Post entry

Portföljrapport maj 2010

Såg svenskmiljonere skrev lite om sin portfölj tänkte visa min egen på ett ungefär. Inte helt lätt veta allt då jag har fördelat över ett antal olika depåer. Förutom detta har jag även ett stort antal fonder varav East Capital Ryssland är mitt största innehav, min strategi är framförallt baserad på Makro och värdering av marknad vilket gör att jag inte enbart väljer att ha Svenska aktier (till skillnad mot Buffet förespråkar). Då Sverige helt enkelt är oerhört beroende av Europa i allmänhet och Tyskland i synnerhet samt övriga Norden. Förutom mina innehav nedan funderar jag på att köpa Ratos. Dock ser jag ingen brådska att köpa. Bolaget är fortfarande värderat till 2xEK dessutom är risken att Arne om något år går vidare till andra uppdrag. AP Möller har tagit in Arne i styrelsen, frågan är om VD posten inom några år är aktuell.

Aktieportfölj ca 85 000

Fortum -risk låg 28,8 %

Stabil direktavkastning på ca 1 euro per år och värdering på 13-14 gånger årsvinsten känns som ett ganska defensivt och säkert kort med 30 procent rabatt mot exempelvis EON. Spot priserna i norden är dock lägre vilket sänkte vinsten, rabatten är dock i mitt tycke väl stor. Topp noteringen från år 2007/2008 på 30 EURO kommer dock ta länge. 25 EURO är däremot ingen omöjlighet.

Investor -risk låg 13,8 %

Behöver ingen närmare presentation, risken är låg och rabatten är rekordhög. Speglar min andra defensiva aktie. Stora positioner i Ericsson, Astra, Atlas, SEB, SAAB med flera. Avskyr dock att Investor har 1 % av sitt innehav i förlust boet TRE.

Nokia -risk medel 11,5 %

Köpte nokia i februari för ca 9,5 euro. Var nöjd då aktien snabbt steg till 12,5 euro. Dum som jag var sålde jag inte. Dock låg värdering sett på nästa års prognos och relativt bra direktavkastning samt god historik. Min riktkurs är på 20 euro.

Vostok Nafta -risk medel/hög 8 %

Behöver ingen närmare presentation, går Ryssland bra kommer detta gynna Vostok och vice versa. Bolaget har en viss rabatt och tillgångar som borde kunna värderas upp mot 100 kronor aktien sett på några år.

D/S TORM - risk hög 5,7 %

Tjänade mellan perioden 2005-2009 i genomsnitt 4,8 dollar per aktien eller drygt 34 SEK per per aktie (räknar på 7 kr per dollar) ställt mot dagens kurs på 47 DKR eller 62 SEK, vid toppen 2008 värderades bolaget i 240 DKR per aktie. Bolaget är dock sen cykliskt vilket innebär att framtida vinster snarare uppkommer i bästa fall 2011/2012. Årets förlust beräknas bli mellan 2,5 - 6 SEK per aktie . Rederiets vinst är framförallt beroende av spot rates på oljepriset vilka har sjunkit drastiskt sedan toppen. Dessutom har bolaget för tillfället ett antal problem som bland annat dyr upprustning av fartyg, Grekiska storägare och överkapacitet på marknaden. Värderingen känns ändå i mitt tycke för låg med tidshorisont 3-4 år.

Substans rabatten är på dryga 48 procent eller PJEK 88 DKR/aktie vilket innebär att den befarade förlusten gott kompenseras. Skulle vinsten om några år hamna runt 2005/2006 års nivåer på runt 3-4 dollar kommer vinsten ligga på mellan 21-28 sek aktien vilket är realistiskt. Dock lär toppnivåerna från 2008 på 11 dollar eller 77 SEK per aktie knappast återkomma inom rimlig tid. Skulle vinsten enligt min prognos slå in är aktien minst en dubblare.

Faberge -risk låg 5,7 %

Per kvadratmeter är värdet ungefär 20 0000 per kvadratmeter ställt mot marknadspriser som i dagsläget ligger på 50-60 tusen per kvadrat. Lämnar dessutom en stabil avkastning på dryga 5 procent per år. Dock vissa problem med skatteverket vilket sänkt kursen.

Alfa Laval -risk mellan 5,7 %

Det bästa av verkstadsbolagen med en hög marginal, god historisk tillväxt och hög exponering mot tillväxtmarknaderna. Värderingen är inte låg men kvalitén är hög. 150 kr per aktie sett på lite sikt är ingen omöjlighet.

Värmlands Finans Sverige B -risk hög 4,6 %

Lönsamheten är otroligt god och expanderande, dessutom är direktavkastning relativt bra, värderingen är låg och placerare verkar ha fått upp ögonen för bolaget. Personlig riktkurs är 12 kronor aktien.

Amhult 2 -risk mellan 4,6 %

Skuldfritt och värderas till 42 procent av bokfört värde med en kassa på 32 miljoner.

SEB -risk mellan 3 %

Näst billigaste av bankerna men den med högst potential kontra historisk värdering. Enligt denna bör bankens värde dubblas.

Opcon -risk mycket hög 2,6 %

Ett av få miljöteknikbolag som faktiskt gör vinst, potentialen är stor, detta gäller också risken.

Valuetree -risk mycket hög 0,86 %

Har potential att mångfaldigas, bra track record på ledning, vinsterna ligger dock i framtiden och värdering kontra tillgångar i bolaget är högt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?