ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: Första intrycket av Allgons Q2-rapport

Dagens Q2-rapport från Allgon slog våra förväntningar när det gäller omsättning samtidigt som resultatet kom in lägre än våra estimat. I den preview vi skickade ut i förra veckan varnade vi för att kvartalets kostnader kunde komma in en bit över våra estimat då vi i dessa inte tagit höjd för eventuella kostnader för att ställa om Åkerströms verksamhet (den industriella radiostyrningen). Med facit i hand så var vår varning befogad. Kvartalets rörelseresultat (EBIT) kom in på -0,6 miljoner kronor, nästan tre miljoner kronor lägre än vi förväntat oss. Trots det något svagare resultatet i kvartalet ser vi positivt på den goda försäljningsutvecklingen och är samtidigt övertygade om att marginalerna framöver kommer förbättras. Aktien har den senaste tiden gått starkt men dagens rapport föll inte marknaden i smaken och aktien var som mest ner elva procent. Nu har fallet dämpats något och aktien är ner omkring sju procent för dagen. För den långsiktige ger reaktionen på dagens rapport en bra möjlighet att komma in i aktien på en attraktiv nivå. Vi förväntar oss inte att göra några större förändringar i vår värdering utifrån dagens rapport - motiverat värde i vårt basscenario är 19 kronor per aktie vilket ger en uppsida på drygt 60 procent från nuvarande kurs.

Allgons försäljning för det andra kvartalet slog våra förväntningar och både antennverksamheten och den industriella radiostyrningen (Åkerströms) hade starkare försäljning än vi räknat med. Totalt översteg försäljningen våra estimat med nio procent.

Samtidigt som försäljningen var högre än vi räknat med i vårt basscenario så var kostnaderna högre och EBIT kom in närmare tre miljoner lägre än i våra estimat.  Den högre kostnadsnivån förklaras delvis av kostnader för att ställa om Åkerströms produktion i Kina där kostnader tagits för att byta ut en del av personalstyrkan. Även i Åkerströms anläggning i Björbo, Dalarna, har ett större förändringsarbete påbörjats – totalt skall förändringsarbetet i Åkerströms ha lett till kostnader om cirka en miljon kronor. Resterande del av skillnaden mellan rapporterad EBIT och våra estimat bedömer vi framförallt beror på en något högre nivå av övriga externa kostnader än vi räknat med; säsongsmässiga variationer i personalkostnader där andra kvartalet typiskt har lite högre kostnader vilket vi inte tagit nog med höjd för i våra estimat; flaskhalsar i försörjningskedjan vilket medfört en något lägre bruttomarginal än vi räknat med (högre kostnader för råvaror och förnödenheter) och slutligen att förbättringsarbetet inom Allgon ännu inte fått genomslag i marginalerna.

Allgon hade vid slutet av kvartalet 22 miljoner kronor i likvida medel och vi ser inget behov av nyemission för att driva den nuvarande verksamheten. Allgon uttrycker också en ambition att växa vidare både organiskt och genom förvärv och tillväxten väntas ta fart på allvar under 2017.

Vårt intryck av rapporten är att Allgon valt att gå snabbt fram med att genomföra förbättringar i Åkerströms men också i att bygga en stabil grund för framtida tillväxt i koncernen som helhet. Vi förväntar oss att effektiviseringsprogrammet i Åkerströms kommer att tynga Allgons resultat i ytterligare något eller några kvartal men ser efter detta att Allgon bör kunna uppvisa kraftigt förbättrad lönsamhet. Att antennverksamheten växer snabbare än vi väntat oss är också positivt då denna del av Allgon har tydliga skaleffekter. Vi upprepar vår positiva syn på Allgon och ser dagens reaktion som en bra möjlighet för investerare att ta position i Allgon inför de kommande årens tillväxt i både försäljning och lönsamhet.

Download our latest Research Report from 2017-11-16

Download full report icon-download