Post entry

Swemet: Tillväxt och positiva resultat...

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Långsiktig investering

Swemet är ett innovativt bolag som samtidigt verkar som distributör. Affärsidén bygger på att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till små- och medelstora elnätsbolag inom Norden och Europa. Swemet levererar egenutvecklad hårdvara och mjukvara i segmentet smarta elmätare med kringutrustning, installation och drift (En helhetslösning från mätaren till databasen).

Intressanta händelser och uppdateringar under 2020:

  • Den 2020-03-06 Leverans till Sala Heby Elnät AB (2,5 mkr)

“UNDER HÖSTEN RÄKNAR VI MED TILLKOMMANDE LEVERANSER I STÖRRE KVANTITETER TILL NYA KUNDER” JAN AXELSSON VD SWEMET

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/03/06/swemet-swemet-leverans-till-sala-heby-elnat-ab-till-sammanlagt-varde-av-25msek.html

  • Den 2020-03-11 Leverans av analysinstrument till ett större danskt nätbolag (0,25 mkr)

“DE DANSKA BOLAGEN HAR VISAT STORT INTRESSE FÖR SWEMETS ERFARENHETER OCH SYSTEMLEVERANSER I SVERIGE. EN AV DEM HAR BJUDITS IN SIG FÖR ATT TITTA PÅ VÅRA REFERENSANLÄGGNINGAR" JAN AXELSSON VD SWEMET

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/03/11/swemet-swemet-leverans-av-analysinstrument-till-ett-storre-danskt-natbolag-till-ett-ordervarde-av-025msek.html

  • Den 2020-03-12 Leverans till växjö energi (4,5 mkr)

“SWEMET SER INGA HINDER FÖR FORTSATTA LEVERANSER UNDER ÅRET MED ANLEDNING AV DEN ORO SOM NU FINNS I MARKNADEN. FÖR BOLAGETS LEVERANTÖRER HAR EVENTUELLA PRODUKTIONSFÖRDRÖJNINGAR INTE PÅVERKAT LEVERANSERNA TILL SWEMET. BOLAGET KAN DÄRMED BEKRÄFTA ATT SWEMET BERÄKNAS HA LEVERERAT MÄTARE TILL ETT VÄRDE AV CA 9 MSEK FÖR Q1 OCH Q2 2020 JÄMFÖRT MED 1,2 MSEK ÅRET INNAN FÖR MOTSVARANDE PERIOD” JAN AXELSSON, VD

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/03/12/swemet-swemet-leverans-i-q2-till-vaxjo-energi-for-45msek-och-marknadsuppdatering.html

  • Den 2020-05-25 Introduktion av Nb-iot teknik

Bolaget har tillsammans med den kinesiska mätartillverkaren Star Instrument valt den senaste teknologin och kretsarna i bolagets nya kommunikationsmoduler till elmätarna för kommunikation i enlighet med standarderna för Nb-iot

Citerat från Telias hemsida, "Enligt Internet of Things forecast 2018 kommer det att finnas runt 30 miljarder uppkopplade saker i världen år 2022 och den globala IoT-marknaden omsätta nästan 500 miljarder dollar år 2020. Med det nya NB-IoT-nätet skapas helt nya möjligheter att utveckla tjänster och lösningar för den uppkopplade och smarta framtiden.Idag kopplas allt från mobiltelefoner, klockor, bilar, självkörande bussar och stora samhällskritiska företagslösningar upp via 2G-, 3G- och 4G-teknik. NB-IoT har bättre täckning än dagens nät och strömförsörjningen ersätts av batterier med kapacitet i över tio år. Det gör att uppkopplade enheter nu kan monteras på platser som tidigare saknade täckning eller var svåra att underhålla regelbundet, till exempel långt under jord eller i fjällvärlden, vilket öppnar upp för helt nya lösningar och funktioner."

"NU KAN VI ERBJUDA YTTERLIGARE ETT KOMMUNIKATIONSKONCEPT I VÅRT PROGRAM. VI HAR ARBETAT EN TID MED ATT ANPASSA TEKNIK TILL DE SVENSKA FÖRHÅLLANDENA OCH DET KAN FRÅN OCH MED NU LEVERERAS TILL VÅRA KUNDER" JAN AXELSSON, VD

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/05/25/swemet-swemet-introduktion-av-nbiot-teknik-i-swemets-matarutbud.html

  • Den 2020-09-29 Nytt ramavtal med Sinfra för elmätare Sinfras medlemmar (Elnätsbolag)

SINFRA är en organisation ägd av medlemsföretagen som består av merparten av Sveriges energibolag. 200 medlemmar varav 100 energibolag är medlemmar!

"AVTALET ÄR MYCKET VIKTIGT FÖR SWEMET. VÅRA FLESTA AFFÄRER GÅR GENOM SINFRA. SÄRSKILT VÅRA MINDRE OCH MEDELSTORA KUNDER VÄLKOMNAR DEN HÄR MÖJLIGHETEN SOM ÄR ETT ALTERNATIV TILL OFFENTLIG UPPHANDLINGSPROCEDUR SOM VISAT SIG VARA BÅDE LÅNGVARIG OCH BESVÄRLIG UR FLERA ASPEKTER." JAN AXELSSON VD SWEMET

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/09/29/swemet-swemet-swemet-ab-har-tecknat-nytt-ramavtal-med-sinfra-for-elmatare-till-sinfras-medlemmar-elnatsbolag.html

  • Den 2020-10-08 Nya order från befintliga kunder (13 mkr)

"VÅRA KUNDPROJEKT RULLAR PÅ SOM FÖRVÄNTAT. VI FÖRVÄNTAR OSS NÅGRA YTTERLIGARE KUNDER OCH VÅRA PÅGÅENDE PROJEKT UTGÖR GODA REFERENSER. VI ARBETAR MED VÅRA KONTAKTER I GRANNLÄNDERNA OCH DET GÅR FRAMÅT MEN BOLAGET ÄR LITE HINDRAT AV RESERESTRIKTIONER." JAN AXELSSON VD SWEMET

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/10/08/swemet-swemet-13msek-i-nya-order-fran-befintliga-kunder.html

Bolaget har gjort en fin resa och börjar nu presentera väldigt fina siffror. I halvårsrapporten lyfter bolaget fram flera höjdpunkter som pekar på snabb tillväxt!

  • Resultat: ökning med 434%
  • EBITDA :ökning med 31%
  • Intäkter: ökning med 75%

https://borsdata.se/swemet/analys

Personligen ser jag att bolaget har väldigt goda förutsättningar för tillväxt. Förbättrade marginaler, positiva resultalt och stigande omsättning talar starkt för att bolaget har båda möjligheten och styrkan att skapa betydande värde för aktieägarna över tid.

P/E 16,7

P/S 0,97

Bösrvärde ca 36 mkr

Dagenskurs 2,32 kr

Disclaimer

Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. 

Jag äger aktier i bolaget och analysen ska inte betraktas som en köprekommendation. 

Twitter: https://twitter.com/Serieh_Ahmad

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?