Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
ACTI

Active Biotech

Press release

Print

Flaggningsmeddelande i ACTIVE Biotech AB

Flaggningsmeddelande i ACTIVE Biotech ABAnmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent556223-9227 ACTIVE Biotech ABInstrumentSE0001137985 Common sharesInnehavareInvestor AB Före transaktionenAntal aktierUppgift ...

Flaggningsmeddelande i ACTIVE Biotech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556223-9227 ACTIVE Biotech AB
InstrumentSE0001137985 Common shares
InnehavareInvestor AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2017-01-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 734 710
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 734 710
Andel
 - aktier4,89 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,89 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,89 % 4 734 710
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,89 % 4 734 710
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagDuba AB
 - antal rösträtter4 734 710
 - andel av rösträtter4,89 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 734 710
 - andel av rösträtter4,89 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPetra Hedengran
 - telefon086142000
 - mejlhaap@investorab.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.