Post entry

Toleranzia - enorm uppsida, lite nedsida

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Toleranzia värderas till 75 MSEK, justerat för kassan är värderingen ca 40 MSEK. Det är på tok för lågt. Ur ett reward-to-risk perspektiv är Toleranzia ett av de hetaste biotechbolagen på börsen. Jag ser en värdering upp mot 250-300 MSEK i takt med att marknaden vaknar.

Toleranzia jobbar med en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Marknaden för autoimmuna sjukdomar är enorm och innefattar t ex reumatoid artrit, MS och diabets typ 1. För alla dessa tre har positiva behandlingseffekter uppnåtts i djurmodeller. Detta är folksjukdomar med en marknad värd många, många miljarder. För att bevisa att teknologin är effektiv fokuserar bolaget initialt på den autoimmuna muskelsjukdomen Myastenia gravis. Mätt i antal patienter är det en mindre indikation. På grund av det har Toleranzia erhållit Orphan Drug Designation i både USA och Europa. Det ger bl a marknadsexklusivitet i 7 respektive 10 år i USA och Europa. Beloppsmässigt är marknaden för Myastenia gravis värd 1,2 miljarder USD. Totalt finns det ca 80 autoimmuna sjukdomar som plattformen potentiellt kan användas för.

Toleraniza är ett av tre bolag som kommer från GU Ventures portfölj under andra halvåret 2015. De andra två är Pexa och Alzinova. GU Ventures uppgift är att våga satsa på små bolag med bra idéer och därefter avyttra eller notera dem. De har bl a varit riktigt framgångsrika med Ortoma. Gemensamt för dessa fyra bolag är att GU Ventures valt att hålla nere värderingen rejält i samband med noteringsemissionerna. Det visar att Gus främsta uppgift inte är att generera avkastning utan säkerställa att bolagen får det kapital som behövs. Tyvärr verkar inte marknaden ha förstått det utan fokuserar på emissionskursen som rättvisande för värderingen.

Det finns många bolag som kan jämföras med Toleranzia avseende reward-to-risk. Oavsett vilket vi väljer är Toleranzia lågt värderat. Då tittar jag på i vilken fas bolaget befinner sig, tid till marknad, hur mycket grundforskning som är gjord och storlek på marknad. Jag menar att Toleranzia idag ska värderas i spannet 250-300 MSEK. Det motsvarar en kurs på 30 kronor och uppåt jämfört med dagens strax under 10 kronor. Börsvärdet är ca 75 MSEK. I kassan finns ca 25 MSEK från nyemissioner plus 10 MSEK bolaget fått i bidrag. Ett så stort bidrag visar att utomstående experter håller teknologin högt. Justerat för kassan är alltså värderingen ca 40 MSEK.

Om Toleranzia blir en succé är det ingen som vet. Vad vi däremot kan konstatera är dels att uppsidan i så fall är enorm. Det handlar inte om en dubbling eller ens 10-dubbling, utan mer. Dels kan vi konstatera att just nu är risken i bolaget låg. Varför? Jo, dels är kassan välfylld och dels är de kommande stegen för bolaget lätta hinder. Det handlar om teknologiöverföring, uppskalning och produktion av läkemedelskandidat, toxstudier, GMP produktion och förberedelse för Fas I/IIa studier. All dessa steg avser Myastenia gravis. Parallellt med detta pågår forskning inom de andra nämnda indikationerna bedriven av Nils Lyckes forskargrupp. Detta är potentiellt rejäla uppvärderingstriggers för Toleranzia.

Mer om bolaget kan man läsa här: http://www.toleranzia.se/. Här finns bl a sex stycken intressanta vetenskapliga artiklar som författats av hjärnan bakom Toleranzia, Nils Lycke.

Passa på att ägna helgdagen imorgon till att läsa på om Toleranzia och fatta ett informerat beslut.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?