ALLG B

Allgon

News article

Print

ALLGON: LÅG AKTIVITET JULI-AUGUSTI, BÄTTRE I SEPTEMBER


STOCKHOLM (Direkt) Allgon, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 29,7 miljoner kronor (25,7), en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period 2015.Kvartalets ebitda uppgick till -3,0 miljoner kronor ...

STOCKHOLM (Direkt) Allgon, som handlas på First North, redovisar en nettoomsättning på 29,7 miljoner kronor (25,7), en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Kvartalets ebitda uppgick till -3,0 miljoner kronor (5,0).

Rörelseresultatet blev -4,5 miljoner kronor (2,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -15,1 procent (9,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 miljoner kronor (-0,7).

"Det tredje kvartalet når Allgongruppen en försäljning om 29,7 miljoner kronor och präglas främst av låg aktivitet under juli månad vilken även följt med en bit in i augusti för båda dotterbolagen. September månad visar dock på en god försäljning i linje med vår förväntan", skriver bolagets vd.

Allgon framhöll i förra rapporten att 2016 är ett mellanår. Bolaget har haft ett egen omstruktureringsprogram samt ett för det förvärvade Åkerströms

"Sista etappen av personal- och övriga kostnadsbesparingar i omstruktureringsprogrammet beräknas slutföras under det fjärde kvartalet i år. Parallellt genomför vi åtgärder för att uppnå förbättrade marginaler genom renodling av produktsortiment och förbättring av processflöden för produktionen i Åkerströms. Syftet med programmet är att säkerställa tillfredställande lönsamhet under 2017", skriver Allgon.

Den 29 september offentliggjorde Allgon förvärvet av IoT-bolaget Wireless System Integration Sweden (WSI). Genom förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning på närmare 45 miljoner kronor samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott. Transaktionen förväntas ske under det fjärde kvartalet.

"Med vårt senaste förvärv av WSI blickar vi framåt mot ett 2017 med ökad tillväxt. Vi har fokus både på att växa organiskt och nå våra mål om att vinna nya affärer i respektive dotterbolag i Allgonkoncernen. Samtidigt har vi hög prioritet under resterande delen av 2016 på att förbättra resultatet, främst i Åkerströms", skriver bolaget.