Post entry

Spekulativt köp: Trustbuddy

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Utlåningsfirman Trustbuddy växer så det knakar och det lär finnas mer att hämta i aktien.

Från förstasidan av Trustbuddys svenska hemsida: https://trustbuddy.com/se/

Likheter med Klarna

Vid nuvarande börskurs 1,05 kr (slutkurs fre 5 juli 2013) är Trustbuddy värt nästan 300 miljoner kr på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.

Det kan låta ganska mycket men bolaget håller på att expandera ut i Europa med full kraft och om det går väl lär aktien stiga ytterligare.

Trustbuddy startades år 2009 och har stora likheter med svenska succéföretaget Klarna som startades år 2005 och är nu värt 8-9 miljarder kr.

Bla har Skype-grundaren Niklas Zennström köpt in sig i Klarna till en värdering som innebar att Klarna värderades till 8-9 miljarder kr: http://www.di.se/artiklar/2013/6/26/lonefest-pa-klarna---trots-halverad-vinst/

• Och under 2012 hade Klarna intäkter på 1,2 miljarder kr (nästan +60% från 2011) även om resultatet ännu var blygsamma 24 miljoner kr.

• Trustbuddy för sin del sexfaldigade sina intäkter till 38 miljoner kr 2012 medan nettoresultatet blev -10 miljoner kr.

Och för 2013 räknar Trustbuddy med en fortsatt intäktsökning till 90 miljoner kr, dvs klart mer än en dubbling från 2012.

Trustbuddy har i sin verksamhet en hel del likheter med Klarna som lyckats med sin internationella expansion:

• Klarnas affärsidé är väl att i samarbete med e-handelsföretag (företag som har försäljning av grejer etc via internet) förenkla kundernas betalning genom att tex låta kunderna betala via faktura när den beställda produkten levererats (förutsatt att kunden uppfyller vissa villkor).

http://sv.wikipedia.org/wiki/Klarna

Klarna tar alltså över hela betalningsfunktionen vilket underlättar för e-handelsföretaget, och för kunden underlättar det att betala via faktura.

I praktiken innebär ju Klarnas tjänst ett slags lån till e-handelsföretagets kunder.

Dessutom erbjuder Klarna privatpersoner att ha inlåning hos Klarna.

• Trustbuddy är för sin del inriktat på att ge smålån (på upp till 5 000 kr) direkt till privatpersoner.

Men det är inte Trustbuddy som lånar ut pengarna självt, utan Trustbuddy är mellanhand mellan låntagarna samt privatpersoner som vill låna ut pengar till god ränta.

Trustbuddy uppger att långivarna kan förvänta sig en ränta kring 12% per år på utlånade pengar (men några garantier ges ej för vilken räntenivå långivarna får). Tex för 2012 blev det dock en ränta på 16% för långivarna, och det var efter avdrag för kreditförluster.

Mer om hur man gör för att som privatperson låna ut pengar via Trustbuddy: https://trustbuddy.com/se/hur_fungerar_det/hur_det_fungerar_for_langivare/

För varje lån via Trustbuddy tar då Trustbuddy ut en provision, långivarna får god ränta på utlånade pengar och låntagarna får låna pengarna. Dvs det kan tolkas som att alla blir vinnare.

Även om låntagarlånet kan tyckas ske till hutlösa räntor är tydligen efterfrågan från låntagarna stor. Och om lånet återbetalas inom 14 dagar behöver låntagaren bara betala tillbaka lånebeloppet utan räntekostnad.

Kreditförlusterna på lån via Trustbuddy uppges bara uppgå till ca 1-2% av de pengar som lånas ut, men kreditförlusterna drabbar ju inte Trustbuddy utan de privatpersoner som lånar ut pengarna via Trustbuddy och fördelas ut jämnt på dem.

Precis som Klarna är Trustbuddys verksamhet internetbaserad dvs kontakten med kunderna etc sker i princip helt via internet, och precis som för Klarna har Trustbuddy en väldigt god tillväxt med expansion ut i Europa.

Trustbuddy inledde verksamheten i Norge och Sverige. Under 2012 tillkom övriga Norden (Danmark och Finland) och hittills under 2013 har Spanien (i januari), Polen (i mars) och Estland (i apr) tillkommit.

Trustbuddy har sedan länge haft planer på att lansera sina tjänster i Tyskland vilket stött på olika problem. Bolaget sa dock i nov 2012 att en lansering i Tyskland kommer att ske 2013/2014: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=531127&lang=sv

• För 2012 hade Trustbuddy från början prognosen att bolaget skulle ge 200 miljoner kr i nyutlåning. Det slutliga utfallet för året blev 260 miljoner kr.

Prognosen för 2013 ligger nu på 650 miljoner kr i nyutlåning för året.

• Trustbuddys intäkter väntades från början bli 30 miljoner kr för 2012. Den prognosen höjdes sedan till 39 miljoner kr och det slutliga utfallet blev 38 miljoner kr.

För 2013 är prognosen intäkter på 90 miljoner kr.

Ebitda-resultatet väntades från början bli 10 miljoner kr 2012. Det blev i slutändan 6 miljoner kr.

Men för 2013 ligger prognosen nu på 22 miljoner kr.

Risker

Bland riskerna med Trustbuddy-aktien finns att även om nyutlåning och intäkter överträffades med råge under 2012 så blev ebitda-resultatet sämre än väntat.

Och nu i juli 2013 kom besked om att bolaget har viss växtvärk i form av kapitalbrist för att hinna med den stora efterfrågan på lån.

Frågan är om det kan innebära att Trustbuddy kommer att be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya Trustbuddy-aktier via en nyemission.

Det kan i så fall riskera leda till en nedgång i Trustbuddys börskurs på kort sikt.

Men långsiktigt är det en sådan fart på bolagets tillväxt att det inte lär spela någon roll.

Eftersom det i så fall blir en så kallad "offensiv" emission (dvs för att finansiera bolagets kraftiga tillväxt) finns ev möjlighet att bolaget kan erhålla kapitaltillskottet genom en riktad nyemission till en eller flera stora investerare, vilket då brukar ske till gällande börskurs (eller som nu senast enl besked 2 juli 2013 då en investerare köpte 3% för till och med något över börskursen).

Och i mars 2013 gjorde Trustbuddy en riktad nyemission då bolaget fick in 7 miljoner kr till kassan genom utförsäljning av 6-7 miljoner aktier för 1,05 kr per st: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=547125&lang=sv

Lite negativt att det var mindre än planerade utförsäljning av 8 miljoner Trustbuddy-aktier. Varför ville inte investerare köpa fler än då sålda ca 6,4 miljoner Trustbuddy-aktier?

Vd Jens Glasö underströk dock att han krävt ett högt utförsäljningspris för aktierna; 1,05 kr vilket då var högre än gällande börskurs. Enl Glasös kommentar i det pressmeddelandet från mars 2013:

"Det är glädjande att vi fått det stora intresset från nya investerare och särskilt eftersom teckningskursen är på en klart högre nivå än senaste betalkurs vilket tydligt markerar att vi nu har fått in långsiktiga investerare som tror på företaget och affärsmodellen."

Icke desto mindre innebär även riktade nyemissioner en viss utspädning av befintliga Trustbuddy-aktier. Men så länge aktierna säljs ut för ett pris klart över börskursen kan väl inte befintliga aktieägare klaga.

Eller så kan bolaget självt låna pengar från tex bank för att finansiera tillväxten utan att sälja ut fler aktier i Trustbuddy.

Trustbuddys vd och största aktieägare Jens Glasö är väl dessutom okänd i Sverige. Det är bara norrmän bland Trustbuddys största aktieägare.

Varför är de börsnoterade i Sverige när de är norrmän? Ev var det för att det var det smidigaste alternativet som stod till buds för att snabbt börsintroducera Trustbuddy genom genom ett "omvänt förvärv" av svenska bolaget 360 Holding som var noterat på First North-listan i Sverige.

Enl Trustbuddys hemsida var Glasö tidigare vice vd för norska bolaget Optimum AS som under hans tid där ökade intäkterna kraftigt och det förvaltade kapitalet till 2 miljarder norska kr (dvs tydligen var det en kapitalförvaltningsfirma): http://trustbuddyinternational.com/management-team/

Bild på Glasö i intervju av Stockpicker.se från nov 2011: http://www.stockpicker.se/interview/showInterview.aspx?interviewId=101

Dvs tydligen gillar han segling.

Mer om Trustbuddy

• Bolaget bildades år 2009.

• Bolaget är baserat i Stockholm och hade 19 pers anställda i slutet av q1/2013.

• Affärsidén är att vara mellanhand mellan privatpersoner som vill låna ut pengar (smålån på 500-5 000 kr) till andra privatpersoner.

Bolagets motto: "Buddylending made simple!"

Så här beskriver sig Trustbuddy i sina pressmeddelanden:

"TrustBuddy International AB (publ) is one of the first in the world to focus on arranging loans and capital provision between buddies in Scandinavia in an organised manner."

>Lämnade lån är "gratis" för låntagarna om lånet betalas tillbaka inom 14 dagar (dvs då behöver låntagarna bara betala tillbaka det lånade beloppet tex 5 000 kr).
>Tar man ett lån på 5 000 kr som återbetalas inom 15-30 dagar blir kostnaden 970 kr (varav 370 kr till Trustbuddy i administrativ avgift och 600 kr till långivarna).
>Och vill man förlänga lånet i ytterligare 30 dagar kostar det 470 kr.

• Strategin är en kraftig expansion i Europa.

>Trustbuddy inledde sin verksamhet i Norge och Sverige.
>I q1/2012 inleddes verksamhet även i Danmark och Finland.
>Under 2013 har etableringar även skett i Polen, Spanien, Slovenien och Estland.

• Det var under år 2011 som Trustbuddy köpte bolaget 360 Holding som var noterat på Stockholmsbörsens småbolagslista First North, varvid Trustbuddy blev noterat på First North-listan sedan juli 2011: http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/stock/stock_detail.page?magic=(cc%20(detail%20(tab%20news))%20(tsid%20163522)%20(article%20(id%20urn:newsml:six.se:20110519:SSE_3566543847:1)))

• Mot slutet av 2011 sålde Trustbuddy ut 15 miljoner aktier för 0,39 kr per st till aktieinvesterare: http://trustbuddyinternational.com/pdf/TrustBuddy_stock_offer_se.pdf

• Och de måste vara nöjda för nu (1,5 år senare) ligger börskursen i 1,05 kr vilket ger Trustbuddy ett börsvärde på 290 miljoner kr på First North-listan.

• Trustbuddys vd är norrmannen Jens Glasö sedan nov 2009. Han fyller 42 år i år (2013). Han är även största aktieägare i Trustbuddy med en ägarandel på 27% (ca 73 miljoner aktier) via bolaget JAC Invest AS.

• Det verkar vara en grupp norrmän med Jens Glasö i spetsen som är Trustbuddys största aktieägare:

1) Jens Glasö (via bolaget JAC Invest AS): 27%
2) Trons Ramslie (via Cryptononymous AS): 11%
3) Rune Glasö (via bolaget Rugl AS): 10%

http://trustbuddyinternational.com/ownership-structure/

De sitter alla i Trustbuddys styrelse (som uppgår till totalt sex styrelseledamöter). (Är Rune Glasö pappa till vd Jens Glasö? Edit: Verkar snarare vara en bror för medan Jens enl ovan fyller 42 år under 2013 så fyller Rune 51 år.)

• I veckan som gick kom besked tis 2 juli 2013 om att Jens Glasö var med och sålde ut av sina Trustbuddy-aktier till en stor europeisk investerare som köpte en ägarandel på totalt 3% i bolaget (8 miljoner aktier för en börskurs på 1,10 kr per st).

Affären förklaras med att Trustbuddy har så hög tillväxt att bolaget har fått kapitalbrist. De tre största aktieägarna har därför sålt av en del av sitt aktieinnehav för att återinvestera försäljningslikviden (8,8 miljoner kr) i Trustbuddys utlåningsverksamhet.

Dessutom uppgavs att "ytterligare investeringslösningar för att öka utlåningskapitalet håller på att slutföras vilket kommer tillåta TrustBuddy att växa snabbare än väntat".

https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=563738&lang=sv

• Trustbudys utveckling de senaste kvartalen:

Antal kunder i slutet av respektive kvartal:
q4/2012: 90 000 st

q1/2013: 110 000 st

Antal handlagda nya lån per kvartal:
q1/2012: 10 035 st
q2/2012: 13 637 st
q3/2012: 18 447 st
q4/2012: 25 110 st

q1/2013: 32 139 st

Amerikanska bolaget Lending Club anses vara störst i världen på den typ av verksamhet som Trustbuddy bedriver (så kallad P2P lending, dvs "peer to peer lending"; lån som förmedlas mellan privatpersoner): http://en.wikipedia.org/wiki/Lending_Club

Men enl Trustbuddys q1/2013-resultatrapport blev Trustbuddy under kvartalet större än Lending Club mätt som antal förmedlade lån per månad: http://trustbuddyinternational.com/wp-content/uploads/2013/05/Kvartalsrapport_Q1_2013_swe.pdf

Handlagd nyutlåning per kvartal:
q1/2012: 35 miljoner kr
q2/2012: 58 miljoner kr
q3/2012: 74 miljoner kr
q4/2012: 94 miljoner kr

q1/2013: 121 miljoner kr

Trustbuddys intäkter:
q1/2012: 4 miljoner kr
q2/2012: 10 miljoner kr
q3/2012: 10 miljoner kr
q4/2012: 15 miljoner kr

q1/2013: 19 miljoner kr

Ebitda-resultat (rörelseresultat före avskrivningar):
q1/2012: 1 miljon kr
q2/2012: 1 miljon kr
q3/2012: 3 miljoner kr
q4/2012: 1 miljon kr

q1/2013: 4 miljoner kr

Nettoresultat:
q1/2012: -2 miljoner kr
q2/2012: 1 miljon kr
q3/2012: 0 kr
q4/2012: -8 miljoner kr

q1/2013: -1 miljon kr

Rörelsens kassaflöde:
q1/2012: 0 kr
q2/2012: 3 miljoner kr
q3/2012: 9 miljoner kr
q4/2012: -5 miljoner kr

q1/2013: 1 miljon kr

Trustbuddys resultatrapport för q2/2013 ska komma 29 aug 2013.

• Prognoser:

För helåret 2012 var Trustbuddys prognoser från början följande:

Nyutlåning 200 miljoner kr.
Intäkter 30 miljoner kr.
Ebitda-resultat 10 miljoner kr (ebitda-marginal 33%).

I resultatrapporten för q3/2012 (som kom 29 nov 2012) höjdes prognoserna till följande:

Nyutlåning 242 miljoner kr.
Intäkter 39 miljoner kr.
Ebitda-resultat 10 miljoner kr (ebitda-marginal 26%).

Och det slutliga utfallet blev följande:

Nyutlåning 260 miljoner kr.
Intäkter 38 miljoner kr.
Ebitda-resultat 6 miljoner kr (ebitda-marginal 15%).

Lite lustigt att Trustbuddy uppgav i pressmeddelande från 28 feb 2013 att bolaget överträffade alla prognoser för 2012 ("slår alla mål") när ebitda-resultatet alltså blev sämre än väntat: https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?showInline=true&messageAttachmentId=420978

Och vd Jens Glasö sa följande i Trustbuddys årsredovisning för 2012 (som är daterad 3 apr 2013):

"Det är med stor glädje som vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt år där vi uppnådde alla våra mål."

http://trustbuddyinternational.com/wp-content/uploads/2011/07/TrustBuddy_arsredovisning_2012-1.pdf

Men man ska väl inte haka upp sig alltför mycket på det eftersom det inte var någon stor skillnad från prognosen. Trustbuddy verkar även ev ha menat att ebitda-prognosen avsåg dotterbolaget Trustbuddy AB (där hela rörelsen ligger) som hade intäkter på 38 miljoner kr och ett ebitda-resultat på 9 miljoner kr för 2012.

För 2013 är prognoserna följande:

Nyutlåning 650 miljoner kr.
Intäkter 90 miljoner kr.
Ebitda-resultat 22 miljoner kr (ebitda-marginal 24%).

Det innebär en fortsatt kraftig tillväxt för nyutlåningen vars utveckling då ser ut enl följande:

2011: 53 miljoner kr
2012: 261 miljoner kr (+396%)
2013 (prognos): 650 miljoner kr (+150%)

Dvs nyutlåningen femfaldigades under 2012 och väntas två- till trefaldigas under 2013.

Balansräkning

Enl Trustbuddys senaste resultatrapport (dvs den för q1/2013) hade bolaget tillgångar bokförda till 94 miljoner kr och skulder bokförda till 14 miljoner kr per slutet av mars 2013.

Trustbuddy hade alltså då ett eget kapital (tillgångar minus skulder) bokfört till 80 miljoner kr.

Positivt att det egna kapitalet utgör en så stor del av de totala tillgångarna.

Av tillgångarna bokförda till 94 miljoner kr utgjordes 5 miljoner kr av kassa.

Och skulderna verkade inte till någon del utgöras av räntebärande skulder (dvs tex banklån).

Så bolaget hade alltså en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på 5 miljoner kr per slutet av q1/2013.

Negativt dock att av tillgångarna bokförda till 94 miljoner kr utgjordes hela 73 miljoner kr (nästan 80%) av en abstrakt tillgångspost i form av så kallad goodwill.

Goodwill uppstår ju oftast om ett bolag köper ett annat bolag för ett pris som innebär en värdering av det köpta bolaget som överstiger dess bokförda tillgångsvärde.

Om det köpta bolaget sedan börjar gå dåligt kan stora engångsnedskrivningar behöva göras av goodwillvärdet och då kan det bli kris eftersom det kan innebära stora förluster som minskar det egna kapitalet i motsvarande mån så att bolaget ev behöver stora kapitaltillskott för att inte gå omkull.

Trustbuddys stora goodwill-post lär ha uppstått när gamla bolaget 360 Holding år 2011 köpte Trustbuddy mot betalning med 360 Holding-aktier och sedan bytte namn så att det gamla bolaget 360 Holding blev nuvarande bolaget Trustbuddy.

Betalar aktieutdelning

Trots att Trustbuddy är ett bolag i en intensiv expansionsfas och ännu inte en "kassako" så har bolaget valt att betala aktieutdelning till aktieägarna, vilket är ett gott tecken och tyder på att bolaget är finansiellt starkt och hyser gott hopp om framtiden.

Men så hög aktieutdelning är det ännu inte tal om. För 2012 blev aktieutdelningen 0,009 kr (dvs 0,9 öre) som utbetalades till aktieägarna i maj 2013: http://globenewswire.com/news-release/2013/05/03/544066/0/en/TrustBuddy-Record-Day-for-Dividend-Payment-Determined.html

Jämfört med nuvarande börskurs på 1,05 kr innebär en utdelning på 0,009 kr en "direktavkastning" (aktieutdelning delat med börskurs) på under 1%.

Flashback-tråd

Trustbuddy startade självt i juni 2011 en tråd om sin verksamhet på forumet Flashback: https://www.flashback.org/t1580901

• Första inlägget från en läsare kom ett par dagar senare från signaturen CamoDrake:

"Eran verksamhet borde förbjudas. En dag kommer det ni håller på med att vara olagligt. Det är en bra dag för många människor."

Dvs signaturen verkar kritisera Trustbuddy för att bidra till att folk lånar mer än de behöver och riskerar hamna i ekonomiska problem pga det.

• Nästa läsarinlägg kom från signaturen No-Trust som tydligen var långivare hos den liknande verksamheten Loanland som Trustbuddy senare tagit över, men signaturen riktar kritik mot att Trustbuddy skött övertagandet dåligt och att Loanland fungerar dåligt sedan dess.

Senare i tråden skriver signaturen Burzi om att han varit långivare via Loanland men fick en chock när det plötsligt stod att hans saldo hos Loanland var noll kr. Dock hade pengarna flyttats till Trustbuddy men Burzi ansåg ej att han godkänt det osv.

Så här skrev Burzi i sitt inlägg med kritik mot Trustbuddy för det inträffade:

"TrustBuddys verksamhet är synnerligen tvivelaktig och suspekt och passerar lagens råmärken när pengar bara försvinner från kontot.

TrustBuddys 'Goodwill' är utplånat och raderat. TrustBuddy kommer att ha stora svårigheter att bygga upp någon slags kundrelation i framtiden. Jag gör inte affärer med kriminella."

Signaturen mr.law klagar också över Trustbuddys Loanland-hantering och att det ej gått att få tag på någon hos Trustbuddy om det inträffade. Så här skriver signaturen:

"Funderar också på att polisanmäla. Mer oseriösa än gamla hästhandlare är Trustbuddy."

Men någon från Trustbuddy försöker (i ett inlägg från aug 2011) att lugna inblandade och understryker att deras pengar finns kvar och kan numera nås via Trustbuddys hemsida osv.

• En tredje läsare (signaturen Phoenix07) undrar över avgifter som Trustbuddy har sagt sig ha rätt att ta ut via betal-sms från långivare och låntagare ("minst en gång i månaden").

Men enl Trustbuddy är de sms-avgifterna slopade och finns ej längre.

Totalt finns det i skrivande stund 858 inlägg i Flashback-tråden om Trustbuddy.

Det senaste inlägget skrevs sön 7 juli 2013 från signaturen BrigateRosse och var faktiskt positivt om Trustbuddy:

"Efter att ha läst en hel del här i tråden så verkar det väl ändå att TB rättar till de som blir fel? Och vill man tjäna pengar på sina sparpengar är detta ett bra alternativ? Eller är jag ute och cyklar?"

//Tillägg 8 juli 2013

Handeln i Trustbuddy-aktien

En nackdel för aktieinvesterare med småbolag som Trustbuddy är att handeln i sådana bolags aktier oftast är liten, vilket gör det svårt att på kort tid köpa eller sälja aktier i bolaget för större belopp utan att börskursen rör sig kraftigt i ogynnsam riktning.

• Tex om man snabbt vill sälja aktier för ett större belopp över börsen kan börskursen då sänkas ganska kraftigt (om det över huvud taget går att hitta köpare till alla aktierna), vilket då minskar försäljningssumman man får för aktierna.

• Och vill man snabbt köpa aktier för större belopp över börsen kan börskursen då pga det stiga ganska kraftigt (om det över huvud taget går att hitta säljare till alla aktierna), vilket då höjer köpeskillingen man får betala för aktierna.

Vilken nivå är det då på handeln i Trustbuddy-aktien?

Hittills idag (måndag 8 juli 2013) har det kl 9 till ca 15.40 handlats totalt 166 951 st Trustbuddy-aktier till kurser på 1,05-1,09 kr.

Det är väl inte så tokigt. Det betyder att det alltså har handlats aktier i bolaget för ca 175 000-180 000 kr innan dagen ens är slut.

Aktien ligger i skrivande stund i 1,08 kr (+3% sedan slutkursen fre 5 juli 2013) med Credit Suisse och Avanza som största nettoköpare bland de banker och aktiemäklarfirmor som är börsmedlemmar (och utför aktieaffärer åt sina kunder).

Så här har antalet handlade Trustbuddy-aktier sett ut de två senaste veckorna:

mån 24 jun 2013: 184 434 st
tis 25 jun 2013: 97 500 st
ons 26 jun 2013: 295 500 st
tors 27 jun 2013: 264 156 st
fre 28 jun 2013: 134 974 st

mån 1 juli 2013: 4 310 600 st
tis 2 juli 2013: 1 080 107 st
ons 3 juli 2013: 132 706 st
tors 4 juli 2013: 41 424 st
fre 5 juli 2013: 147 020 st

Dvs i snitt har det handlats 600 000-700 000 st Trustbuddy-aktier per dag under dessa två veckor (motsvarande ca 700 000 kr per dag).

Det är ju väldigt bra. Men då var handeln väldigt stor under två enskilda dagar (mån 1 juli 2013 och tis 2 juli 2013).

Exkl de dagarna ligger snitthandeln på ca 160 000 aktier per dag (ca 160 000 kr per dag).

Dvs det är för den storleksordningen man normalt kan max köpa eller sälja Trustbuddy-aktier för under en enskild dag utan att kursen börjar röra sig väsentligt.

Givetvis kan man lägga limiterade köp- eller säljordrar för större belopp (dvs att man vill köpa ett visst antal aktier för tex max 1,05 kr per st), men då är andra sidan risken att ordern helt eller delvis inte går igenom.

Vill man handla med stora belopp kan man ju be sin aktiemäklare om hjälp att sy ihop det utan att kursen rör sig kraftigt. Dock kan ju det väl ta ett tag i så fall.

Och vill man köpa in sig för tex flera miljoner kr kan ev Trustbuddy gå med på att genomföra en riktad nyemission (dvs utförsäljning av nya aktier i bolaget) för en viss kurs. Då får man kontakta Trustbuddy om det.

//

- - -

Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan/strongpp bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra: http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

I detta blogginlägg fick alltså Trustbuddy-aktien rekommendationen "spekulativt köp" vid nuvarande börskurs 1,05 kr (slutkurs fre 5 juli 2013).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?