Post entry

Vem gillar egentligen sprutor?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Under den senaste veckan har det hänt en hel del stora saker i det anonyma medicinbolaget Klaria Pharma. Flera stora nyheter har presenterats, men reaktionen på marknaden har än så länge uteblivit.

Tllhör du en av dom som inte riktigt gillar sprutor? Hade du hellre fått din vaccination- eller bedövningsspruta genom att stoppa in ett frimärke i munnen? Jag tror de flesta hade svarat ja på den frågan.

I veckan kom nyheten att Klaria gjort ett förvärv av ett Tyskt bolag som öppnar dörren till denna gigantiska marknad. Inte nog med detta.

Dagarna innan kom dessutom nyheten att man under den senaste tiden (utan marknadens vetskap) gjort en studie tillsammans med Amerikanska Armen (US Army Medical Research and Material Command). Denna studie gav goda resultat och har lett fram till en ny patentansökan med det verksamma ämnet Ketamin. Men vad detta innebär kommer vi in på längre ner i texten.

Den tredje nyheten var den att man nu har startat sin storskaliga produktion av sitt första läkemedel (KL-00119) mot migrän och väntas vara ute på marknaden med denna under nästa år. Migränmarknaden är värderad till 50 miljarder kronor. Men det kommer mera: 

För dessutom fastställdes det 2018 att Klaria skulle få 21 msek från EU:s Horizon 2020-program. Halva detta bidrag (10,5 msek) har Klaria redan erhållit. Resterande halva väntas nu mottagas under Q4 2019.

Bolaget i korthet:

Klarias verksamhet baseras på en patenterad film, stor som ett frimärke. På denna film kan bolaget sedan addera olika valfria läkemedel. Vid behandling placerar man filmen i munnen på patienten (ungefär som en prilla) och sedan kan munslemhinnan ta upp läkemedlet som går rakt ut i blodet. 

På detta vis slipper man alla de komplikationer som framförallt sprutor (men även nässprayer eller vanliga tabletter) ofta kan medföra. Vid en brådskande akut situation är Klarias film på många sätt ett enklare alternativ än att ge en spruta eller tablett. 

Därför har nu Amerikanska Armén visat intresse för teknologin.

Även annan akutsjukvård, så som ambulanser och räddningstjänstfordon, är framtida brukare av Klarias produkter. Detta för att filmen är så enkel att handskas med, men också att dosera i rätt mängd och applicera i patientens mun.

Det är främst inom smärtlindring bolaget fokuserar och patent finns för samtliga projekt:

Migrän (Sumatriptan)

Cancerrelaterad smärta (Sumatriptan)

Smärtlindring (Cannabinioder)

Smärtlindrande/bedövande (Ketamin)*

*Ketaminbehandlingen har också visat sig hjälpa tidigare behandlingsresistenta depressionspatienter.

Men andra marknader är såklart också intressanta och även här har Klaria kommit långt. Patent finns inom följande områden:

Opidöverdos (Naloxon)

Allergisk chock (Adrenalin)

Projektens marknadsvärde:

Migränmarknaden (Sumatriptan) 4-5 miljarder dollar

Cancerrelaterad smärta (Sumatriptan) 4-5 miljarder dollar

Smärtlindrande/bedövande (Ketamin) Iingen prognos

Smärtlindring (Cannabinioder) 10 miljarder dollar

Opidöverdos (Naloxon) 1 miljard dollar

Allergisk chock (Adrenalin) 20 miljarder dollar

Detta innebär att Klaria snart rör sig på marknader med ett totalt värde på ca 50 miljarder dollar. Om Klaria tar de marknadsandelar man förväntar sig inom dessa områden finns ett uppskattat värde på 300 miljoner dollar för bolaget.

Bolaget är idag värderat till 24 miljoner dollar.Behöver jag tillägga att det ser ut som ett fint köptillfälle i denna aktie?

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?