Post entry

Zenergy - Succésommar och nu startar den spännande hösten

Med ett ramavtal värt 700 MSEK med den välkända fastighetsprofilen Erik Selin (VD för Balder) och Jacob Karlsson på K-fastigheter samt en order från Wallenstam värd 28 MSEK så har sommaren minst sagt varit intressant för Zenergy. Nu är semesterperioden slut och bolagsstämman äger rum den 29 augusti. Då sker en röstning för att godkänna optionerna som ger Selin och Karlsson rätten och möjligheten att bli storägare och äga 57% av rösterna i Zenergy. Det insynsköp som gjordes 1/8 av Jacob Karlsson ger i mina ögon trovärdighet och visar att Selin och Karlsson har en seriös agenda med Zenergy och dess framtid. Zenergy planerar att bli en storspelare och med Selin och Karlsson med på båten finns stora chanser att de lyckas. För mig gör detta Zenergy till en högpotentiell aktie med mycket bra R/R vilket jag förklarar mer ingående nedan.

Om Bolaget:

Zenergy tillverkar produkter så som byggbodar, bomoduler och lokaler för kunder med speciellt högt ställda krav på kvalitet, låg energiförbrukning, smarta lösningar och brandsäkerhet. Zenergy tillverkar även skolor. Med grunden i bolagets egenutvecklade, patenterade och varumärkesskyddade ZIP-Element, levererar Zenergy ZIP-Bostäder och ZIP-Byggbodar över hela Sverige. Genom starten av det nya bolaget Zenergy ZIPRENT AB för uthyrning har Zenergy ett komplett erbjudande till byggbranschen, bostadsmarknaden och till den offentliga sektorn.

ZIP-Byggbodar:

Riktar sig mot byggbranschen, som påverkas starkt av det allmänna ekonomiska klimatet och investeringsnivåerna. Zenergy har levererat över 900 ZIP-Byggbodar och ZIP-Bomoduler till nationella och internationella bygg och fastighetsbolag. Zenergy har flexibla modullösningar för de flesta former av byggarbetsplatser med Bolagets olika basmodeller, dessutom på två olika plattformsstorlekar.

ZIP-Bostäder:

Med en växande marknad och ökad efterfrågan gällande hyresrätter och tillfälligt boende har Zenergy valt att lägga stort fokus inom detta segment, utöver bygg- och industrisektorn. Zenergy bygger i modul-format av rationella skäl – vi måste bygga fort i Sverige om vi skall hinna med 70 000 bostäder om året. Förutom hastigheten vinner Zenergy i precision och kvalitet då Bolaget bygger under tak i fabrik. Bolagets moduler har få begränsningar och lämpar sig för såväl enskilda villor/radhus som för flerbostadshus upp till fyra våningar. Tack vare att byggnaderna är tillverkade i moduler kan Bolaget flytta bostäderna om och när de vill. Grundläggningen kan med fördel göras som plintar. Det går fortare, underlättar VA-arbetet och är billigare än platta på mark men har samma stabilitet. Zenergy bygger små lägenheter om 21 m2 såväl som stora bostäder i modulär arkitektur upp till 85 m2. Genom Zenergys stora flexibilitet och möjligheter att bygga stora volymer på kort tid kan Bolaget bidra med att lösa akuta brister på boenden.

ZIP-Lokaler för uthyrning:

Efterfrågan av tillfälliga lokaler i modulform är stor. Marknadspotentialen påverkas positivt och till stor del av kommunernas behov av förskolelokaler, skollokaler och andra offentliga lokaler. Den rådande och förväntade efterfrågan på grund av behovet av olika utbildningar av nyanlända driver även det den positiva marknadsutvecklingen. Under våren 2017 har Zenergy påbörjat etableringen av ett bostadskvarter som ger synergieffekter dels genom att göra samhällsnytta liksom att skapa grunden för lönsamma affärsmöjligheter. Modulbostadskvarteret ägs av ett helägt dotterbolag till Zenergy AB. Kvarteret omfattar 23 hyreslägenheter på totalt cirka 1300 m2 BOA. Snitthyran är beräknad till strax under 1500 kronor per m2 och år. En tvåa på 52 m2 beräknas kosta ca. 6500 kronor per månad.

ZIP-Element:

Är ett patenterat och varumärkesskyddat byggelement med unika egenskaper. Användningsområdena är många tack vare styrkan i sandwichelementets konstruktion. ZIP-Elementet består av en isolerande kärna av PIR som i sig är brand- och fuktmotståndig dessutom täcks den av ett yttre skikt av magnesiumoxid som också är brand- och fuktsäkert. De goda isolervärdena gör det möjligt att bygga passivhus med så tunna väggar som 24 cm och Lågenergihus med 19 cm. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

Ramavtalet med Erik Selin och Jacob Karlsson: https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/07/19/zenergy-zenergy-har-undertecknat-ett-femarigt-ramavtal-med-k-fastigheter-gallande-delagarskap-liksom-kop-av-750-zip-bostader.html

Zenergy har undertecknat ett ramavtal med K-Fastigheters moderbolag Karlsson Equity Holding AB som ägs av Jacob Karlsson och Erik Selin gällande delägarskap i Zenergy AB liksom beställningar av Zenergy ZIP-Bostäder till ett värde om ca 700 Miljoner SEK.

Ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB avser ett långsiktigt samarbete innefattande totalt ca 750 lägenheter under en femårsperiod till totalt beräknat försäljningsvärde 700 MSEK.Ramavtalet är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkända vid slutbesiktning under 2018 (”Ödåkra projektet”).

”Det är med stor glädje och tillförsikt som vi ingår ett långtgående samarbete med Zenergy där vi som bolag kan verka i symbios. Ett utnyttjande av optionen bidrar till att vi som aktiva ägare skulle kunna hitta effektiviseringar och skalfördelar med vår egen byggverksamhet som idag ryms inom koncernen” säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

Ordern har alltså 2 krav. Att stämman den 29:e aug ska rösta igenom förslaget om optionerna samt att Ödåkra-projektet godkänns 2018. Resultat av steg 1 ser vi den 29:e aug. Om förslaget röstas igenom får Zenergy även 2 potentiella storägare det vill säga Erik Selin och Jacob Karlsson som också blir kunder till Bolaget. Slutsteget är sedan besiktningen 2018. Stämman den 29:e aug är väldigt viktig då det är den största triggern för aktien gällande ramavtalet på 700 MSEK under 2017.

Att få in förslaget om A + B-aktier innebär även att Selin och Karlsson kommer äga 57.9% av rösterna i Zenergy vilket gör att de då får majoritet i bolaget. Detta är svårtolkat då det betyder att ledningen i Zenergy tappar kontrollen och istället Selin och Karlsson har majoritet att kontrollera bolaget. Tittar man på fastighetsbranschen så är Selin och Karlsson de 2 hetaste namnen. Man får helt enkelt avgöra själv om man har förtroende för dessa 2 profiler och tror att de kommer lyfta Zenergy till en ny nivå eller om de enbart vill ha majoritet för egen vinning. Men om Karlsson och Selin inte såg någon potential för aktiekursen i Zenergy så kan man fråga sig varför de vill ha 20% av bolaget? Då hade det kanske räckt med en stororder om de bara ville ha en leverantör? Information om antalet röster och aktier finner ni här: http://mb.cision.com/Main/13272/2319036/704773.pdf

Selin har varit med om många liknande affärer tidigare där han köpt in sig stort och blir storägare och Balder-resan började på samma sätt. Kolla senaste bolaget de gick in i - http://www.fastighetssverige.se/artikel/balder-gar-in-i-bostadsutvecklare-24909 - SHH genomför en riktad nyemission om 100 miljoner kronor till Balder, som därmed blir 20-procentig ägare i bolaget. För mer information om bolaget Balder gick in i = http://www.shhbostad.se/investerare/

Kolla senaste bolaget de gick in i - http://www.fastighetssverige.se/artikel/balder-gar-in-i-bostadsutvecklare-24909 - SHH genomför en riktad nyemission om 100 miljoner kronor till Balder, som därmed blir 20-procentig ägare i bolaget. För mer information om bolaget Balder gick in i = http://www.shhbostad.se/investerare/

För research om Erik Selin finns dessa länkar:

[https://www.svd.se/fastighetskungen-borjade-fran-noll https://www.va.se/nyheter/2016/12/01/19.-erik-selin/ ](https://www.svd.se/fastighetskungen-borjade-fran-noll https://www.va.se/nyheter/2016/12/01/19.-erik-selin/) http://www.balder.se/Finansiell-information/Bolagsstyrning/Styrelse/Erik-Selin http://www.expressen.se/gt/fastighetskungens-vinst--20-milj-per-dag/ https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik_Selin

Medan information om Jacob Karlsson finns här:

https://www.entreprenor.se/entreprenorer/byggherren-som-vill-bli-storst-pa-hyresratter_501554.html http://www.fastighetsvarlden.se/analys-fakta/portratt/samlaren-som-vill-bli-nummer-ett/ https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/det-gar-att-bygga-billiga-bostader?

Zenergy kommer alltså om stämman godkänner styras av 2 av de mest framgångsrika personerna i fastighetsbranschen. Att se något negativt med det känns svårt. Zenergy´s nuvarande VD kan möjligen se det som negativt men för bolaget kan det i min mening inte vara det. Jag frågar mig även vad kan Selin och Karlsson ha för vinning av majoritet i bolaget om det inte går bra? Min tolkning är att de ser potentialen i Zenergy och vill ha majoritet för att kunna styra och lyfta företaget till ny nivå. Att de dessutom potentiellt vill ha 20% av aktierna visar ju även att de ser ett värde i aktien som investering.

Mer kött på benen får man om man läser senaste artikeln med Karlsson där han beskriver varför de valde just Zenergy:

http://www.di.se/nyheter/agarbolagets-vd-efter-rusningen-det-ar-bara-borjan/

” K-Fastigheters vd Jacob Karlsson säger till Dagens industri att tisdagens order bara är början. ”De stora volymerna ligger kanske ett år framåt i tiden”, säger han om Zenergys framtid. Enligt Jacob Karlsson inleds K-Fastigheters samarbete med Zenergy därför att K-Fastigheter behöver externa leverantörer. ”Vi är bostadsutvecklare av hyresfastigheter till oss själva och vi har i dag en egen byggverksamhet. Men vi har enormt mycket byggrätter som vi inte hinner med”, säger han till Di.

Jacob Karlsson uppger att K-Fastigheter siktar på att skala upp Zenergys produktion markant.

”De stora volymerna ligger kanske ett år framåt i tiden. Men det finns saker som kan påverka byggprocessen och göra att det dröjer, till exempel överklaganden och liknande, men vårt mål är att komma igång så snabbt som möjligt.”

Enligt ramavtalet som tecknats mellan K-Fastigheter och Zenergy ska Zenergy leverera 750 lägenheter under en femårsperiod.

”Det är en ganska liten volym. Vi ville lägga den här ordern direkt för att göra en ännu djupare ’due diligence’ och se hur lönsamheten påverkas av volymerna”, säger Jacob Karlsson.

Zenergy är ett relativt litet bolag på Aktietorget. Vad utmärker bolaget?

”Vi har studerat bolaget, och jättemånga andra volymtillverkare i Europa och Sverige, under en längre period. Zenergy har en ny fabrik i Skillingaryd som är toppmodern och ett produktionssätt som innebär att vi blir mindre känsliga geografiskt”, säger Jacob Karlsson.

Det här är mycket intressant i mina ögon. Detta är alltså inte VDn i Zenergy som håsar avtalet med K-fastigheter utan tvärtom. Lovorden Zenergy får är rejält fina. Att många fler och större orders kommer efter denna känns ganska självklart. Karlsson pekar tydligt på att de är i behov av externa leverantörer och har för många byggrätter i pipen. Att han även säger att 700 MSEK är en liten order visar vilka ambitioner dessa fastighetsprofiler har för framtiden.

Klarar Zenergy storordern?

Frågan man kan ställa sig är om Zenergy har kapaciteten att ta hand om dessa stororders som potentiellt kommer och svaret hittar vi här: - https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=79289 ” För att möta den ökande efterfrågan på bostäder och skolor i modulformat investerar Zenergy AB genom köp av fabriken i Skillingaryd. Genom köpet av den nya fabriken i Skillingaryd reduceras Zenergys kostnader parallellt med att produktionskapaciteten ökas. Zenergy har även en option att förvärva ytterligare ca. 10 000 m2 mark för expansion av produktionskapaciteten. Det behöver byggas närmare 700 000 bostäder i Sverige de närmaste åren. Det är en utmaning vi inte sett sedan miljonprojektets dagar under 60-talet. Och det börjar bli bråttom. Zenergy vill och kan bidra till att lösa bostadskrisen.

Våra lösningar med bostäder i modulformat är modern på alla sätt. Vi har flexibla lösningar för bostäder, Compact Living moduler för studenter, äldreboenden, entreprenad-boenden, byggbodar och moduler för skolor och förskolor. Produktionskapaciteten i vår nya fabrik uppskattas till ca. 2000 moduler per år.”

Insiderköp - https://twitter.com/InsynsMannen/status/893113817886064642

Zenergy AB: Jacob Karlsson AB rapporterar Förvärv av Aktie till volym 17 500 @ 5,85 utfört 2017-08-01

https://twitter.com/InsynsMannen/status/893413299798372352

Zenergy: Joakim Furby rapporterar Förvärv av Aktier till volym 17 000 @ 5,72 utfört 2017-08-01

Dessa köp görs alltså efter ramavtalet och innan stämman. Enligt min åsikt är det mycket spännande då Karlsson redan är med i förslaget om att köpa optioner värda 20% av bolaget. Att han köper utöver det tycker jag visar på stort intresse och att han är väldigt seriös med sin delaktighet i Zenergy.

Triggers:

Målet för 2017 är att omsätta 100 MSEK och de har nu orders på ungefär 50 MSEK. Det betyder att resterande period så planerar Zenergy på att dubbla nuvarande omsättning tills nyår. Vilket bör betyda många orders kommande tid.

Q3 - https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/05/17/zenergy-bestallning-av-zenergy-zip-byggbodar-fran-ny-kund.html

"Leveranserna beräknas vara klara redan under första hälften av augusti 2017. Det totala behovet som diskuterats med kunden uppgår till ca 35 byggbodar i närtid."

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/06/14/zenergy-zenergy-har-vunnit-ytterligare-en-upphandling-gallande-uthyrning-av-en-forskola-vid-noltorpsskolan-i-alingsas.html

"Förskolan består av totalt 5 ZIP-Skolmoduler och beräknas stå klar vid skolstarten efter sommaruppehållet 2017."

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/06/07/zenergy-zenergy-har-tecknat-avtal-gallande-leverans-av-skola-i-modular-arkitektur-till-vaggeryds-kommun.html

"För Zenergy en strategiskt viktig beställning av en förskola som ska levereras och driftsättas inför skolstarten i augusti 2017."

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/06/13/zenergy-zenergy-har-erhallit-bestallning-av-24-zip-bostader-till-ett-varde-av-9-miljoner-kronor-av-k-bostad-produktion-ab.html

"Leveranserna beräknas ske inom 3 månader från att bygglovet vunnit laga kraft vilket uppskattas ske under Q3-2017."

Q4 - CE-märkning i Q4:

Arbetet med CE-märkningen av ZIP-Elementet fortgår. Detta arbete beräknas vara färdigt under Q4-2017. Lunds Tekniska Högskola liksom byggmaterialexperter deltar i detta arbete. Certifieringsarbetet sker genom Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Potentialen:

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/05/17/zenergy-bestallning-av-zenergy-zip-byggbodar-fran-ny-kund.html

"Sverige ligger efter med bostadsbyggande och behöver enligt Boverket mer än 70 000 bostäder om året fram till 2025.

Efterfrågan på byggbodar är större än någonsin tidigare. Maskinuthyrningsbolagen har rekordhög efterfrågan på sina produkter, uthyrningsgraden av byggbodar uppgår hos många uthyrare till över 85 %."

Finansiella mål:

Från propektet i IPOn – https://press.aktietorget.se/zenergy/zenergy%20inbjudan%20teckning%20i%20nyemission%20oktober%202015.pdf (sidan 2)

”Uttryckt i ekonomiska termer är Bolagets mål att inom 3 år ha uppnått en omsättning som överstiger 250 MSEK med en vinstmarginal på 10 %.”

Från prospektet i senaste NE:n - http://zenergy.se/wp-content/uploads/2017/04/Zenergy-Prospekt-nyemission-juni-2017-slutgiltigt.pdf (sid 25)

"Den förestående emissionen ger Zenergy möjligheten a expandera verksamheten upp till en årlig uthyrningsvolym på några hundra miljoner SEK och därmed även öka lönsamheten i den nya koncernen. Målet för 2017 är att omsätta 100 MSEK." - Från föregående års 38 MSEK omsättning.

5 års plan - http://www.stockpicker.se/stockpicker-intervjuar/visa-intervju/310

“Hur ser Zenergy ut om 5 år?

Om 5 år är Zenergy det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande bomoduler liksom bygg- och kontorsmoduler innefattande flexibla student- och asylboenden. Zenergy har uppnått en omsättning överstigande 500 miljoner kronor med en vinstmarginal på 10%.”

Angående pipen så skrev de följande i Q1-rapporten - https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/05/08/zenergy-delarsrapport-zenergy-ab-publ-januari-mars-2017.html

"Långt framskridna förhandlingar pågår med flera stora väletablerade bygg- och fastighetsbolag om såväl köp som hyra av bostäder i modulformat i Sverige liksom i Norge.

Värdet av dessa affärsmöjligheter uppskattas till flera hundra miljoner för Zenergy.

Finns även chans till fortsatt samarbete med Skanska – ”Skanska Maskin AB och Zenergy AB är i slutfasen av förhandlingarna kring formerna för ett fortsatt samarbete."

Inte bara försäljning utan även leasing:

”Bolaget bedömer potentialen i den svenska leasingmarknaden till cirka 2 miljarder kronor per år. Bolaget uppskattar sig kunna bryta sig in på denna marknad och ta en marknadsandel på 10 %. Detta motsvarar en årlig leasingomsättning på cirka 200 miljoner kronor i Sverige. För att möta denna efterfrågan gällande uthyrning av Zenergy ZIP-Lokalmoduler och ZIP-Bomoduler har Zenergy AB bildat ett uthyrningsbolag, Zenergy ZIPRENT AB med ambitionen att snabbt bygga upp en egen uthyrningsverksamhet och etablera samarbeten med andra marknadsaktörer”

Sammanfattning:

Uppgångarna i Zenergy i juni och juli har varit nedpressade av mycket vinsthämtningar då det nyligen gjordes en NE. Den omvandling som skett av TR, BTA och BTA2 har gett investerare 70-120% vinst att ta hem. Det har gjort att kursen pressats ett bra tag nu.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/07/04/zenergy-sista-dagen-for-handel-med-zenergys-bta-pa-aktietorget-ar-den-6-juli.html https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/07/31/zenergy-sista-delen-av-foretradesemissionen-registrerad.html

Nu har alla aktier blivit omvandlade och gaven är stabiliserade på kort sikt. Det gör att det först är nu som vi på riktigt får se vad marknaden kommer värdera Zenergy´s potential till. Tidigare köptryck har genast ätits upp av arbitrage samt större vinsthämtningar men nu kommer Zenergy få andas fritt. Med en nyligen gjord NE och ingen mer NE planerad, både VD:n och Karlsson har sagt att det kapital som finns nu bör räcka till positivt kassaflöde, så känns R/R mer än bra i Zenergy.

Enligt prospektet ska Zenergy omsätta 100 MSEK i år vilket betyder att ordrarna måste dubblas kommande 4mån så hösten bör vara full med triggers. Stämman som är den 29e augusti är den del som påverkar Zenergys framtid mest. Röstas förslaget igenom så har Zenergy kommit mer än halvvägs till att få in en stororder samt 2 heta delägare i bolaget.

Med en order från Wallenstam värd 28 MSEK och ett ramavtal från Selin och Karlsson värt 700 MSEK bara under den här sommaren känns framtiden mycket ljus för bolaget och trots det är börsvärdet endast 185 MSEK. Lägg då också till ett fullspäckat augusti, en stämma den 29 aug där Zenergy kan få etablerade fastighetsprofiler i majoritet i bolaget samt en avslutad NE. Detta gör Zenergy till en väldigt intressant aktie både på kort och lång sikt.

0 comments

You need to login to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?