Tag

PetroGrand

SHELTON

BE
Bengtsson


0 comments

Shelton Petroleum presenterade idag efterlängtade geologiska data kring ett av deras tre ryska oljefält. Rustamovskoye. De flesta verkar inte ha lyssnat. Min uppfattning är klar. Shelton ser en expone...