Post entry

Fram Skandinavien årsrapporterar på onsdag

Vietnamäventyret Fram Skandinavien har ökat 80 % i börsvärde under 2018. Nu på onsdag släpps årsredovisningen och efter det är fritt fram för bolaget att kommunicera nyheter igen.

Frams aktieägare väntar på information om vilka nya företag som lanseras detta kvartal. Ett av koncernens affärsområden är att bygga Ventures i Vietnam och Sydostasien, och man har i mars meddelat att detta ska ske med en ökad hastighet under 2018.

Tidigare i år har man givit sig in på marknaden för begagnade bilar med satsningen Carmundi samt jämförelsepris-marknaden med hajpade Smartbuddy. Investeringskommitten i Fram tittar på en rad faktorer som en del av beslutsunderlaget där skalbarhet, lönsamhet samt expansionspotential är några av nyckelparametrarna, och de träffas varannan vecka för att diskutera investeringar och startups.

Vietnams ekonomi fortsatte med att stärka tillväxten under första kvartalet, drivet av en exportbom. Bruttonationalprodukten ökade med 7,38 procent första kvartalet från ett år tidigare, har regeringens General Statistics Office i Hanoi meddelat i april. Vietnam har därmed överträffat de flesta av sina grannar i Sydostasien och man förväntas bibehålla tillväxten på 7 procent.

Fram Skandinavien meddelade under kvartal 1 att man rampar upp sin tillväxt i Vietnams affärshuvudstad Saigon "för att snabbare genomföra geografiska expansioner i bredare Sydostasien samt möjliggöra förvärv" och man betonar detta med expansionen geografiskt med att poängtera "framförallt till att expandera Frams mest lämpade ventures in i nya länder".

För den uppmärksamme betyder detta att man tack vare en riktad emission till affärsmannen Henrik Kvick som nu ska ta plats i Frams styrelse (enligt kallelsen till årsstämman) står inför lanseringen av ett helt nytt bolagsbyggande som tillkommer utöver de 6-10 bolag som ska byggas med kapitalet som restes i samband med börsnoteringen på Nasdaq First North förra året.

Som sagt, årsredovisning på onsdag och efter det är tyst period över. Vill du läsa på om aktien och bolagen i koncernen, finns all information inklusive ovan citerade pressmeddelanden att läsa på: www.wearefram.com0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?