I fas1 fastställde Spectracure rätt dos av det fotoreaktiva ämnet och därefter rätt ljusdos till sin behandling. Detta var det primära målet med fas1 samt att visa att behandlingarna var ofarliga. Läs mer om resultatet hittills från fas1 i denna länk.

https://news.cision.com/se/spectracure/r/spectracure-rapporterar-positiva-resultat-fran-bolagets-kliniska-fas-1-studie,c2855888

3. Fas2-behandlingar klara i december

Fas2-behandlingarna ska slutföras nu i december och en naturlig hög förväntan är tydlig hos alla aktieägare vilket går att se både i den stora facebook-gruppen och på andra aktieforum. Spectracure har med sitt från början tydliga mål och fantastiska studieresultat lyckats övertyga alla tvekare att det inte finns något att tveka om. Spectracure ser ut att vara på väg att uppnå något som väldigt få medtechbolag lyckas med, att slå medtechgiganterna inom sitt område på fingrarna.

4. Fas3 med Accelerated approval”, industripartner eller uppköp?

När amerikanska FDA (U.S Food and Drug administration) ser en uppenbar klinisk effekt av t.ex. en behandling likt Spectracures PDT och att det utförts adekvata och välkontrollerade studier. Då har FDA möjligheten att ge behandlingen så kallat “accelerated approval” vilket ger Spectracure stor möjlighet lansering redan nästa år samtidigt som studierna i fas3 görs. Då Spectracure har tydliga kliniska bevis på att tumörerna får en omfattande destruktion och att studierna är väl kontrollerade samt att det ej finns någon annan effektiv behandlingsform för återkommande prostatacancer och därmed kunna förhindra direkt relaterade dödsfall så är jag säker på att Spectracures behandling har en väldigt stor chans att få en “accelerated approval”. Läs länk angående “Accelerated approval”.

https://www.fda.gov/patients/fast-track-breakthrough-therapy-accelerated-approval-priority-review/accelerated-approval

Se Dr. Niel Fleshner förklara den omfattande destruktion som Spectracures metod verkar med. https://youtu.be/aWOC-OqBbt4

Detta i sin tur ger avsevärt större möjligheter att hitta eller bli upphittad av en intresserad industripartner eller att bli ett mer intressant förvärv då både även marknaden i USA snabbt öppnas. Som sagt. Spectracure har alla parametrar för att uppfylla AA och en lansering redan under 2020 är alltså med stor sannolikhet mycket möjlig.

Därmed kommer den nalkande fas3-studien kunna fortsätta parallellt med Spectracures lansering. Spectracure har också planerat att i fas3 utöka antal sjukhus som deras behandlingar ska utföras på.

5. Konkurrenter

Jag har funnit det svårt att kalla något bolag för konkurrent till Spectracure. Visst använder två av dem PDT på tumör men med en teknik som är i princip ljusår ifrån Spectracures. En annan teknik är HIFU som använder ultraljud men som även denna precis som standard strålbehandling ger stora bieffekter.

Steba Biotech - PDT

https://www.stebabiotech.com/

Vad jag ser så använder Steba Biotech en enda laser i sina behandlingar och kan på så sätt ej kontrollera behandlingen i realtid inne i tumören. De sätter alltså in lasern och ger en viss ljusmängd/styrka mitt i tumören. De når p.g.a. säkerhetsskäl ej ut i tumörens ytterkanter så som Spectracures teknik. Det har dock visats sig även denna teknik har en relativt god effekt och 50% av de som blivit behandlade har blivit friska. Se länk.

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(16)30661-1/fulltext

Så anledningen till att Spectracure idag perkar mot en 100% effekt är att deras behandling med p18/Idose når ut i tumörens ytterväggar och ger en fullständig necrosis (bortdöende) av tumören.

Simphotek - PDT

https://www.simphotek.com

Simphotek är den konkurrent som jag uppfattar ligga närmast Spectracure i sin utveckling i.a.f. verkar de vilja att man ska tro det. Ju mer jag läst på om dem så märker jag att de har en hel del olika projekt utan att de presenterar dessa ihop på något gemensamt sätt. Jag får också en misstanke att de har ögonen på Spectracures teknik och därifrån vill presentera forskningsidéer liknande Spectracures teknik för att säkert kunna få ekonomiskt stöd till sin forskning.

Simphotek namnger nämligen Spectracure på sin egna hemsida, länkar där också till Spectracures hemsida och nämner att Spectracures teknik ej i realtid anpassar sig efter koncentration av Verteporfin (fotoreaktiva ämnet) och syremängd i behandlingspunkten i tumören. De skriver att Spectracure aldrig kommer att lyckas utan dessa bitar och att Simphotek har tekniken för det. Nu är det ju så att Spectracures teknik idag och under en längre tid kunnat detta, så jag vet inte om de inte har koll på det eller de inte vill ha koll på det.

Från hemsidan (Från delen om Dosie)

"One commercial software product, IDOSE®, from SpectraCure (www.spectracure.com), calculates the light dose in the tumor (prostate cancer only) but neglects the light-drug and drug-oxygen interactions without which the effectiveness of PDT* cannot be accurately determined. According to the recent (2017-18) pre-clinical studies neglecting photosensitizer and molecular oxygen may result in incorrect values for the treatment light dose and treatment time, which are insufficient to kill all the cancer cells."

Jag citerar här Katarina Svanberg (forskare och grundare) ur Spectracure investerarbrev nu senast i juni 2019.

https://spectracure.se/sv/wp-content/uploads/2017/11/spectracure-investerarbrev-2019.pdf

"Vi insåg tidigt att för att kunna styra behandlingen och ge rätt dos behöver man övervaka behandlingen med objektiva metoder. Risken är annars att man överbehandlar, alltså skadar frisk känslig vävnad i närheten av tumören – eller underbehandlar, alltså inte lyckas behandla hela tumören. Eftersom metoden bygger på att föra in nålar med optiska fibrer i tumören såg vi att det bästa sättet att övervaka behandlingen är att använda samma optiska fibrer för övervakningen. Genom att med spektroskopiska metoder mäta laserljusets dos, syresättningen i vävnaden, och hur mycket av det fotosensibiliserande läkemedlet som finns i tumören kan vi ge varje patient en individuellt anpassad dos och även kompensera för förändringar i vävnaden under själva behandlingen."

Jag tycker också att fler delar av deras information på hemsidan pekar mot att de bedriver forskning men att de inte kommer någonvart. De verkar ha koll på tekniken men ser inte ut att kunna utöva den i praktiken. I övrigt så ser jag att deras studier också är kombination med operationer. Alltså att tumören opereras bort efteråt.

Låt oss titta lite vidare.

"Dosie"

"Dosie takes into account the tumour shape with its optical properties and photosensitiser concentration and predicts the required amounts of the light power and treatment time. Using existing data on how well the photosensitiser can produce reactive oxygen species from the local oxygen concentration, Dosie can predict the final dose of toxic reactive oxygen species produced within the tumour to give a much better idea of how effective the treatment will be.”

Här är en iaf teoretisk kopia på IDOSE. Men jag ser inte någon information om hur Dosie sammarbetar med t.ex. deras "INTELLI" (nedan i texten) eller "PEDSy" (som jag ej går in på i denna text). Men visst, det låter bra. Precis så bra som Spectracures teknik är idag och idag redan, räddar liv.

"INTELLI" (Beräknar tydligen vart laserfibrerna ska placeras)

Pre-kliniska försök enbart. Halstumör. De opererar därefter bort tumören som jag förstått det. Alltså testar de enbart hur de ska utföra behandlingarna. Inte ifall tumören försvinner av metoden.

(Simphotek utför prekliniska tester på cancer i halsen, varpå tumören därefter tas bort.)

Simphotek ser ej ut att prioritera positionen av laserna i tumören då de ej ser ut att använda någon som helst styrplatta eller ultraljud såsom Spectracure använder under sina behandlingar. Nålarna "hänger" i huden.

Detsamma gäller studierna de nämner först på hemsidan en typ gällande en typ av lungcancer.

"Recent PDT Phase 1 and 2 clinical trials on late-stage (node negative) cancer patients with a typical average survival of one year has shown unprecedented survival rates of over seven years after administering lung-sparing surgery and PDT."

Undersöker man vad "lung-sparing surgery är så får man fram följande:

"The lung-sparing surgery is a 6- to 14-hour operation to remove detectable cancer from the lining of the chest and spares the lung and as many other normal structures as possible."

De använder alltså här PDT i kombination med operation. Jag har väldigt svårt att veta vad de försöker få fram ur dessa försök gällande effektiviteten av deras PDT-system.

SonaCare Medical - HIFU

https://sonacaremedical.com/

SonaCares behandling av prostatacancer utförs genom att ett instrument förs upp i tjocktarmen genom analöppningen precis som Spectracure gör med sin ultraljudsprob för att övervaka och få nålarna på rätt plats i prostatan. Skillnaden är att HIFU-behandlingen görs ifrån detta verktyg med extremt mycket starkare ultraljudsvågor och riktar dessa igenom tarmväggen, förbi urinröret och på prostatan. Meningen är att med det starka ultraljudet förstöra cellerna i cancertumören i prostatan. Det är en behandling som görs utan traditionell strålning men det starka ultraljudet påverkar både tarmväggen, urinrör ochh nerver som styr erektion och skapar bieffekter i form av urininkontinens, rektal inkontinens och impotens. Läs i länk nedan.

https://www.roboticoncology.com/high-intensity-focused-ultrasound-faqs/

Slutsats konkurrenter

Spectracure har alltså idag inga kända konkurrenter. De lyser med sin frånvaro samtidigt som Spectracure i fast takt fortsätter att utveckla sin P18 och IDOSE. Läs nedan.

190415 - "Precisionen i IDOSE är redan nu väldigt bra,” förklarar SpectraCures tekniska chef Johannes Swartling. ”Vi arbetar dock hela tiden med att utveckla förbättringar som leder till ännu bättre precision, särskilt i situationer som kan uppkomma vid behandlingen som är svåra att förutsäga. En sådan är ifall det uppstår blödningar i vävnaden som påverkar hur laserljuset från vår utrustning leds ut i vävnaderna. Den nya tekniken som vi nu söker patentskydd för kan upptäcka och kompensera för sådana blödningar på ett bättre sätt än tidigare.”

Länk: https://news.cision.com/se/spectracure/r/spectracure-ansoker-om-nytt-patent,c2782155

(Spectracures P18.)

(Spectracures behandling med styrplattan, lasernålarna och tillhörande fibrar. Även ultraljudsproben är synlig här.)

6. Framtiden

Lite som jag tidigare berättade så ser framtiden väldigt ljus ut för Spectracure. Många av de människor jag träffar i vardagen har hört om bolaget och jag tror att Spectracure är här för att stanna under många år framöver. Forskare har arbetat med metoden och instrumentet i snart 12 år och det är dags för tekniken att ge den hjälp som så effektivt visats. Inte bara på återkommande prostatacancer utan även som en primärbehandling av prostatacancer, sköldkörtelcancer, levercancer, cancer i huvud och hals för att nämna några.

7. Värdering

Idag är Spectracure värt ca 2,15 miljarder. Det är med all rätt då Spectracure bevisat att de är överlägset det mest effektiva sättet att ta bort prostatatumörer och även det med minst bieffekter. Detta antingen genom att behandla hela prostatan eller en tumör inuti prostatan så kallat “fokal” behandling. Bara marknaden på återkommande prostatacancer är värd 21 miljarder och hela marknaden för prostatacancer är värd 210 miljarder.

Ungefärligt Pris / behandling: 350.000 kr (liknande priset för andra behandlingar).

Prostatacancer: 600.000 män insjuknar årligen (60.000 st återkommande).

Skulle Spectracure få 25% av marknaden för prostatacancer överlag så skulle bolaget få en intäkt på ca 150.000 patienter x 350.000 kr = 52,5 miljarder i intäkter. 

Efter industripartnerns del så skulle de ge runt 30 miljarder i intäkter för Spectracure / år. Detta bör ge Spectracure ett börsvärde på minst 100 miljarder. Dvs. Motsvarande en kurs 45 gg dagens kursvärde.

Detta har som jag ser det full möjlighet. Tänk därtill resterande cancerformer som Spectracure själva sagt sig vilja sikta in sig på efter etablerad prostatabehandling. Jag tror att om man är en riktigt långsiktig ägare av Spectracure kan man om 5-10 år få se 100x dagens kurs om man frånser kommande aktiesplitar.

8. Masoud live 18 dec.

Den kanske största triggern i närtid är den nyligen utannonserade live-sändningen av VD Masoud i Spectracures aktieägargrupp “Spectracure International Shareholder Group” på nära 6000 medlemmar. Det är inte heller omöjligt att det hinner dyka upp ett eller flera börsmeddelanden innan dess som Masoud kommer att informera vidare runt under live-sändningen. Kanske får vi via ett börsmeddelande reda på att fas2-behandlingarna är avslutade eller att det finns något annat intressant framöver som är aktuellt för bolaget. Alternativt har det kommit ny info runt “Accelerated approval” från FDA. Något nytt tror jag absolut att Masoud ser till att ha med sig till live-sändningen.9. Länkar

Steba Biotech

https://www.stebabiotech.com

Simphotek

https://www.simphotek.com

https://www.simphotek.com/intelli

https://www.simphotek.com/dosie

Sonacare Medical

https://sonacaremedical.com/

Facebookgruppen

Spectracure International Shareholder Group

https://www.facebook.com/groups/1419150124790091/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?