ALLG B

Allgon

Press release

Print

Allgon har tillträtt Wireless System Integration Sweden AB

Genom förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning på närmare 45 miljoner kronor samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott.  För Allgon innebär det även en strategisk förflyttning och vi bildar ett nytt ...

Genom förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning på närmare 45 miljoner kronor samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott.  För Allgon innebär det även en strategisk förflyttning och vi bildar ett nytt affärsområde för Industriell IoT. Det nya affärsområdet blir ett viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga affärsområden. WSI, med bas i Kista, Stockholm, sysselsätter 20 medarbetare och är baserat på ett nyckelfärdigt kunderbjudande med stark tillväxt inom IoT för industriella applikationer. WSI erbjuder sina kunder helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av IoT applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom många olika branscher.

Det känns väldigt bra att vi har slutfört affären och vi ser fram emot den fortsatta resan, säger Johan Hårdén, CEO Allgon.

Mer info

Allgon AB
CEO Johan Hårdén
Tfn. 0733 859 219
E-post : johan.harden@allgon.se