Temporarily paused analyst coverage

Due to Redeye’s client relationship with this company, analyst coverage has been paused temporarily. We will get back with an updated view of the company once coverage is resumed.

ALLG B

Allgon

Research note

Print

Åtgärder i Åkerströms fortsätter tynga Allgon

Allgon lämnade nu på morgonen sin rapport för årets tredje kvartal. Vi hade innan rapporten flaggat för en svagare försäljning än i Q2 då vi bedömt att Q3 är säsongsmässigt svagt. Det förefaller som att marknadens förväntningar varit relativt rimliga och aktien är ner en dryg procent på dagens rapport.

Inför rapporten låg våra förväntningar på en försäljning om 31 miljoner kronor, Allgon nådde inte riktigt fram då försäljningen kom in strax under 30 miljoner kronor, fyra procent lägre än vi räknat med. Rörelseresultatet, EBIT, kom in på -4,5 miljoner kronor, två miljoner under den EBIT om -2,5 miljoner kronor vi förväntat oss. Åtgärdsprogrammet i Åkerströms tynger fortfarande Allgon och antennverksamhetens resultat, mätt som EBITDA, var även det något sämre än vi väntat oss. Sammanfattningsvis så var rapporten svagare än vi väntat oss rakt igenom, vi drar dock inga stora växlar på detta i nuläget. Vi står fast vid att vi under 2017 kommer få se både försäljning och resultat förbättras avsevärt, inte minst kommer förvärvet av WSI att bidra.

Försäljningen kom som sagt var in strax under 30 miljoner kronor för det tredje kvartalet där den industriella radiostyrningen (Åkerströms) rapporterade en försäljning som var tolv procent under vårt estimat. Antennverksamhetens försäljning var nio procent högre än vi räknat med. Att antennverksamhetens försäljning var högre än vi räknat med är positivt då skalbarheten i antennaffären betyder att ökad försäljning behövs för att nå ordentlig lönsamhet. Vad gäller Åkerströms så tynger åtgärdsprogrammet lönsamheten. Den lägre försäljningen beror sannolikt i hög utsträckning på säsongseffekter - framöver vill vi dock se att försäljningen ökar drivet av nya produktlanseringar som vi bedömer är mer konkurrenskraftiga i marknaden.

Allgon säger själva att åtgärdsprogrammet i Åkerströms fortskrider som planerat men att det är en del kvar att göra. Vi förväntar oss att åtgärdsprogrammet får ordentlig effekt först i 2017. Något vi vill lyfta fram som positivt, trots att EBIT kom in två miljoner lägre än vi räknat med, är att Allgon lyckades frigöra rörelsekapital och kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,2 miljoner kronor. Allgon hade drygt 20 miljoner kronor i likvida medel vid utgången av tredje kvartalet.

I övrigt så signaleras ytterligare förvärv och vi väntar oss att nästa bolagsköp redan inom sex månader. Vi kommer inom kort komma ut med en uppdaterad analys av Allgon där vi tar med det nyligen förvärvade WSI i våra estimat. Vi står tills vidare fast vid vårt motiverade värde per aktie om 10-29 kronor med ett motiverat värde om 19 kronor per aktie i vårt basscenario.

Download our latest Research Report from 2018-02-23

Download full report icon-download