NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Tag

SensoDetect

2 - Sensodetect

PE
pessimisten

Jag har med stort intresse följt detta bolag under pågående emission och samtidigt observerat att aktiekursens fleråriga utförslöpa äntligen verkar ha avstannat och planat ut runt emissionsnivån.

Sensodetect - Fyndläge

PO
Polpotkin

Det råder ett ordentligt fyndläge i en av börsens mest intressanta aktier -Sensodetect- vars produkt kan komma att få revolutionerande konsekvenser för diagnostiseringen av psykiska sjukdomar som ADHD...