Post entry

Toleranzia - unik teknologi med EV <40MSEK

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Unik plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar; - Enterprise Value är under 40MSEK (!)

Toleranzia arbetar fokuserat med att utveckla en säker och effektiv behandling som riktar sig mot den underliggande orsaken till autoimmuna sjukdomar och endast påverkar den del av immunsystemet som är involverad i sjukdomen.

Nedanstående punkter är refererade av den allmänt erkännt duktiga börssnackaren "MMRich":

*Orphan Drug Designation beviljad av FDA USA

*Orphan Drug Designation beviljad av EMA Europa

Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) ger sju respektive tio års marknadsexklusivitet från FDA respektive EMA.

* 6 MSEK i stöd beviljat 2015 av EU:s Eurostars finansieringsprogram

I Eurostarprogramet finns 3 partners - Bioneer och Klifo i Danmark samt Biotechpharma i Litauen som under 1 år arbetar i samma projekt och vars forskningsresultat direkt gynnar Toleranzia som leder gruppen.

* Brett patentskydd som är godkänt i Sverige, Australien och Japan och som härutöver befinner sig i nationell fas i EU, USA, Kanada, Kina och Indien.

* Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1

* Kurs 8kr = BV ca 60 MSEK, EV = 35MSEK

* 26 MSEK i kassan.

* Världsmarknaden för behandling av Myastenia Gravis är idag värderad till cirka 500 miljoner kronor baserat på dagens behandlingar, som inriktas på att mildra symptomen, muskelsvaghet och muskel­trötthet, som i allvarliga fall kan drabba andningen.

* Toleranzias produkt förväntas ge en bestående och botande effekt – inte enbart symptomlindrande som dagens mediciner.

Om en behandling som botar lanseras på marknaden förväntas den bli förstahandsvalet för behandling och vara värd minst 9 miljarder svenska kronor.

Nedanstående finns två matnyttiga videopresentationer om bolaget jag råder er att se. [inspelade av FinWire TV]

#PåScen Toleranzia

#HemmaHos Toleranzia

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?