Temporarily paused analyst coverage

Due to Redeye’s client relationship with this company, analyst coverage has been paused temporarily. We will get back with an updated view of the company once coverage is resumed.

ALLG B

Allgon

Press release

Print

Allgon AB slutför det offensiva omstruktureringsprogrammet 2016 och reserverar kostnaderna i det fjärde kvartalet

Åkerströms Björbo AB har i omstruktureringsprogrammet reducerat personalen med 15 personer och effektiviserat processerna och får därigenom en beräknad årlig besparing om 5 MSEK med direkt effekt redan under 2017.Kontakt:Johan HårdénAllgon ...

Åkerströms Björbo AB har i omstruktureringsprogrammet reducerat personalen med 15 personer och effektiviserat processerna och får därigenom en beräknad årlig besparing om 5 MSEK med direkt effekt redan under 2017.

Kontakt:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 08.30.