ATRE

A3

Research note

Print

A3 Q4: En första kommentar

A3:s rapport för det fjärde kvartalet visar på en försäljning marginellt över våra prognoser samt sämre lönsamhet. Tillväxten uppgick till 33,4 % y/y och 3,3 % sekventiellt.

Intäkterna uppgick till 223,9 MSEK (marginellt högre än prognoser om 222,0 MSEK), motsvarande en tillväxt på 33,4 procent y/y. Framförallt är det positivt att RGU inom Sunrise-segmentet ökar, antal RGU:er uppgick till 214 000 (väntat: 211 000) vid utgången av kvartalet, motsvarande siffra föregående kvartal uppgick till 210 000. Ökningen är uteslutande hänförbar till företagssidan, inom privat är antal RGU:er i linje med föregående kvartal.

Försäljning för privat och företagsmarknaden landar på 162 MSEK (väntat: 167) respektive 62 MSEK (väntat: 55). Ordervärdet på företagssidan blev 57,4 MSEK, en ökning med 13 procent jämfört med föregående kvartal.

Lönsamhetsmässigt landar EBITDA på 16,4 MSEK motsvarande 7,3 procent i marginal att jämföra mot väntade 20,0 MSEK respektive 9,0 procent. Samtidigt ökar bruttomarginalen från 28,9 procent i kvartal tre till 32,0 procent (väntat: 29,0). Sämre lönsamhet än väntat förklaras således av en stor avvikelse i OPEX (exkl. COGS) uppgående till 55,2 MSEK och 24,7 procent av försäljning (väntat: 44,5 MSEK och 20,0 procent av försäljning). Enligt vd har A3 haft en mängd poster av engångskaraktär, eventuella slutsatser är svårt att konkludera här och nu, vi återkommer således till detta i vår kommande analysuppdatering. Tar vi dock i beaktande bruttomarginalskontraktionen (med undantag för kvartalets siffror) och churnen inom Sunset-segmentet måste A3 helt enkelt effektivisera sin organisation och skala ner OPEX för at lyfta lönsamheten. Dock ska det poängteras att det allra viktigaste för bolaget den närmsta tiden är tillväxt och där nyförsäljningen inom Sunrise-segmentet är avgörande. 

Sammantaget en rapport med blandad kompott, vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering de närmsta dagarna.

Download our latest Research Report from 2018-09-12

Download full report icon-download