Tag

Dome Energy

Dome Energy - Stålbadet över

GL
Glepar


0 comments

Dome Energy har som många andra olje- och gasbolag gått igenom ett stålbad. Men till skillnad från många andra har man gjort det framgångsrikt och tjänar nu pengar igen. Nedan följer mina anteckningar...

Dome/PED deal with CEO-interview

AL
alexus


0 comments

Background: I have been a stock owner in the swedish oil- and gas-company Dome Energy listed on the swedish stock exchange for more than 1,5 years now. The sluggish development of oil and gas-prices h...