Post entry

Talkpool - kan vi prata lite om IoT

Talkpool har legat på min bevakningslista en längre tid nu och jag som många andra finner caset spännande. Till slut bestämde jag mig för att gräva lite kring detta mytomspunna område IoT och vad aktieägare som Talkpool har att vänta inom detta område framöver med inlägget nedan försöker jag ge er en början på ett svar kring dessa frågor.

Många av er känner redan till talkpool som en av vårens börsintroduktioner och framförallt som ett företag inom det heta området IoT men även som ett stabilt bolag som växt genom organisk tillväxt.

Bortsett från att Talkpool idag levererar lösningar inom IoT (Internet of Things) är bolagets grund och lejonpart av omsättningen kopplad till kärnverksamheten TNS (Telecom Network Services) med andra ord traditionella telekom nätverk.

Jag har bevakat Talkpool under en längre tid men utan att lyckas bilda mig en tydlig bild över bolaget och aktiens framtid. Vid första anblick känns caset spännande och genom att läsa igenom diverse forum och material förstår jag snabbt att förväntningarna på bolaget är relativt höga.

För att verkligen förstå caset bättre valde jag att reda ut två saker för mig själv

  1. Hur ser Talkpools framtid ut och specifikt, vad är deras roll i denna IoT rörelse?

  2. Varför är IoT en sån het potatis??

För att förstå Talkpool bättre började jag med att bryta ned bolaget och dess olika ben samt vad vi kan förvänta oss inom dessa områden, som jag nämnde ovan görs detta enklast genom att dela in det i områdena: IoT och TNS.

Väldigt snabbt inser man dock att området TNS idag består av tjänster inom uppbyggnad av TNS-nät men även tjänster inom ”Operations & Maintenance” där operatörerna numera väljer att outsourca dessa bitar till bolag som Talkpool. Bolaget själva beskriver att deras fördelar inom området TNS kortfattat består i att de anses vara en trovärdig och respekterad leverantör som befinner sig i teknisk framkant, största fördelen tros vara att de kan leverera oberoende geografisk placering av projekt vilket de bevisat vid flertalet tillfällen enligt egen utsago.

Baserat enbart på detta tilltalas jag lite lätt av bolaget då detta område som visat sig vara lyckosamt för Talkpool genom åren och gett dem en fin tillväxt resa.

Den stora frågan för min del väcks på sidan 16 i introduktionsprospektet där bolaget hänvisar till en studie av Ericsson som säger att denna marknad enbart skall växa 1-5 procent årligen från 2017. Då bolaget i prospektet inte beskriver några större planer på att käka marknadsandelar tolkar jag det som att tillväxten inom området TNS inte kommer vara lavinartad för Talkpool utan framförallt handla om att vinna andelar inom ”operations & management” området vilket även är anledningen till att jag väljer att fokusera på IoT och vad denna utvecklingen egentligen har att inbringa för ett bolag som Talkpool?

IoT

Jag vet inte hur djup er kunskap om IoT är, min egen är mycket begränsad och jag har varit minst sagt avvaktande till case inom detta område då jag mestadels inte riktigt greppar vad det är vi pratar om. Detta är även en av anledningarna till varför jag sätter mig ner och gräver mer om detta i kombination med denna blogg om Talkpool.

Kortfattat kan man säga att Internet of Things (IoT) är den kommande teknologiska utveckligen där saker i i vår tillvaro alltifrån kylskåp till lampor, datorer men framförallt sensorer för att hämta mätvärden är kopplade till internet och tillgänliga för ständig övervakning och analys. Talkpool skriver i sitt prospekt att marknaden förväntars hantera ”200 billion units by 2020” och omsätte flera tusentals miljarder, jag ställer mig just nu avvaktande till alla dessa enorma siffror som det talas om inom IoT men kan lungt konstatera att det finns stora vinster att hämta för de bolag kommer att dominera inom scenen IoT förutsatt att den växer fram som förväntat.

Denna utvekling väntas vara enorm och i fallet talkpool handlar det om att vara leverantör av de nätverk som kommer krävas för att koppla upp alla dessa saker som skall prata med varandra. Detta kommer ske genom så kallade Low Power Wide Area Networks (LPWA). Till en början kommer dessa byggas separat och parallelt med de vanliga 3G och 4G nätverken för att så småningom integreras med 5G näten. Idag pratas det om två nätverks teknologier för LPWA nätverk: SIGFOX samt LoRAWAN innan det att 5G näten kan integrera detta. Talkpool kan leverera både typer av nätverk.

De som verkligen talar för Talkpools möjligheter att lyckas inom IoT är den långa erfarenhet av att leverera gentemot sina kunder men också driva en lönsam affär inom nätverksbyggande. Idag har Talkpool redan avtal och lösningar på plats i Europa, nu gäller det att bibehålla momentum och knyta till sig fler avtal delvis genom organisk tillväxt men gärna genom förvärv om jag får delge min åsikt.

Det fina med området Talkpool och IoT är att afffären sträcker sig betydlig längre än bara nätverksutbyggandet, om jag har förstått allt rätt kommer Talkpool efter det att nätverk etablerats som i exempelvis Göteborg rikta in sig på att tillsammans med samarbetspartners leverera lösningar till kundföretag. Vad dessa lösningar är får framtiden utvisa men idag vet vi att talkpool tagit fram en enkel lösning för skidlärare att ”tracka” sina elever i skidbacken ett mycket lättförstått värde som givetvis kan säljas vidare på bred front i Europas skidbackar.

Det kittlande med denna lösning som bolaget gjort är när man börjar tänka på alla bolag i Göteborgs området som kan tänkas behöva andra typer av IoT lösningar som Talkpool kan leverera till dessa. Det vill säga, den stora delen av kakan ligger troligtvis inte i själva nätutbyggnaden utan i att för kund tillsammans med leverantörer skapa nya produkter/lösningar inom IoT och därmed äga produkter/lösningar i detta område som enkelt kan anpassas för flera kunder med höga marginaler för Talkpools räkning.

Innan jag grävde mer kring IoT i kombination med Talkpool var jag skeptisk till området då dialogen för mig som oinsatt ofta landat på saker som lampor, kylskåp, tv/data. De stora ekonomiska värdena måste komma från annat håll vilket det gör inom IoT. Här talar jag om värden för samhället i stort gällande sensorer för allt ifrån flöden i vatten, el och andra liknande anläggningar/infrastruktur. Detta är de bakomliggande strukturella förändringar som gör IoT caset stekhett enligt mig kombinerat med att man inte bara bygger nätverk utan kan ta del av den större delen av kakan genom lösningar som exempelvis skidsensorerna.

Målsättningar

Bolagets målsättning är att år 2021 omsätta 40 miljoner EUR med en EBIT marginal på mellan 8-12 procent (5% 2015).

Orderboken för 2016-2017 vid prospektets tidpunkt innefattade 9.3 miljoner EUR varav 0,5 EUR relaterar till IoT.

2015 års omsättning låg på 10,5 miljoner EUR vilket innebär att det krävs en tillväxt på 400 % till 2021 för att nå de uppsatta målen. Detta anser jag inte vara omöjligt utan med tanke på bakgrunden som bolaget ger för IoT området något som absolut bör kunna uppnås och överträffas.

Det som då måste ske för att detta skall vara möjligt är givetivs en penetration av marknaden för IoT nätverk.

Slutsats

Med tanke på den enorma potential som området IoT har i allmänhet och talkpools positionering anser jag talkpool vara en köpkandidat på långsikt, skulle vi även få se förvärv och avtal slutas gällande IoT förstärks min syn och bör sätta raketfart på denna aktie.

Värt att nämna är även att marknaden TNS som jag ovan benämnde lite ”osexig” på grund av de tillväxt tal Ericsson bland annat tagit fram är fortfarande enorm och kommer absolut inte att minska om man blickar framåt. Vi konsumerar mer och mer mobildata och mobilnät globalt, vilket givetvits kommer resultera i mer och mer jobb för ett bolag som Talkpool. Vi får inte glömma att bolaget är mycket välskött och har en lång historia av att levera.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?