Post entry

Sprint Bioscience i blickfånget

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Intresset för att göra affärer med Sprint har nog aldrig varit större än idag, vilket den positiva uppmärksamheten för både VPS34 och Vada inom Big Pharma på Bio-digital-International i juni, skvallrar om. Ett avtal i discovery fas är mindre komplicerat än ett större för VPS34 på gränsen till klinik. Ett avtal för Vada kan därför komma före, men båda projekten väcker stort intresse inom Big Pharma. Med två så heta projekt inom cancer och immunonkologi, blev uppmärksamheten kring Sprint extra stor på årets Bio digital International i juni.

Samhället har börjat öppna upp igen efter att stora delar av världen varit i karantän under den värsta coronakrisen i våras. Mycket talar för att Sprint kommer avbryta kortidspermitteringarna relativt snart när 6 månader endast var en försiktighetsåtgärd om nedstängningen skulle bli mer långvarig. Arbetet i labbet koncentreras nu under sommaren till samarbetet med LG Chem. Nästa milestone på kanske 2 musd, erhålls, när Sprint får en molekyl att fungera i en djurmodell, vilket förväntas ske under q3. 

Efter semestern i augusti/ september borde Sprint vara tillbaka i full sysselsättning igen och kortidspermitteringarna upphöra. Affärsverksamheten kan dock pågå även idag, och det stora intresset för Vps34 och Vada (VRK1) inom Big Pharma (BP), talar för att så också är fallet. Om nedstängningen pågått längre hade även möjligheten att teckna avtal påverkats av fördröjningar, så blev nu inte fallet, snarare tvärtom. Inom Life Science-sektorn har aktiviteten kommit igång igen, med en extra hunger inom BP att göra affärer igen efter nedstängningen. Intresset för att göra affärer med Sprint har nog aldrig varit större än idag , vilket den positiva uppmärksamheten för både VPS34 och Vada inom BP på Bio-digital-International i juni, skvallrar om.

Nobelpriset i medicin gick 2016 till Autofagi 2018 till Immunterapi samt 2019 till om hur cellerna anpassar sig efter tillgången till syre, vilket är själva nyckelprocessen för VPS34-projektet.. 3 nobelpris de senaste 4 åren som samtliga handlar om nyckelprocesser för Sprints världsledande VPS34-projekt.

https://gyncancer.se/2019/06/tva-nobelpris-i-ett-ett-lovande-angreppsatt-mot-cancer/

https://www.sprintbioscience.com/nyheter/2019/arets-nobelpris-i-medicin-prisar-nyckelprocess-for-vps34-projektet/

 En artikel den vetenskapliga tidskriften Nature förra året belyser hur forskargrupper runt om i världen återigen börjar intressera sig för autofagins roll i cancer. Forskare som intervjuas i artikeln efterfrågar fler läkemedelskandidater som inhiberar autofagi. Sprint Bioscience lyfts fram i artikeln som ett av få bolag i världen som har ett läkemedelsprojekt baserat på de senaste årens insikter kring autofagi och cancer. Sprints Vps34-projekt är dessutom unikt i att man lyckats ta fram småmolekyler som visat tydlig immunonkologisk effekt med banbrytande data som kan innebära ett stort medicinskt genombrott för framtidens immunterapi

https://www.nature.com/articles/d41573-019-00072-1  

https://www.sprintbioscience.com/nyheter/2019/nature-artikel-belyser-det-fornyade-intresset-for-autofagi-vid-cancer/  

Det har tecknats gigantiska avtal inom immunonkologi de senaste åren för projekt på gränsen till klinik , faktiskt större än för många projekt i sen i klinisk fas. Inom Immunonkologi har några mega-avtal ingåtts för sena prekliniska projekt, på svindlade summor på mellan 1-2 BUSD, varav upfront på mellan 100-300 musd. I media uppmärksammas främst de allra största avtalen , där speciella omständigheter gjort att priset blivit så högt. En faktor kan vara ett helt nytt ovanligt innovativt angreppssätt som ett eller flera BP är beredda att satsa enorma summor på att komma över för att de passar så bra in i portföljen och strategin. När upfront är hissnande stor redan i discovery -eller preklinisk fas, kan även pengarna vara låsta till licensavtalet och liknas vid forskningsfinansiering.

 För lovande innovativa och revolutionerande first -in -class projekt inom immunonkologi, som passar perfekt in i portföljen och strategin, är BP beredda att betala gigantiska summor. VPS34 har förutsättningar att vara ett sådant projekt. 

http://www.pharmatimes.com/news/gilled_and_agenus_form_$1.8b_partnership_1273349  

https://www.businesswire.com/news/home/20190104005112/en/Adaptive-Biotechnologies-Enter-Worldwide-Collaboration-License-Agreement  

Flera svenska bolag inom sektorn skulle säkert helst vilja teckna avtal i discovery -eller preklinisk fas. De flesta avtalen idag görs i discovery -samt preklinisk fas och trenden idag visar att BP ofta vill vara med att utforma och genomföra kliniska studier för speciellt lovande first -in -class projekt.  Alligator har tecknat det hittills bästa avtalet i Sverige på 700 musd, varav upfront 35 musd, för en antikropp, färdig för klinik, inom immunonkologi. Många lyckliga omständigheter drev upp prislappen, där budstriden var viktigast. Förre VD Anders Åberg har uttalat att en budstrid kan uppstå även för VPS34-projektet och samtidigt gjort jämförelser med Alligators avtal, vilket gör att något liknande avtal är fullt möjligt. Janssen (J&J) avbröt avtalet i fas I i augusti 2019, ingicks augusti 2015 och lämnade tillbaka antikroppen till Alligator.

Få svenska bolag inom medicinsk forskning lyckas teckna lukrativa avtal i discovery -eller preklinisk fas idag och de flesta lyckas inte teckna något avtal överhuvudtaget. Istället tvingas de flesta svenska bolagen inom medicinsk forskning att starta dyra och riskabla kliniska studier i egen regi, vilket leder till mer begränsade kliniska studier. BP har helt andra resurser och nätverk till läkare, kliniker och patienter för att kunna genomföra bästa möjliga kliniska prövningar. Sprint är här ett svenskt framgångsrikt undantag, som redan tecknat 3 och nu är på god väg att teckna 2 nya stora licensavtal.  

 VD Jessica Martinsson har även kommunicerat att man hoppas på ett  betydligt större avtal och en annan struktur på avtalet (högre upfront) för VPS34, än vid tidigare avtal (uttryckt på Stora Aktiedagen 25 nov). Det var också först för 3 år sedan Sprint bytte inriktning på projektet till Immunonkologi, det hetaste fältet inom hela sektorn. Det har mångdubblat värdet och intresset för projektet och var en lyckoträff.    

Publikationen i den prestigefulla tidskriften Science Advances visar data på hur kalla tumörer kan göras heta och behandlingsbara med SB02024. Banbrytande data med potential att revolutionera framtidens immunterapi. Bassam Janjis grupp i Luxemburg (LIH) har investerat och satsat stora resurser samt lyft fram och marknadsfört projektet, för att CD SB02024 data är exceptionellt lovande och unika. LIH har genomfört flera studier med samma robusta lovande data för SB02024. Dr. Bassam Janji är en pionjär samt auktoritet inom autofagi och immunonkologi och VPS34 är både LIH och Sprints flaggskepp, vilket styrker dess attraktivitet och potential. VPSS34-projektet har ett starkt patentskydd, även för sitt backup -program. Sprint har dessutom tagit fram och patentsökt biomarkörer som fördubblar chansen till att nå marknaden.

https://advances.sciencemag.org/content/6/18/eaax7881

https://www.fnr.lu/scientists-in-cancer-immunotherapy-breakthrough/  

https://www.fnr.lu/research-with-impact-fnr-highlight/turning-cold-tumours-hot-a-novel-approach-to-improved-cancer-immunotherapy/  

https://www.lih.lu/blog/our-news-1/post/press-release-novel-approach-to-improve-cancer-immunotherapy-by-turning-cold-tumours-hot-335

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelanden/2018/sprint-bioscience-starker-vps34-projektet-genom-att-patentsoka-anvandningen-av-nyutvecklade-biomarkorer-inom-immunonkologi-2/

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelanden/2020/sprint-bioscience-erhaller-besked-om-godkannande-av-patent-pa-vps34-inhibitorer/

I början av april 2019 kom ett stort bakslag för en kombinationsbehandling inom immunonkologi mot Melanom. Incytes IDO1-hämmare Epacadostat som testades i Fas III med Mercks PD-L1 hämmare Keytruda, gav ingen förbättrad effekt. IDO-hämmare var innan bakslaget det hetaste spåret för kombinationsbehandling inom immunterapi. Efter det stora bakslaget för Incytes IDO-hämmare, letar BP efter nya projekt med andra innovativa verkningsmekanismer. IDO-hämmare hade dålig effekt i monoterapi medan Sprints VPS34-projekt visat lovande effekter även i monoterapi, vilket gör VPS34 extra intressant för nya kombinationsbehandlingar hos BP.

https://cen.acs.org/biological-chemistry/cancer/Merck-Incyte-IDO-inhibitor-fails/96/i16  

SB02024 unika egenskaper samt robusta data i sen preklinisk fas, tillsammans med kliniska studier som validerar både verkningsmekanismen och den kliniska relevansen inom immunterapi, gör VPS34-projektet mycket attraktivt för BP idag. Artikeln i Science Advances har både potentiella partners och Sprint väntat på för att få en stark objektiv validering av unika data både vad gäller effekter, säkerhet samt klinisk relevans.Sprint har även innan publikationen utfört kompletterande studier som potentiella partners efterfrågat. Publikationen har även gjort att nya potentiella partners tillkommit. Idag ser läget bättre ut än någonsin tidigare, för att kunna teckna ett guldkantat licensavtal för VPS34. Med en precis påfylld kassa efter en genomförd övertecknad FE har även styrkan och uthålligheten i förhandlingar kring nya licensavtal avsevärt förbättrats . 

Sprint är själva i en tätposition inom detta allt mer heta fält och värdet vid ett avtal har stigit i takt med att kunskapen kring både target och verkningsmekanism ökar hos potentiella partners. En vetenskaplig artikel i en erkänd medicinsk tidskrift är en viktig validering av prekliniska data, som kan få BP att slå till för ett lovande first-in class projekt, där Sprint själva leder utvecklingen.

Både Pfizer och Genentech (dotterbolag till Roche) har för ett par år sedan validerat verkningsmekanismen genetiskt i egna studier, men Sprint är ensamma om att ha validerat verkningsmekanismen med en molekyl. Pfizer i prekliniska cancerstudier och Genentech även i kliniska studier av patienter med Crohns sjukdom. Ett gott tecken på att intresset för fältet autofagi inom immunologi och framförallt immunonkologi, på grund av Sprints framgångar. ökar inom BP, vilket även ökar betalningsviljan vid ett licensavtal. Både Pfizer och Roche är heta kandidater till VPS34.

Ett avtal för Sprints mest värdefulla och banbrytande projekt, VPS34, på gränsen till klinik, kan bli extraordinärt. Inte alls omöjligt med en prislapp på 500-800 musd samt en upfront på 10-30 musd.

Värderingen av Vada- projektet behöver höjas betydligt efter den stora positiva uppmärksamheten på Bio- digital International. Forskningschef Martin Andersson kommunicerade kring det stora intresset kring målproteinet VRK 1 och Vada projektet, i en intervju hos Biostock,  innan eventet. Martin förklarar att Sprint är first -in -class inom VRK 1 och nu har ett sådant stort försprång mot konkurrenter att de kan avslöja målproteinet. 

https://www.biostock.se/2020/05/biostock-studio-sprint-biosciences-forskningschef-kommenterar-vada-projektet/

https://www.facebook.com/SprintBioscience/photos/a.443840509008451/3137156059676869/?cft[0]=AZW7KmR3goJxgpa5cK6HgmsmsP7Sr3ZoCEGz47MCUCqQpYJdP8I0Vuc8wztkeRt0AvVWD_Pef6ISEuPj_sL2nPVMK-TR2zxKqoTDpAR41wsMuP06q1kOUd4EnF8phP-oLQgZQG6yexKPviXLJmFYKC6CgcX-Z_XSVWoqqdt9Se3npg&tn=EH-R

Ett avtal i discovery fas är mindre komplicerat än ett större för VPS34 på gränsen till klinik. Ett avtal för Vada kan därför komma före, men båda projekten väcker stort intresse inom BP. Med två så heta projekt inom cancer och immunonkologi, blev uppmärksamheten kring Sprint extra stor på årets Bio digital International i juni. Ett avtal för Vada- projektet har också goda möjligheter att bli betydligt större än de två pågående, med tanke på att intresset från potentiella partners redan är så stort och target så hett. Ett exceptionellt stort dubbelt avtal kan inte heller uteslutas.

Sprints samarbete med Max IV-laboratoriet i Lund finansieras med ett Vinnova-anslag och är ett av Europas mest avancerade laboratorier. Målet med samarbetet är att att Sprint ska utveckla sin teknik med fragmentbaserad läkemedelsutveckling och är ett tydligt kvitto på Sprints spetskompetens i sin forskning. Samarbetet med Max IV-laboratoriet har en mycket viktig del i  Vada- projektets snabba och lovande utveckling.

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelanden/2019/sprint-bioscience-har-tillsammans-med-max-iv-laboratoriet-tilldelats-anslag-av-vinnova/  

https://www.maxiv.lu.se/news/collaboration-develops-sensitive-data-protocol/  

https://www.vinnova.se/p/fragmentscreening-for-ett-humant-onkologirelaterat-protein-med-hjalp-av-rontgenkristallografi-vid-max-iv/

Fokus för nya projekt är idag helt på onkologi och framförallt immunonkologi, där den stora potentialen finns med en global marknad 2016 på 43 BUSD som förväntas växa till över 100 BUSD 2022 och 2025 förväntas överstiga 125 BUSD. Källor:Zion Market Research, January 17, 2018. Research and Markets, August 2018, Irland. Transparency Market Research (tmr), August 2018

I år ska Sprint också presentera ett nytt cancerprojekt för potentiella partners, som kan bli aktuell för utlicensiering bara något år senare.

PIP4K2 var Petras högst prioriterade huvudprojekt, trots att man våren 2019 licensierade in ett fas II projekt från Takeda. Lewis C. Cantley upptäckte Target,  (kan biologin utan och innan), är en oerhört välrenommerad cancerforskare, en internationell auktoritet, som ligger bakom flera viktiga läkemedel på marknaden idag. Cantley grundade bolaget, rekryterade medarbetare och sponsorer ( Petra ägs och finansieras av bl.a. Pfizer, J&J, Lilly och abbvie) och skapat de bästa förutsättningarna i hela världen för att PIP4K2A ska kunna nå marknaden, enligt Jessica. Cantley valde Sprints PIP4-projekt före sitt eget, vilket är en betydande kvalitetsstämpel för Sprints forskning. 

Petra har hittills utbetalat 5 musd i upfront och milestone plus närmare 3 musd i forskningsfinansiering till Sprint. PIP4K2-projektet har precis överlåtits till det nybildade Ravenna Pharmaceuticals med samma grundare/ägare, bland annat Eli Lilly, AbbVie, Johnson & Johnson och Pfizer som tidigare var engagerade i Petra. Dessa BP känner väl till Sprints höga kvalité i forskningen genom Sprints samarbete med Petra och är också heta kandidater för VPS34 samt Vada. Sprints PM om överlåtelsen signalerar att projektet är högt prioriterat och den kliniska planen intakt. Samtidigt märks att Sprint är ålagda med sekretess och inte kan meddela mer om förändringen innan allt är klart.

https://www.sprintbioscience.com/pressmeddelanden/2020/sprint-bioscience-partner-petra-pharma-har-overlatit-pip4k2-projektet-till-nybildade-ravenna-pharmaceuticals/

I det nystartade forskningsnätverket kring komplexa inflammationsmekanismer, där 120 msek investerats initialt, har Sprint valts ut tillsammans med endast 5 andra aktörer, bl.a. Pfizer och Astra, att delta. Sprint leder forskningen inom inflammation och Cancer inom detta innovativa samt högkvalitativa forskningsprojekt. vilket även bekräftar Sprints spjutspetskompetens inom autofagi och immunonkologi. En oerhört prestigefull utmärkelse och bekräftelse på Sprints höga kvalité i forskningen. Nyheten kommer ge ringar på vattnet i form av nya samarbeten, avtal, projekt.

http://www.kks.se/om-oss/press-och-publikationer/artikelarkiv/120-miljoner-till-nytt-center-om-inflammation/

I längden vinner alltid fundamenta över spekulation och Sprint Bioscience status är idag bättre än någonsin tidigare. Bolaget har två pågående avtal med ett värde ihop på 470 musd i potentiella milestone plus forskningsfinansiering samt royalty på försäljning. Licenstagaren tar över alla vidare kostnader för projektet vid undertecknandet och Sprint gör direkt en betydande vinst. PIP4K2-projektet mot AML (240 musd), förväntas gå in i klinik H2 2020, då nästa större milestone på uppskattningsvis 5-7 musd, erhålles. I licensavtalet med LG Chem inom Nash(230 musd), förväntas nästa prekliniska milestone uppnås q3 2020. Den första var på 1,5 musd, så nästa runt 2 musd? Samarbetet som blivit förlängt 6 månader till slutet av september, innebär att Sprint totalt erhåller 3 musd i forskningsfinansiering sedan licensavtalet ingicks i slutet av mars 2019. Hittills har Sprint ungefär dragit in lika mycket kapital från från avtal som genom företrädes -samt riktade emissioner. Sprint är idag ett av de allra största svenska bolagen inom medicinsk forskning med 32 anställda, men växer hela tiden och ökar aktiviteterna i forskningen för att verksamheten går så bra. 

Sprints 3 ingångna avtal betyder väldigt mycket för möjligheten att teckna nya lukrativa avtal. Sprint är i en unik situation idag , där bolaget etablerat sig i 3 kontinenter, Europa, Asien samt USA och är betydligt mer kända i Boston än i Sverige, enligt Jessica. Sprint har en hög renommé bland BP, vilka bjuder in Sprint till de stora Bio-eventen bl.a Bio International och Bio Europe. Efterfrågan inom BP, för att licensiera in projekt från bolaget är idag större än Sprints resurser att ta fram nya lovande projekt för att möta efterfrågan. 

Sprint har hittat en lukrativ egen nisch, där det finns en stor efterfrågan på projekt som man nu kapitaliserar på och startar hela tiden nya projekt att sälja. Sprint höll 2018 en kurs för BP i Schweiz, om hur man inom läkemedelsforskning gör kemi av högsta kvalité, en stor fjäder i hatten. Sprints spetskompetens, höga innovation samt kvalité inom forskningen och dess högkvalificerade, kreativa medarbetare och snabbfotade organisation har skapat ett erkänt internationellt varumärke och en god renommé inom BP.

Danske Banks analys är problematisk, när den interna prekliniska forskningen som är själva grundverksamheten, endast ses som en stor kostnad. Sprints affärsmodell är ju att teckna licensavtal i preklinisk fas, ofta i tidig preklinisk fas, endast något år efter att projektet startat upp, men ibland även, som med VPS34, på gränsen till klinik. Efter avtalet tar licenstagaren över alla vidare kostnader för projektet. Sprint får upfront, milestone, royalty samt forskningsfinansiering för ett antal anställda, som arbetar med projektet innan BP helt tar över i klinik. För upfront och forskningsfinansiering, kan Sprint direkt starta nya projekt och både riskminimera och bygga en bred projektportfölj med flera olika intäktskällor. Affärsmodellen är egentligen överlägsen den mer traditionella, att endast driva ett projekt in i klinik med både gigantiska kostnader och risker, men inte större intäkter i slutändan. Dessutom är det ytterst få bolag som lyckas teckna något avtal alls i slutändan, Sprint är här ett positivt undantag.  Visionen om att bli ett framgångsrikt och lönsamt läkemedelsbolag finns redan inom räckhåll.

Jessica uttryckte på senaste presentationen, småbolagsdagen 10 juni, att hon och övriga grundare inte startade Sprint Bioscience i första hand för att själva bli rika, utan för att lyckas bygga ett nytt framgångsrikt och lönsamt läkemedelsbolag. Oddsen är samtidigt goda att Sprint kommer bli uppköpta innan dess, inom 3-4 år. Prislappen vid ett eventuellt uppköp blir uppskattningsvis 10 - 30 miljarder sek, med tanke på forskningens goda renommé, höga innovationsgrad och kvalité, samt stora potential. Aktien har en god chans att stå i runt 500-600 kr, samt ha ett börsvärde på 12- 16 miljarder sek inom 3-4 år, även utan något uppköp. Sprint kan inom 3-4 år ha 6-7 avtal varav 3-4 projekt i klinik, varav 2-3 i sen klinisk fas.

Sprint skriver i prospektet sid 21, för den precis genomförda nyemissionen att:

"Sprint Bioscience saknar, enligt Bolagets bedömning, renodlade jämförelseobjekt på den svenska marknaden men internationellt finns tre tidigare noterade företag som till viss del kan anses vara jämförbara:

Bioteknikföretaget Nuevolution var noterat på den svenska börsen och förvärvades av Amgen i maj 2019. Nuevolution hade en unik och patenterad forskningsplattform för att identifiera småmolekylära läkemedelskandidater, som de utlicensierade till stora läkemedelsföretag. Affären uppgick till 166,8 miljoner USD kontant.

Array Biopharma, ett amerikanskt läkemedelsutvecklingsbolag, specialiserar sig på innovativa småmolekylära läkemedel med målet att behandla patienter drabbade av cancer och andra sjukdomar med stora medicinska behov. Pfizer förvärvade Array i juni 2019, mot ett kontant erbjudande på 10,6 miljarder USD. 

Astex Pharmaceuticals var tidigare noterat på New York Stock Exchange och fokuserar på upptäckt och utveckling av nya småmolekylära läkemedel, med fokus på onkologi. Otsuka Pharmaceutical förvärvade Astex Pharmaceuticals i september 2013, med ett kontant erbjudande om 886 miljoner USD."

De två första uppköpen från 2019 är mest relevanta och framförallt Array Pharma, när Sprint befinner sig en bra bit in i klinik om några år. Alla 3 bolag Sprint jämför sig med har blivit uppköpta och att man redan idag jämför sig med Array Pharma som förra året blev uppköpt för hela 10,6 BUSD, visar vilket gigantiskt potentiellt värde Sprints forskning kan ha. I bästa fall bedömer Sprint att värdet på bolaget idag, redan går att jämföra med Array Pharma.

Nuevolutions hade inga kliniska projekt när det förra året köptes upp av Amgen för 170 musd. Sprints forskningsplattform är mer innovativ samt banbrytande, med större potential, vilket är extra attraktivt för BP att komma över. Bolaget är knappast aktuellt för uppköp, innan det finns kliniska data, för några projekt, vilket höjer prislappen rejält. Sprints first-in class- projekt riktade mot patientgrupper med mycket stora medicinska behov, har ett betydligt högre potentiellt värde än Nuevolution.

Danske Bank har i sin uppdaterade analys endast med ett värde för VPS34 i Bull Case, bv 375 msek och då ett avtal i storlek med det för Petra, men först 2023. Samtidigt tror man egentligen på ett avtal i år, men är konservativa i sin analys och därför skriver 2023, i sin initiala analys. I den uppdaterade analysen har detta inte förändrats. Vada- projektet får inget värde alls i något Case.

En förklaring till den t.om lägre värderingen i den uppdaterade analysen är att den kom efter q1 rapport under den värsta Coronakrisen. Sprint hade precis kommunicerat om kommande FE och risken för förseningar i milestone för start av klinik för PIP4K2A till nästa år. Danske räknar därför med att klinisk start och milestone sker först nästa år. För STK25 har de aldrig värderat in någon milestone i år.

 Danske ser främst kostnader i verksamheten idag och värderar i i Base Case, bv 210 msek, extremt försiktigt pågående licensavtal, där BP tagit över alla kostnader. Royalty på försäljning får inget värde alls. Vid en liknande värdering av andra mindre forskningsbolag utan några avtal alls eller andra intäkter, borde värdet vara noll. Det är inte heller rätt att höja värderingen ordentligt, först när det finns kliniska data, som Danske antyder. Sprints affärsidé är att teckna i genomsnitt 1 nytt prekliniskt avtal per år, vilket skapar stora värden i affärsmodellen som både inbringar betydande intäkter samt minskar risken, redan innan kliniska data finns. 

Med hänsyn tagen till status i bolaget och till jämförande bolag, är ett börsvärde idag på 600 -800 msek mer rättvist. En 10-dubbling av Danske banks Bear Case samt en 5-dubbling av Base  -och Bull Case går att motivera. Värderingen är initialt ytterst försiktig och konservativ och Danske banks analys signalerar att värderingen kommer att behöva höjas betydligt redan på kort sikt.

Dagens börsvärde på under 200 msek kan motiveras endast genom avtalet med LG Chem. Inräknat avtalet med Ravenna är ett börsvärde på 500 - 600 msek  eller 25-30 kr per aktie mer rättvist. Om vi även räknar in status för VPS34 och Vada idag + stärkt kassa, kvalité i forskning och personal i värderingen samt med hänsyn tagen till jämförande bolag, kan en miljardvärdering eller 50 kr aktie. redan idag vara försvarbar. Projektportföljen är egentligen galet lågt värderad. 

Sprints spetskompetens, höga innovation samt kvalité inom forskningen och dess högkvalificerade, kreativa medarbetare och snabbfotade organisation som skapat ett erkänt internationellt varumärke och god renommé inom BP kan ensamt motivera en stor del av dagens börsvärde.

Jag är övertygad om att all väntan på ett avtal för VPS34, även för Vada, kommer att löna sig rejält och en miljardvärdering av Sprint är närmare än de flesta kan ana. Hur man än räknar är i alla fall aktien totalt felvärderad och extremt undervärderad idag. Inte minst 3 tecknade 2 miljarders-licensavtal i tidig discovery fas ( bland de största i Sverige) på 5 år, vittnar om forskningens goda renommé. Sprint har goda möjligheter att bli en av hela svenska börsens största vinnare 2020 och bli det genombrottsår, fast ännu bättre, som förutspåddes redan 2019.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?