ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Redeyes förväntningar inför Allgons Q2-rapport

Allgon kommer med sin kvartalsrapport nästa vecka, tisdag 30:e augusti. I våra estimat har vi räknat med en nettoomsättning på 34 miljoner kronor och EBIT på 0,6 miljoner kronor motsvarande en EBIT-marginal om 1,6 procent. Som vi tidigare varit inne på så väntar vi oss att 2016 blir något av ett mellanår för Allgon. Allgongruppen utgörs efter förvärvet av Åkerströms tidigare i år av de två rörelsesegmenten antenner respektive industriell radiostyrning. Allgons antennverksamhet är skalbar och vi förväntar oss att marginalerna förbättras kraftigt de kommande åren i takt med ökad försäljning och ett ökat fokus på lönsamma nischmarknader. För Åkerströms del ser vi potential till ett ordentligt lönsamhetslyft de kommande åren, i det korta perspektivet ser vi dock att det kan uppkomma en del kostnader för att ställa om verksamheten. Beroende på hur aggressivt Allgon valt att gå fram i det förändringsarbete vi tror kan behövas i Åkerströms så kan det slå en hel del på Allgongruppens resultat innevarande år. Med det sagt är vi positiva till Allgongruppen och ser potential till betydligt värdeskapande för aktieägarna redan om bolaget lyckas med en bråkdel av sina målsättningar.

Av vår förväntade nettoomsättning på 34 miljoner kronor under Q2 väntar vi oss att antennverksamheten och den industriella radiostyrningen står för 13 respektive 21 miljoner kronor. Vi förväntar oss EBITDA (rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar) om 2,2 miljoner kronor motsvarande en EBITDA-marginal om 6,3 procent. Vad gäller respektive rörelsesegments bidrag till EBITDA förväntar vi oss att antenner bidrar med 0,9 miljoner kronor och industriell radiostyrning med 2,4 miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal för segmenten om 6,9 respektive 11,2 procent. Utöver detta räknar vi med koncerngemensamma kostnader i moderbolaget om 1,1 miljoner kronor. Återigen så ser vi en viss nedsiderisk framförallt vad gäller den industriella radiostyrningen i Åkerströms, dock har vi inte justerat våra estimat för eventuella kostnader av engångskaraktär.

Allgongruppen kan ses som en kombination av ett turn-around case och ett buy-and-build case. Allgons antennverksamhet (Smarteq Wireless) drabbades av ett stort tapp i omsättningen när storkunden Volvo Lastvagnar valde att av kostnadsskäl gå över till en standardlösning istället för den antennlösning Allgon skräddarsytt. Nu befinner sig antennverksamheten under ledning av nyrekryterade VDn Yasemin Heper Mårtensson åter i en ny tillväxtfas. Nyligen annonserades en storaffär där Allgon skall leverera antenner till Aidons utrullning av smarta elmätare på den norska marknaden. Värdet på affären uppskattas till 30 miljoner kronor de kommande tre åren, men vi tror det finns god möjligheter att värdet på affären blir 30-50 procent högre. Allgon har också vunnit viktiga antennorder från kunder inom automotive-segmentet, bland annat från Bentley. Allgons nya strategi att leverera antenner till krävande nischsegment tror vi är helt rätt väg att gå. Nischsegmenten som Allgon vänder sig till ställer högre krav och erbjuder möjlighet till bättre marginaler – det som framförallt krävs är ökade volymer för att täcka de fasta kostnaderna i den skalbara verksamheten. Vad gäller att få upp volymerna kommer de distributionskanaler och produkter som ingick i förvärvet av antenntillverkaren Kathreins aftermarket-verksamhet också bidra både i år och framöver.

Åkerströms förvärvades av Allgon i början av året genom en kvittningsemission där Åkerströms ägare, riskkapitalbolaget Verdane, fick betalt i nyemitterade Allgonaktier. Åkerströms är ett anrikt bolag med en stor installerad bas och starkt varumärke inom industrin, framförallt i Skandinavien. Produkterna består av lösningar för industriell radiostyrning till industrin. Förvärvet passar väl in i Allgons strategi att bygga en företagsgrupp inriktad på trådlös kommunikation för krävande nischmarknader. Sedan vi tog upp bevakning av Åkerströms i maj så har flera positiva nyheter kommit kring försäljningsframgångar. Bolaget leds av nye VDn Tommy Larsson som ser stora möjligheter att växa försäljningen både i Sverige och utomlands. Vi ser också stora möjligheter i Åkerströms, men det kommer säkerligen krävas en del jobb för att få ordning på lönsamheten i bolaget. Bland annat tror vi att det kan innebära en hel del kostnader att göra förändringar i Åkerströms produktion. I vår analys i maj skrev vi att ”vi förväntar oss också att pågående initiativ med att förbättra leverantörskedja inom Allgonkoncernen får positiv effekt på marginalerna framöver. Särskild potential ser vi i att ändra upplägget med Åkerströms egen produktion i Kina som har dragits med höga kostnader historiskt. Här bör det finnas bra potential till förbättring även om det är ett arbete som tar tid.” Vi vill alltså framhålla att vi ser god potential, men att det kan ta både resurser i anspråk och leda till ökade kostnader i det korta perspektivet.

En annan faktor som kan slå mot lönsamheten är om det identifierats behov av nedskrivningar i Åkerströms. Det skulle inte förvåna oss och samtidigt inte göra oss alltför oroade – utifrån det vi sett av Åkerströmsförvärvet såhär långt så är vi positiva och ser förvärvet som värdeskapande. Vi ser också gärna att nödvändiga förändringar genomförs så snart som möjligt så att Allgongruppen kan skifta fokus mot tillväxt både genom förvärv och organiskt.

Ytterligare ett område där vi ser att Åkerströms kan förbättra sig är prissättning. Särskilt så ser vi att Åkerströms kan bli bättre på att ta betalt för kundspecifik utveckling. I vår tidigare analys konstaterade vi något som tål att nämnas igen, ”att inte ta betalt för dyra utvecklingsresurser är ett säkert sätt att hålla ner sin lönsamhet för utvecklingsintensiva bolag.”

Sammanfattningsvis ser vi att Allgon är på rätt väg även om det säkerligen kan kosta en del att ställa om verksamheten i det förvärvade Åkerströms. Vi ser gärna att bolaget i rapporten ger oss lite mer kött på benen kring hur integrationen av Åkerströms går och även i hur planerna för ytterligare förvärv ser ut. Allgongruppens verksamhet i Kina och dess bidrag till att förbättra koncernens inköp är ett annat område där vi gärna ser att bolaget ger oss lite mer info.

Download our latest Research Report from 2017-11-16

Download full report icon-download