Post entry

Undvik dyra fonder – Här är beviset

Den senaste tiden har det debatterats en hel del kring fondavgifter. Allt fler har uppmärksammat de höga avgifter som fondbolagen tar ut. Vad får vi då tillbaks för de avgifter vi som småsparare betalar till fondbolagen? Presterar de fonder som tar ut höga avgifter bättre än lågprisfonderna? Jag har tagit mig friheten att undersöka saken.

Undersökningen baseras på drygt 800 fonder ur Avanzas utbud. Jag har exkluderat alla fonder som har köp och/eller säljavgift (dessa borde de flesta som sparar aktivt i fonder ändå undvika?) För att göra jämförelsen enklare har jag även exkluderat alla fonder som tar ut någon form av prestationsbaserad avgift.

Jag har utnyttjat Avanzas fondkategorier i undersökningen. För varje kategori har jag beräknat den genomsittliga förvaltningsavgiften för de ingående fonderna. Därefter har jag delat in fonderna i varje kategori i två grupper - de som har högre förvaltningsavgift än medel för kategorin och de som har lägre förvaltningsavgift än medel för kategorin.

I nästa steg har jag beräknat den genomsnittliga avkastningen för olika perioder för de olika grupperna och kategorierna. Slutligen har jag delat in Avanzas kategorier i fem övergripande kategorier och aggregerat ihop siffrorna för dessa.

Resultatet av min undersökning sammanfattas i tabellen nedan. Notera att förvaltningsavgiften alltid är medräknad i utvecklingen.

Bild i orginalformat: http://www.investerasmart.nu/wp-content/uploads/2012/02/Fondpriser.png

Alla fonder. Denna kategori innehåller alla fonder i undersökningen. Gruppen med höga förvaltningsavgifter har en genomsnittlig avgift på 1,76 % medan gruppen med låga förvaltningsavgifter har en genomsnittlig avgift på 1,19 %.

(Den genomsnittliga förvaltningsavgiften för alla Avanzas fonder ligger på cirka 1,33 %. För endast aktiefonder ligger den på cirka 1.46%. Ha detta i åtanke när ni väljer fonder…)

Utifrån tabellen ser vi att fonder med högre avgift i genomsnitt avkastat 56,4 % de senaste tio åren medan de med lägre avgift genererat 65,1 % i avkastning under samma period. Detta är en betydande skillnad, och studerar ni tabellen mer ingående ser ni att mönstret upprepar sig för alla kategorier och perioder.

Aktiefonder. Innehåller alla aktiefonder i undersökningen.

Sverigefonder Endast aktiefonder som placerar i svenska bolag. Det är intressant att jämföra avkastningen för denna kategori med Avanza Zero vilken är en helt avgiftsfri fond som följer Stockholmsbörsen.

Räntefonder. Alla räntefonder i undersökningen.

Hedgefonder. Alla hedgefonder. Relativt få fonder i urvalet så resultatet är osäkert här.

Så vad visar då tabellen ovan i klartext? Resultatet är slående. Inte för en enda tidsperiod eller kategori har de fonder med höga avgifter presterat bättre än de med lägre avgifter. Dessutom ser vi vid en jämförelse med Avanza Zero att varken de dyra eller billiga Sverigefonderna presterar bättre än gratisalternativet för någon period.

Detta är genomsnittliga siffror och det finns säkerligen undantag där enstaka dyra fonder presterat bra, men generellt kan man säga att vi som sparare i princip inte får någonting tillbaks för de extra avgifter vi betalar för en dyrare fond. Dessutom presterar förvaltarna för Sverigefonder överlag sämre än börsindex-oavsett förvaltningsavgift.

Min huvudsakliga slutsats är - tänk på avgiften när ni väljer fonder! En lämplig strategi skulle kunna vara att identifiera de kategorier ni vill placera i, och sedan välja den fond med lägst avgift i respektive kategori.

Baserat på det data jag har tillgång till är det möjligt att utvidga undersökningen ytterligare. Kontakta gärna mig på john@investerasmart.nu om ni har några tankar kring detta.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?