Post entry

WilLak – ett bolag med stor potential

“WilLak står för rationellt byggande med vikt på snabb stomresning och tätt hus. Dessa komponenter tillsammans ger en oslagbar totalekonomi. Vi bygger väggar med både trä- och stålreglar och projekterar för en totallösning åt kunden.”

WilLak noterades den 22 september 2016 på NGM och hade en introduktionskurs på 20 kr. Bolaget innehar 1 860 000 aktier och vid skrivande stund värderas bolaget till drygt 28 milj vid nuvarande aktiekurs (15,30:-).

Bolagets huvudkomponent är väggarna, och det är främst av denna anledningen till den stora potentialen. Det är ett oerhört stort tryck på byggmarknaden och de därmed en produkt med stor efterfrågan. Bolaget flyttade till en ny fabrik Q4 då man satsar på att utöka kapaciteten då efterfrågan av deras produkter är hög. Etapp 1 var att flytta in i fabriken och här uppnår bolaget 30 väggar om dagen, eller rättare sagt förväntas överstiga 30 om dagen. Det är i etapp 2 det blir intressant. Etapp 2 kommer påbörjas Q2 och kommer tillföra 4200 kvm tillverkningsyta utöver de 1400 kvm som nu tagits i bruk. Som bolaget själva skriver i bokslutet: ” Etapp två är av direkt avgörande för bolagets utveckling och möjlighet till tredubbling av tillverkningskapaciteten”.

I dagsläget producerar de minst 30 väggar om dagen (en vägg motsvarar 6000:-) och efter sommaren när etapp 2 är helt klar förväntas man producera 100 väggar om dagen. I ett enkelt exempel kan vi illustrera deras kapacitet under året:

Väggar: 30 100

Pris/vägg 6000 6000

Dagsomsättning 180 000:- 600 000:-

Årsomsättning (250 dagar) 45 000 000:- 150 000 000:-

Årsomsättningen 2016 var 31,7 milj, på hela verksamheten. Om man nu ser till tillverkningskapaciteten som blev tillgänglig från 1 januari 2017 så skulle årsomsättningen bli 45 000 000 enbart riktat mot väggarna. Detta är också om de enbart behåller samma produktionstakt som för tillfället, vilket inte kommer vara fallet.

Om man blygsamt räknar på omsättningen till mellan 60 milj till 120 milj (bara på väggarna) ser vi en möjlighet till 2-4 ggr högre omsättning jämfört med förra året. Om man då ser till aktiekursen som idag står runt 15 kr och ett börsvärde på 28 miljoner så ser man enkelt en enorm potential.

Anledningen till ett sämre resultat för 2016 bestod delvis i bolagets felkalkylering avseende personalkostnaderna, vilket man nu tagit hand om, samt att man flyttade till en ny fabrik.

Det som också ska nämnas är att bolaget har kallat till årstämma där man inte tar upp beslut om nyemission på dagordningen, vilket får ses som positivt då bolaget då har tillräckligt med kapital för att utveckla verksamheten.

Aktiekursen är känslig då det är lite aktier i bolaget och en snål omsättning. Vissa dagar räcker det med ett köp på några hundra aktier, på en hel dag, för att sänka aktien med 5-10%. Därav, enligt mig, den tråkiga utvecklingen då folk hoppar av tåget då de är sugna på snabba pengar.

Slutsats: Kopplat till tillverkningskapaciteten och den efterfrågan bolagets produkt har blir 2017 ett otroligt intressant år för Willak. En fördubbling på intäkterna kommer med största sannolikhet att ske och en kurs runt 25-30 kr till sommaren är inte omotiverat, och om bolaget fortsätter ha stor efterfrågan på deras produkter ser vi nog helt andra kurser.

Disclaimer: Blogginlägget är skrivet i informationssyfte, och all handel med aktier medför risk. Äger själv aktier i bolaget.

http://investor.willak.se/nyheter/willak-har-flyttat-in-i-ny-fabrik-och-okar-darmed-produktion-52216 http://investor.willak.se/nyheter/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?