Tag

Empire Community Posts

Vad kan Empire vinst bli i år

WI
wime


0 comments

Den 26:e Aug kommer Empires rapport för 2:a kvartalet. Denna rapport bör ge en fingervisning hur bruttomarginalen och tillväxten kommer se ut för året. Tillväxten för 1:a kvartalet var 11 % (jmf med...

Empire: vinnare på fallande euro

DF
df54181d73cc


0 comments

Empire är ett agenturföretag och tjänar på en fallande euro. Företaget omsätter 400 miljoner kronor, men värderas till endast 65 miljoner kronor. När euron faller till 9,30 – 9,40 kronor lär Empires l...

Empire, tåget tuffar vidare

ME
merlyn


0 comments

Empire kom in i nivå med tidigare presenterad prognos för Q4. Marginalerna rensat från valuta effekter har förstärkts från Q3 i nivå med prognosen. Man uppvisar kraftig tillväxt under lönsamhet på utl...