Post entry

TAGMASTER - ett ESG case

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Tagmaster är verksamma inom Smart Cities - fokus ligger på tekniskt avancerade och klimatsmarta lösningar. Ett begynnande ESG intresse kan ge snabb uppvärdering

Tagmaster är verksamma inom "smart cities", främst i Europa och USA men också globalt. Tillväxten under senaste åren har varit förvärvsbaserad - senast i USA. Tagmaster har lagt mycket energi på att streamlina organisation så att kommande tillväxt, med en bruttomarginal på drygt 66%, kan ge stora effekter på nettovinsten över kommande år.

Tagmaster säljer via integratörer system för hantering av trafikflöden på väg och räls. Systemen baserar sig på moderna sensor- kamera och kommunikationsteknologier.

Tagmaster kan stå inför ett riktigt ESG race, speciellt när omsättningstillväxten materialiserar sig i stigande vinster. Vilka ESG fonder vill stå utanför detta case? Stark tillväxt för Tagmster och deras klimatförbättrande produkter kommer vi se under andra halvan av 2021 och framåt. Första halvåret påverkas säkert av covid precis som under 2020.

Ett ESG intresse för aktien kommer sannolikt innebära att en radikal multipelexpansion. Prognoserna ligger kring 400 msek i omsättning 2022/23 vilket ger fantastiska effekter på bottom line. Lönsamma ESG bolag som t ex Nibe ligger på P/S tal på 4-5 och det är inte osannolikt att Tagmaster värderas, i ett första skede på en multipel på 2-3x vilket innebär en ett-årig kurspotential på 100-200% och högre när vinstnivån är verifierad.

Fn står kursen stilla runt en krona/aktie innebärande ett marknadsvärde på 365 msek. Över 18-24 månaders är miljarden ett rimligt mål.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?