Post entry

Vad händer med Easyfill?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

”Vad händer med Easyfill?” Det är en fråga som jag fått av bekanta som vet om att jag dels ägt aktier i Easyfill sen 2007 men även att jag sprungit på de senaste årens årsstämmor (sen de började hållas i Stockholm), diverse informationsträffar med bolaget och även besökt Easyfill på några mässor där de ställt ut sina produkter. För ett år sen gjorde Easyfillaktien något av en tjurrusning på börsen då den steg från under fyra kronor upp till nästan 24 kronor på cirka två månader. Och senaste tiden har kursen legat någonstans rumt 6 kronor. Så vad svarar man på frågan ovan? ”Vad händer med Easyfill?”.

Ja, vad ska man svara? Att aktiemarknadens förtroende för att den succé som förväntades vid toppen på 24 kronor tycks vara som bortblåst kanske? Och vad beror då det på? Jo, det avtal som Easyfill fick med Woolworths i Sydafrika förra våren och som skulle generera 50 miljoner kronor i omsättning per år i fem år har blivit uppskjutet bland annat. Easyfill har i många år varit vad som får betraktas som ett förhoppningsbolag med stor potential och unika patent på en ofantligt stor potentiell marknad. Som någon skrev ”om man räknar på potentialen blir man snurrig i huvudet”. 

Avtalet med Woolworths blev något av en bekräftelse på att produkterna verkligen håller måttet och att Easyfill kommer att kunna generera intäkter i framtiden. Om en kedja som Woolworths i Sydafrika är beredda att lägga 250 miljoner utslaget på fem år på att rulla ut Rotoshelf i 400 butiker kan ju vem som helst räkna ut att några butikskedjor till som kommer till samma slutsats skulle generera betydligt större intäkter.

Woolworths Sydafrika är trots allt ingen stor kedja om man jämför med bjässar som Walmart (runt 11 000 affärer), Carrefour (cirka 12 000 affärer) m.fl. Och när både Walmart och Carrefour utför tester av Easyfills produkter känns ju nästan de 50 miljonerna från Woolworths lite fjuttigt, så det är inte så konstigt att förväntningarna skenade iväg något förra sommaren.

Vad gör Easyfill?

Kortfattat vad Easyfill gör, är att de uppfunnit roterande hyllor (Rotoshelf) för kylskåp och butiksinredning som gör att butikspersonal sparar väldigt mycket tid när de fyller på varor. Dessutom är hyllorna självfrontande (via lutning och glid samt rullbanor) och genererar därför mer försäljning (jämfört med ej frontade hyllor). Vidare minskar svinn betydligt vid användning av Rotoshelf. Woolworths Sydafrika testade och fick resultat som kan beskådas här: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=78137

Dessutom säljer Easyfill kylskåp via dotterbolaget Enjoy Sales AB. Det vill säga att de köper kylskåp från kylskåpsleverantörer (Frigoglass, Klimasan) och säljer vidare dessa på den svenska marknaden till bryggerier (till exempel Spendrups, Coca Cola), butiker och så vidare.

2016 omsatte Easyfill knappt 42 miljoner kronor och den större delen av detta kommer från den rena kylskåpsförsäljningen. Detta beror på att Rotoshelf-produkterna inte varit helt färdiga för försäljning förrän 2015 (de vidareutvecklas kontinuerligt, men innan 2015 var de inte klara för försäljning i större skala).

Omsättningen från Rotoshelf redovisas i resultaträkningen under ”moderbolaget” och var för 2016 drygt 10 miljoner kronor mot cirka 3,6 miljoner kronor för året innan vilket procentuellt sett får sägas vara en ganska rejäl omsättningsökning om än dock från låga nivåer. Dessa 10 miljoner är väl vad man kan fokusera på då det är potentialen hos Rotoshelf som ligger till grund för Easyfills värdering. Stor del av dessa 10 miljoner kommer från OEM-försäljning vilket innebär att kylskåpsleverantörer (hittills Frigoglass och Klimasan) köper hyllor som de installerar i de kylskåp som de säljer till exempelvis Coca Cola i Norden men även delar av Europa (enligt Easyfill säljs flest Rotoshelf nu i Frankrike).

När det gäller den svenska marknaden sker denna försäljning också för Frigoglass via Enjoy Sales som alltså är distributör åt Frigoglass i Sverige (och även vissa andra delar av Norden men jag är osäker på exakt vilka delar). Vissa intäkter kommer också från direkta installationer ute i butiker i Sverige, Tyskland och Sydafrika, men även via återförsäljaren MF Systemer som installerar Rotoshelf på den norska marknaden. Detta avser då installationer i större öppna kyldiskar (tänk er där butikerna har mejeriprodukter, juice och så vidare). Det här är dock än så länge främst på testinstallationsnivå, förutom Norge där återförsäljaren kommit längst och installerar i något högre skala (om än här också från hittills relativt låga nivåer).

Vad händer med aktien?

Så vad är det som har hänt med aktiekursen då? Varför detta tapp från toppen förra sommaren? Jo, bolaget har uppenbarligen inte kunnat leverera vad marknaden förväntade sig av det för något år sedan. Frågan är väl om marknaden hade rätt förväntningar och om bolaget tillräckligt tydligt kunna kommunicera så att marknaden förstår. Själv tycker jag väl att det är en kombination av marknadens felaktiga förväntningar (på kort sikt), viss otydlighet i kommunikationen från bolaget, samt att de faktiskt ännu inte visat att de kan leverera resultat.

Till att börja med om marknadens förväntningar. I Q1-rapporten hade omsättningen ökat med cirka 10 procent från förra året och så värst mycket mer var kanske inte att vänta. Så sent som i april kom en marknadsuppdatering där man upplyste om att försäljningen via kylskåpsleverantörer i år varit i paritet med föregående år. Vilket innebär att omsättningsökningen i Q1 kommer från installationer i butiker. Vidare är det så att stor del av installationerna i butiker fortfarande är i form av testinstallationer, även om det även sker en del löpande installationer. Än så länge är det dock främst den norska återförsäljaren som kommit igång på allvar och till viss del även det tyska dotterbolaget, samt det sydafrikanska bolaget.

Något som kanske varit lite otydligt från bolaget är affären med Woolworths i Sydafrika. Jag har sett att en del aktieägare tror att detta ska generera en omsättning om 50 miljoner kronor för Easyfill. Så är dock inte fallet när det gäller intäkterna från Sydafrika. Easyfill Sydafrika är en joint venture där Easyfill äger 50 procent. Detta bolag konsolideras inte in i Easyfills räkenskaper utan Easyfill får royalty för allt som Easyfill Sydafrika säljer och sedan kommer hälften av eventuell framtida vinst att deals ut till Easyfill. Så snarare än att förvänta sig 50 miljoner i omsättning från den affären kanske vi ska vänta oss 5 miljoner om året istället. Det fina är dock att dessa 5 miljoner i så fall i princip ”landar på sista raden” hos Easyfill. Samma upplägg gäller för övrigt för Easyfill America.

När det gäller Woolworths har Easyfill kommunicerat att affären är uppskjuten på grund av finansiella problem hos kunden, men att de lägger nya budgetar vilket ska ha varit klart 1 juli. Easyfill och Easyfill Sydafrika menar dock att det inte råder någon tvekan om att Woolworths kommer att genomföra affären, frågan är bara när i tiden det kommer att ske. Eftersom Easyfill dock kommunicerat att ny budget ska ha varit satt 1 juli kan dock marknaden undra varför det inte kommer ny information om affären, vilket kan skapa ytterligare osäkerhet i ett osäkert läge. Vidare gick Easyfill Sydafrika (eller Clever Shelf System som den andra delägaren heter) ut med reklam 13 juli på sin facebooksida där man använder sig av uttrycket ”one well known supermarket chain understands the impact our solutions can make, and are implementing our products in all all of their stores”. Frågan för oss aktieägare är då om man här syftar på den uppskjutna affären med Woolworths, om Woolworths gett nytt klartecken, eller om detta avser en annan kedja. Vi vet sen tidigare att både SPAR och Pick n Pay testar Easyfills lösningar. Clever Shelf Systems har även gått ut på sin FB sida att de blivit preferred supplier till SPAR South Rand i Sydafrika som rimligen bör kunna ses som en kvalitetsstämpel på produkterna.

När det gäller USA misstänker jag att marknaden förväntat sig mer därifrån redan nu. Det bör dock betänkas att där har man varit i cirka ett år. Innan man fick avtalet i Sydafrika tog det över ett år, så att ha haft förväntningar på USA kan ha varit lite överoptimistiskt vad gäller tiden om man ser på utfallet i Q1. Easyfill har tidigare lämnat information om cirka 180 pågående projekt i USA, både i små och stora kedjor. En av kedjorna som marknaden hoppas på är förstås Walmart där vi vet att det utförs tester med Easyfills produkter. Marco Companys VD säger i Q1-rapporten att det kommer att komma volymer, samt att de bör komma i år.

Vad händer i bolaget?

Under den period som kursen bara gått utför har Easyfill skrivit avtal med ett antal nya återförsäljare. Dessutom har man ett nytt avtal med kylskåpsleverantören Efficold som har utvecklat speciella kylar för att kunna konkurrera med andra spelare på kylskåpsmarknaden. Här har man förhoppningsvis hittat en spelare som kommer att satsa på Rotoshelf (varför annars utveckla kylskåp specifikt för den lösningen?). Förhoppningen är att kunna tvinga andra leverantörer att börja använda Rotoshelf då de ser att de tappar affärer till Efficold. Det är inte säkert att de stora affärerna finns här, men det är här de höga marginalerna finns i alla fall (eftersom Easyfill enbart behöver leverera plasthyllor).

Sett till aktiekursen får det väl ses som uppenbart att Easyfil inte lyckats leva upp till de högt ställda förväntningarna på bolaget. Till det kan läggas att en av storägarna statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation tycks avveckla sitt innehav om cirka 11 miljoner aktier. Vid en koll i årsredovisningen samt bolagsbeskrivningen inför Ebeco-köpet står det att Inlandsinnovation hade 11 026 393 stycken aktier, cirka 18,9 procent av kapitalet. På Easyfills hemsida står det idag att läsa att inlandsinnovation har 9 304 633 stycken aktier motsvarande 13 procent av kapitalet per 2017-06-30. Om det som står på easyfill.se stämmer innebär det att Inlandsinnovation sålt av närapå 2 miljoner aktier, samtidigt som vi har en utspädning vid Ebeco-förvärvet. Ska de sälja av hela sitt innehav finns förstås en risk för en ”våt filt” över aktiekursen ett tag framöver. 

Om tio dagar är det dags för Q2-rapporten och frågan är förstås vad man kan vänta sig av den. Under våren gjorde Easyfill ett förvärv av sin konkurrent Ebeco som har en konkurrerande lösning till RotoShelf där man hänger flaskorna i korken utöver att hyllorna går att snurra på. Ebeco säljer dessutom släpvagnar vilket ingen gammal aktieägare kanske hade väntat sig att bli delägare i ett bolag som säljer släpvagnar. Så det är inte helt enkelt att sia om var omsättning och resultat kan tänkas landa.

Däremot kan man ju ta sig en funderare på vad som har hänt sedan aktiekursen stod i 23 kronor gentemot idag när den står i 6 kronor (knappt) (notera dock utspädningen i och med köpet av Ebeco).

På minussidan kan noteras att:

Affären med Woolworths är lagd på is (dock kommer den enligt Easyfill att genomföras, dock oklart när i tid).

Ännu inga större affärer i USA.

Inga större affärer i Tyskland.

Bara 10 procents omsättningsökning i Q1 gentemot året innan.

Försäljningen av hyllor till kylskåpsleverantörer (Frigoglass och Klimasan) har inte ökat nämnvärt gentemot året innan.

Vissa insiderförsäljningar under 2016.

Listbyte till First North skjuts upp

På den positiva sidan:

Testinstallationer hos Carrefour i Belgien.

Marco Companys VD hävdar att volymorders bör komma under 2017.

Avtal med ICA i Sverige om att ICA tar in Easyfills produkter i sitt sortiment som handlare kan köpa in via ICAs portal/webshop. Dessutom startas en utvecklingsgrupp tillsammans med ICA för eventuella andra lösningar till ICA.

Sammangående med Ebeco vilket tar bort en potentiell konkurrent och/eller patentstrid för att istället innebär komplement av Easyfills produkter med Topslider. Dessutom släpvagnsförsäljning samt fabrik och produktionskapacitet i Slovakien. Ebeco ska även ha en order på cirka tio miljoner kronor med sig in i sammangåendet.

Avtal med Efficold som skräddarsyr kylskåp med RotoShelf som kommer lansera på Easyfills olika marknader.

Färdigställande av Coldfront och MaxLoad: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83758.

Distributionsavtal med HL Display.

Distributionsavtal i Israel och Ungern.

Distributionsavtal i Irland och Polen.

Avtal med Carrier och RotoShelf godkänt och certifierat tillbehör till Carriers kyldiskar.

Avtal med Hauser och KMV (tillverkare av multideck-kylskåp)

Aypas och Proso har ställt ut kylskåp med RotoShelf i (kylskåpstillverkare).

Hauser, KMV och Carrier tar fram kyldiskar anpassade för RotoSHelf.

Avtal med Exkal.

Distributionsavtal i Australien.

Inför rapport

Själv har jag ägt aktien sen 2007 och det har varit både upp och ner genom åren. Sista tiden har förstås varit frustrerande. Tittar jag på listan ovan slår det mig dock att man bara senaste ett-två åren har slutit en väldigt stor del samarbetsavtal som man inte haft tidigare. Det har varit skriverier om samarbeten tidigare, men nu finns ett antal konkreta avtal. Framförallt då att det finns fler kyldisktillverkare som ska skräddarsy kylskåp för RotoShelf. Efficold förstås, men även Carrier, KMV, Hauser m.fl. För något år sen hade säkert de avtal som skrivits gett visst bränsle till aktiekursen, men Easyfill tycks ha ständig pyspunka vilket troligen till stor del även beror på Inlandsinnovationsförsäljning av aktier.

Jag har inga överdrivet stora förväntningar på siffrorna i den kommande rapporten. Jag vill dock se att släpvagnsförsäljningen faktiskt är ett positivt tillskott till bolaget. Jag skulle även vilja ha information om den order om tio miljoner kronor till Coca Cola som Ebeca ska ha haft med sig.

Vidare vill jag ha information om Efficold. Jag misstänker att vi inte har något resultat därifrån, men jag skulle vilja veta om de har börjat sälja några kylskåp. Vidare skulle jag vilja veta om några av de andra faktiskt har börjat sälja kylskåp med RotoSHelf (Carrier, Aypas, KMV m.fl).

HL Disply skulle jag också vilja veta om de genomfört någon affär där de sålt Easyfills produkter.

Sen vill jag förstås se en omsättningsökning gentemot förra året även om jag inte hoppas på för mycket. De flesta avtalen ovan är trots allt relativt nya, så vi får nog ha ytterligare tålamod.

Något jag också skulle vilja ha information om är de tidigare informerade samarbeten som inte hörts något av på länge. Jag skulle exempelvis vilja att bolaget informerade om ifall det blivit eller kommer att bli någon uppföljning med Reitan. Det var trots allt länge sen som Easyfill installerade RotoShelf i Narvesens butiker på Gardemoen utanför Oslo (flygplatsen). Jag vill veta även om affärer som inte blir av, för jag anser att det är bättre att informera marknaden även om sådana.

Även Metaform i Thailand skulle jag vilja veta vad som hände med. Jag förmodar att det avtalet inte är aktuellt längre. Metaform kanske inte ens finns kvar. Det är ju inte säkert att de klarade av att komma tillbaka efter den översvämning som drabbade dem (om jag inte minns fel).

Men främst kanske jag vill ha ett besked om vad som hände när Woolworths i Sydafrika spikade sin budget 1 juli. Sa de något om Easyfill och RotoShelf då. Den affären låg ju som sagt bakom stor del av förra årets kursrusning. Easyfill har trots allt meddelat att budgeten skulle sättas 1 juli.

En annan sak jag önskar i kommande rapport är tydlig information om Joint Venture bolagen. En del aktieägare tycks som sagt ha missuppfattat hur dessa kommer att redovisas. Om det kommer information framöver om någon större order med någon butikskedja i USA eller Sydafrika skulle jag vilja kunna bilda mig en uppskattning om vad som kommer Easyfill till godo utöver själva ordervärdet (som alltså landar i JV-bolagen).

Så, nu blev det en roman igen, men jag var tvungen att skriva av mig mina funderingar och ibland rinner det iväg. Ser med spänning fram emot rapport nästa vecka.

Mvh/T

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?