ALLG B

Allgon

Press release

Print

Allgon AB slutför det offensiva omstruktureringsprogrammet 2016 och reserverar kostnaderna i det fjärde kvartalet

Åkerströms Björbo AB har i omstruktureringsprogrammet reducerat personalen med 15 personer och effektiviserat processerna och får därigenom en beräknad årlig besparing om 5 MSEK med direkt effekt redan under 2017.Kontakt:Johan HårdénAllgon ...

Åkerströms Björbo AB har i omstruktureringsprogrammet reducerat personalen med 15 personer och effektiviserat processerna och får därigenom en beräknad årlig besparing om 5 MSEK med direkt effekt redan under 2017.

Kontakt:

Johan Hårdén
Allgon AB
Tel.0733 859219
E-post: johan.harden@allgon.se

Denna information är sådan information som Allgon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Allgons kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 klockan 08.30.