ALLG B

Allgon

Research note

Print

Vi upprepar våra estimat inför Allgons Q3-rapport

Allgon kommer i slutet av innevarande vecka, på fredag 11 november, med sin rapport för tredje kvartalet. I våra estimat har vi räknat med försäljning på 31 miljoner kronor, drygt sex miljoner kronor lägre än föregående kvartal. Som vi nämnde i samband med Q2-rapporten är vår bedömning att en del försäljning hamnat i slutet av andra kvartalet istället för början av tredje kvartalet, vi tror dessutom att det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt.
Det tål att upprepas att 2016 blir något av ett mellanår för Allgon och vi räknar med att få vänta tills första kvartalet 2017 innan Allgon visar ett positivt rörelseresultat. Inför kommande rapport väntar vi oss att EBIT kommer in på -2,5 miljoner kronor.

Vi förväntar oss att antennverksamheten och den industriella radiostyrningen bidrar med 11,5 respektive 19,5 miljoner kronor i försäljning under tredje kvartalet. Vi förväntar oss EBITDA (rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar) om -0,9 miljoner kronor där vi räknar med att antennverksamhetens EBITDA uppgått till 1 miljon kronor och den industriella radiostyrningens bidrag till 0,2 miljoner kronor. Utöver detta räknar vi med koncerngemensamma kostnader i moderbolaget ger ett EBITDA-bidrag om -2,0 miljoner kronor.

Antennverksamheten behöver större volymer för att nå en god lönsamhet då skalbarheten är hög i detta rörelsesegment. I rörelsesegmentet industriell radiostyrningen, som utgörs av dotterbolaget Åkerströms, genomförs ett förbättringsprogram som i det korta perspektivet tynger lönsamheten. Trots att flera av de planerade åtgärderna genomförts under årets första halvår så räknar vi med att vi får vänta tills Q4-rapporten innan åtgärderna börjar få ordentlig effekt.

Vi vill också inför rapporten flagga för att vi i våra estimat inför rapporten inte tagit höjd för eventuella behov av nedskrivningar i Åkerströms. Vi har heller inte tagit höjd för några större kostnader relaterade till förvärvet av WSI som annonserades i början av oktober.  

Trots vår förväntan om fortsatt negativt EBIT under andra halvåret 2016 har vår fundamentala syn på Allgon har inte ändrats. Från 2017 ser vi att tillväxt och lönsamhet tar fart på allvar och vi ser också fram emot att höra mer om hur förvärvet av IoT-bolaget WSI förväntas bidra strategiskt och finansiellt. Vi har ännu inte inkluderat WSI i våra finansiella estimat eller värdering. Vi upprepar vårt värderingsintervall om 10-29 kronor med ett motiverat värde om 19 kronor per aktie i vårt basscenario, kommer rapporten in som vi förväntar oss så ser vi att vi kan komma att höja vårt motiverade värde något till följd av WSI-förvärvet. 

Download our latest Research Report from 2018-02-23

Download full report icon-download