ALLG B

Allgon

Research interview

Print

Smarteq förvärvar Åkerströms och byter namn till Allgon

Smarteqs (Allgons) affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive, M2M och Consumer. Vi har fått möjlighet att intervjua vd Johan Hården.

Ni annonserade idag att ni förvärvar Åkerströms som omsätter cirka 80 miljoner kronor. Vad gör Åkerströms, hur passar det in i Smarteq och vilka synergier ser ni?
 
Åkerströms är ett internationellt företag som utvecklar och producerar högkvalitativa produkter och system för radiostyrning av industrikranar, mobila applikationer, portar och lok.
 
Deras verksamhet stämmer väl överens med vår strategi att bygga en företagsgrupp där bolagen tillverkar och säljer trådlösa produkter och system. I fallet Åkerströms är vi övertygade om att bolagen kompletterar varandra på ett bra sätt och att vår företagsgrupp kommer att stärkas av detta förvärv.
 
Åkerströms är verksamma inom närliggande verksamhet men där kunderna och tillämpning skiljer sig en del. Genom att förena dessa två bolag kan vi skapa ett bolag som blir större än delarna.
 
Strategin med företagsgruppen är att förvärva bolag med produkter och system för trådlös kommunikation inom industriella miljöer, där bolagen har starka varumärken och sitt eget DNA.
 
Vårt fokus ligger på att säkerställa att företagsgruppen har gemensamma arbetssätt, processer och metodik. Sedan finns det skalfördelar med en företagsgrupp eftersom det blir större volymer, som kan generera effektivisering och kostnadsfördelar inom supply chain och operations på sikt. Sedan lär vi också kunna effektivisera när det gäller administration och vissa ledningsfunktioner.
 
Förvärv är ju för det mesta svåra att hantera. Vilka är de viktigaste faktorerna för att lyckas med just Åkerströms-förvärvet?
 
Förvärvet av Åkerströms gör vi för att vi tror på bolaget och för att Åkerströms verksamhet kompletterar övrig verksamhet på ett bra sätt. Självklart tror vi också att det kommer att vara lönsamt för vår företagsgrupp.
 
Nyckeln till framgångsrika förvärv är att hitta välskötta och utvecklingsbara företag som man känner förtroende för, med bra människor som både vill och kan driva verksamheten vidare tillsammans med Allgon.
 
I slutet på 2014 så fick ni beskedet att ni skulle förlora Volvo Lastvagnar som kund (cirka 65% av Smarteqs omsättning). Är dagens förvärv ett svar på detta?
 
Det är klart att vi behövt förhålla oss till att vår största kund ska fasa ut oss som leverantör under 2015. Vår strategi innebär att Allgon skall växa dels organiskt inom antennområdet men även genom förvärv inom närliggande områden. För oss är det självklart att bolaget måste upp i storlek utan att återgå i ett för stort beroende av en enskild kund.
 
Vårens förvärv av Kathrein Aftermarketverksamhet var ett steg i den riktningen. Det förvärvet innebar att vi, förutom en ny produktportfölj, fick tillgång till ett europeiskt nätverk av distributörer som kommer att vara en viktig del i vårt arbete med att bygga ut verksamheten.
 
 
Kommer ni att titta på fler förvärv framöver? Om ja, i så fall vilken typ av förvärv är ni intresserade av?
 
Vår tillväxt ska i första hand ske organiskt inom antennområdet, men även genom förvärv inom närliggande områden. Vår ambition är att förvärva etablerade och utvecklingsbara företag som verkar inom trådlösa produkter och system i industriella miljöer.
 
Förvärven skall verka kompletterande inom ramen av Allgons vision men samtidigt bibehålla sitt DNA. Det innebär att vi löpande utvärderar intressanta företag som kan passa in i vår företagsgrupp.
 
Ni annonserade idag också att Smarteq kommer byta namn till Allgon. Varför gör ni detta?
 
Namnet Allgon är ett välkänt svenskt varumärke. I uppbyggnaden av vår nya företagsgrupp underlättar det att använda sig av ett namn som är välkänt sedan tidigare, inte minst internationellt.
Sedan finns det ju en naturlig koppling mellan Smarteq och Allgon. Smarteq bildades 1996, men är produkten av flera svenska företag, inklusive en del av det forna Allgon.
 
Nu vill vi bygga en ny version av Allgon, en företagsgrupp som levererar robusta trådlösa produkter och system för industriella- och andra krävande miljöer. Steg för steg ska vi bygga en företagsgrupp, där dotterbolagens produkter och system ska tillfredsställa det växande behovet vi ser på marknaden när det gäller integration av funktionalitet inom trådlös kommunikation.
 
Vilket renommé anser du att Allgon har i Sverige, men framförallt utomlands?
 
Namnet Allgon är fortfarande välkänt, inte minst internationellt. Det är vi övertygade om kommer att hjälpa oss i vårt arbete med att bygga upp vår företagsgrupp.
 
Vad har du för vision för Allgon om 3-5 år?
 
Vi blir alltmer uppkopplade och vi går mot en ny era av ”connectivity”. Allgon ska vara med på den resan genom att utveckla, tillverka och leverera trådlösa produkter och system som tillfredsställer den globala marknadens behov. 
 
Under Allgon ska ett antal nischade bolag ingå, där varje bolag, produkt och system ska bidra till Allgongruppens erbjudande.